Wikia


Sint-Andreaskathedraal 1

De Sint-Andreaskathedraal in Nyttfron als zetel van het bisdom.

Het bisdom Nyttfron is één van de drie Libertaanse bisdommen van de Libertaanse rooms-katholieke kerkprovincie. Het werd vermoedelijk in de 12e eeuw opgericht met de kerstening van de Espeekuuaanse Vikingen. Het bisdom valt onder het aartsbisdom Civitas Libertas. De huidige bisschop is Albert Brenner en de Sint-Andreaskathedraal in Nyttfron doet dienst als kathedraal van het bisdom. Het bisdom Nyttfron omvat de provincies Nyttfronsey, een overwegend katholiek eiland, en Ysselaerden. Die laatste kent slecht een kleine bevolking katholieken en incidenten in het verleden tussen inwoners en het bisdom waren vaak niet te ontvluchten.

GeschiedenisEdit

OprichtingEdit

Het eiland Nyttfronsey werd tot en met de 14e eeuw grotendeels bewoond door de Espeekuuaanse Vikingen. Naarmate de tijd vorderde, werd hun veroverd gebied een echte handelsplaats bij uitstek. De kerstening van de huidige provincie in de 11e eeuw was één van de laatste in Europa, maar de Vikingen werden over het algemeen redelijk snel bekeerd, alsook zonder geweld, door missionarissen.

Met de oprichting van het aartsbisdom Civitas Libertas in 1597 zou het Nyttfronse bisdom volledig vallen binnen de nieuw gestructureerde Katholieke Kerk in Libertas dankzij een bul van paus Clemens VIII. Het bisdom Nyttfron werd het tweede bisdom van Libertas dat officieel op gang was gebracht.

OnafhankelijkheidsoorlogEdit

De Libertaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1616-1620 betekende een kortstondig einde van het bisdom. Pas onder Koning Robert II werd in 1655 het bisdom opnieuw tot leven gewekt. Een ander pauselijk bul van één jaar later zorgde voor de toevoeging van Ysselaerden aan het bisdom Nyttfronsey. Robert II moest hiervoor een lokaal conflict met de inwoners van Ysselaerden afdwingen. De koning, zelf een protestant, probeerde de Ysselaerders te overtuigen om op katholiek niveau zich aan te sluiten bij het bisdom Nyttfron. De inwoners van het eiland Ysselaerden waren zeer protestant en mochten bedaard hun geloof verder behouden. Robert wilde een opstand vermijden en ontweek zo een mogelijke gewapende botsing.

Recente jarenEdit

Van de huidige drie bisdommen in Libertas; het aartsbisdom Civitas Libertas, het bisdom Muntegu en het bisdom Nyttfron, is deze laatste de meest actieve. Nyttfronsey kent een groot aantal katholieken waarvan de meerderheid ook nog eens actief gelovig is. Conflicten met inwoners van Ysselaerden en de protestanten binnen het bisdom blijven moeilijk en vaak onopgelost. Oost-Libertas kent meer protestanten dan katholieken en de Katholieke Kerk heeft hoe dan ook weinig macht in Libertas. Het bisdom Nyttfron daarentegen kent een enorme groei van gelovigen en dat werd gestimuleerd onder bisschop Gerard Klein. De huidige bisschop is sinds 2013 Albert Brenner. Hij woont in het Bisschoppelijk Paleis van Nyttfron, gebouwd in 1817.