Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Dit artikel beschrijft de buitenlandse relaties van Libertas. Al sinds het begin der tijden onderhoudt Libertas relaties met verschillende landen. In de aanloop naar de 21e eeuw nam dit verder toe.

Goede relaties Edit

België Edit

Ook met België bestaat er een goede relatie. O.a. omdat er veel mensen van Belgische afkomst wonen in Libertas. Libertas heeft gezegd dat de rechten van de Libertaanse Belgen niet geschonden zullen worden.

Frankrijk Edit

Frankrijk is zeer bevriend met de Libertaanse Republiek, en dat al tientallen jaren lang. Geregeld worden er staatsbezoeken gehouden tussen beide landen en laatst heeft Minister van Buitenlandse Zaken Alexandru Latin bij de oprichting van de Mediterrane Unie op 13 juli in Parijs duidelijk gemaakt deze unie volledig te gaan steunen.

Nederland Edit

Nederland wordt al jarenlang gezien als de financiële redder van Libertas. Het zijn allebei goede handelsmaatjes en hebben ongeveer dezelfde politieke idealen. De goede relatie wordt al eeuwenlang voortgezet.

Lastige relaties Edit

Verenigde Staten Edit

De relatie van Libertas met de Verenigde Staten verloopt moeizaam. Dit omdat Libertas een grote tegenstander is van de doodstraf en de wijze waarop de VS deze hanteert inhumaan vind. Verder is Libertas een tegenstander van het lobbyen in de VS, het vreemde kiessysteem (met kiesmannen) en de schending van de mensenrechten (martelen gevangen). Liberas was altijd al een grote tegenstander van Guantanamo Bay en van de wijze waarop Amerika zich (met name onder Bush) opsteld als de "leider van de wereld-die-alles-maar-kan-maken". Onder Obama wordt verdere toenadering verwacht, aangezien veel Libertanen veel respect voor Obama hebben.

Iran Edit

Met Iran kan Libertas het over het algemeen best goed vinden. Van economische sancties tussen de beide landen is er nooit sprake geweest. Libertas is soms weliswaar kritisch ten opzichte van zaken als bijv. het atoomprogramma maar laat dergelijke gevoelens niet in de weg staan van de handelsbetrekkingen. Grootste knelpunt is de doodstraf in Iran en de vaak vrouw-onvriendelijke wetgeving.

Noord-Korea Edit

De relaties met Noord-Korea zijn uitermate slecht. Voornamelijk door de nucleaire activiteiten, maar ook vanwege de onderdrukking van de bevolking, en het dictatoriale bewind van de overleden Kim Jong Il.

Rusland Edit

Verder bestaat er ook een lastige relatie met Rusland, al sinds de Koude Oorlog. Libertas voegde zich bij de NAVO, die de aartsvijand was van de Warschaupact van o.a. de Sovjet-Unie. Ook tijdens het regime van Poetin waren de relaties overduidelijk slecht. Wel heeft Libertas aangegeven de relaties te zullen verbeteren zodra de nieuwe president Medvedev de situatie beter maakt in Rusland. Echter, Medvedev bleek een halve marionet te zijn van de "Tsaar Poetin" dus tot verdere toenadering is het nog altijd niet gekomen.

Niet-erkende staten Edit

Kosovo Edit

Kosovo verklaarde zich in 2006 eenzijdig onafhankelijk van de Servië. Al gauw werd Kosovo door veel landen erkend. Op 8 maart 2008 liet het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Libertas weten dat ze de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen vanaf die dag. Een ambassade in Kosovo van Libertas of in Libertas van Kosovo is echter nog niet geopend. Libertas werd het 27e land in de wereld dat de onafhankelijkheid van Kosovo erkent.

Tibet Edit

Libertas erkent de autonomie van Tibet en beschouwt het als bezet gebied. Libertas ondersteund geweldloze initiatieven tot onafhankelijkheid en admireert de Dalai Lama. Ze onderkent de rechten van de Tibetanen.

Palestina Edit

Libertas erkent de autonomie van Palestina en beschouwt het als bezet gebied. Libertas erkent de rechten van de Palestijnen als een autonoom volk en steunt hun recht op terugkeer naar de bezette en ontnomen gebieden. Libertas beschouwt Hamas desalniettemin als een gewelddadige organisatie (heeft meer op met Abbas).

Andere niet-erkende staten Edit

  • Transnistrië: Samen met de andere staten van een gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie van 16 februari 2009 ondersteunt Libertas: "verlenging van de beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië in de Republiek Moldavië."
  • Nagorno-Karabakh: Libertas erkende de onafhankelijkheid van de republiek Nagorno-Karabakh niet. In 2012 volgden enkele leden van de provincieraad van Nyttfronsey een Australisch voorbeeld waarin ze het Parlement toeriepen om Nagorno-Karabakh te erkennen als onafhankelijk land. Het bericht werd echter geweigerd.
  • Abchazië en Zuid-Ossetië: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten: "Het is onnuttig en gevaarlijk om deze gebieden te erkennen. De stabiliteit van de rest van de Europese Unie, waar Libertas (nog) geen deel uit van maakt, zal geschaad worden. Wij zullen de voorbeelden van Rusland, Tuvalu, Venezuela en enkele andere landen niet volgen."

Zie ook Edit