Wikia


AthenaeumVicistad

Het Athenaeum Vicistad is secundaire school in Wikistad. Het is de oudste nog bestaande instelling voor secundair onderwijs in Libertas. De school is in 1816 gesticht en behoort tot het scholennetwerk van Mephisto Moriad.

De school is met 2 300 leerlingen een van de grootste van de hoofdstad en is gevestigd in de wijk Middelburg.

CurriculumEdit

Zoals elke secundaire school in Libertas bestaat het basiscurriculum uit vakken zoals Nederlands, Engels, Latijn, geschiedenis en maatschappij, aardrijkskunde, economie, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, fysica en biologie. Naast deze vakken worden ook enkele vakken zoals techniek en huishoudkunde gegeven. Hiermee bied het Athenaeum Vicistad zowel TSO- als PSO-onderwijs aan, maar is het vooral gefocust op TSO-richtingen.