Wikia


Anthony Bosch

Anthony Gerardus Bosch (15 november 1968) is een Libertaans politicus voormalig legerofficier en admiraal van de Koninklijke Marine van 2004 tot augustus 2011. Hij werd onverwacht tot Minister van Defensie benoemd in 2012 door de toenmalige eerste minister Jan Janssens. In 2016 werd hij ook president van de SEDEF.

BiografieEdit

Militaire carrièreEdit

Bosch werd in 1968 geboren in Wikistad in een katholiek gezin. Hij studeerde er aan de Koninklijke Militaire Academie en voegde zich bij de Koninklijke Marine in 1989. In 2004 werd hij zelfs benoemd tot admiraal van de Koninklijke Marine. Hij volgde Gerard Hardenberg op die wegens een schandaal ontslagen werd door het Parlement. Bosch hervormde de marine en was een regelmatige gast op het kabinet van de eerste ministers.

Politieke carrièreEdit

In augustus 2011 nam hij verrassend ontslag als admiraal. Hij bleef wel nog actief binnen het leger. In maart 2012 werd Jan Janssens verkozen als eerste minister. Deze benoemde Anthony Bosch tot Minister van Defensie bij het samenstellen van zijn kabinet. Bosch was aanvankelijk een onafhankelijk politicus, maar werd lid van de ChristenPartij. Hij nam niet deel aan de verkiezingen van 2016 en werd door Edward Neyt opnieuw aangeduid als Minister van Defensie in de regering-Neyt. In 2017 werd Dirk Vantichelt eerste minister en ook in het kabinet-Vantichelt is Bosch de Minister van Defensie. Hierdoor is hij de enige onrechtstreeks verkozen minister in de huidige regering.

Internationale politiekEdit

Onder Bosch' ambtstermijn werd Libertas lid van de SEDEF, een IWO-gerelateerde militaire organisatie met als andere leden Brunant, Patriam, Phaluhm Phoueck, Strasland en Traspes. Bosch was samen met eerste minister Neyt de ondertekenaar van het Verdrag van Finskeby dat de regels en principes van de SEDEF vastlegt. Hij is de president van de SEDEF voor de ambtsperiode van 2016 tot 2017 en werd door de raad van de organisatie gekozen. Libertas maakt nu ook deel uit van het Multinational Force Phaluhm Phoueck in de strijd tegen moslimextremisten met de door Bosch opgestarte operatie Atlas.