Wikia


De burgemeester staat aan het hoofd van het bestuur van een Libertaanse gemeente. Hij wordt rechtstreeks door de kiesgerechtigde gemeentebevolking verkozen voor een termijn van vier jaar. Meestal komt de burgemeester van de grootste en winnende partij of lijst, maar zelden is dit niet het geval en levert een andere coalitiepartij de burgemeester. Herverkiezing is onbeperkt mogelijk. De burgemeester zetelt het college van burgemeester en wethouders voor en is belast met de algemene functies van openbaar belang. Formeel gezien wordt alle wet- en regelgeving die door de gemeentelijke organen wordt aangenomen, uitgesproken in naam van de burgemeester. Indien een burgemeester uit zijn functie wordt ontslagen of hij stapt omwille van politieke of persoonlijke redenen op, wordt hij opgevolgd door de eerste wethouder na een stemming binnen de gemeenteraad.

Een burgemeester wordt formeel benoemd door de gouverneur van de provincie. Aangezien Wikistad geen gouverneur, maar enkel één burgemeester heeft, wordt deze burgemeester benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info