Wikia


De bestuurlijke indeling van Libertas bestaat uit drie bestuurlijke lagen, maar vier provinciale lagen en nog tussenlagen op gerechtelijk niveau. De bestuurlijke indeling wordt beheerd door de Wet betreffende de Nationale Orde van Gemeenschappen en de titels V en Vbis van de Grondwet.

Bestuurlijke indelingEdit

1e niveau 2e niveau 3e niveau 4e niveau
Naam Libertas Provincie Gemeente Dorp
Overheid Nationale overheid Provinciaal bestuur Gemeentelijk bestuur
Hoofd Koning Gouverneur Burgemeester
Aantal 1 6 21 125
Wetgeving Titels II-IV Grondwet Hfdst. I, titel V Grondwet
Provinciewet
Hfdst. II, titel V Grondwet
Gemeentewet
Titel Vbis Grondwet
NOG-wet
Wetgevende macht
Orgaan Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Voorzitter Voorzitter,
3 Ondervoorzitters
Griffier Wetmeester
Naam leden Parlementsleden Provincieraadsleden Gemeenteraadsleden
Aantal leden 100 30-40 7-60
Plaats Marmeren Huis Provinciegebouw Gemeentehuis
Uitvoerende macht
Orgaan Regering Deputatie College van burgemeester
en wethouders
Voorzitter Eerste minister Gouverneur Burgemeester
Naam leden Ministers Gedeputeerden Wethouders
Aantal leden 1 eerste minister,
10 ministers
1 gouverneur,
9 gedeputeerden
1 burgemeester,
3-9 wethouders
Plaats Ministeries Provinciegebouw Gemeentehuis
Rechterlijke macht
Orgaan Hooggerechtshof Provincierechtbank Kantonrechtbank
Aantal 1 6 14