Wikia


Straling van het TritiumEdit

Tritium heeft een korte halfwaardetijd van 12.3 jaar, zodat eventueel ontsnapt tritium weer relatief snel uit het milieu verdwijnt. Eventueel vrijgekomen tritium wordt niet opgeslagen in de voedselketen maar wordt snel tot ongevaarlijke concentraties verdund in het oppervlaktewater. In het lichaam heeft tritium een biologische halfwaardetijd van 10 dagen, zodat het snel wordt uitgescheiden. In een fusiecentrale zorgen verschillende fysieke barrières ervoor dat tritium niet kan ontsnappen.

Kettingreactie?Edit

In het fusieplasma is op elk moment maar heel weinig brandstof aanwezig, genoeg voor een paar minuten. Het fusieproces stopt daarom snel en zonder problemen als de brandstoftoevoer wordt gesloten. Er is bovendien geen sprake van een kettingreactie: het proces kan dus niet uit de hand lopen. Omdat er op elk moment maar weinig brandstof in het plasmavat aanwezig is, kan er in geval van een ongeluk niet genoeg energie vrijkomen om de opsluitingsbarrières te doorbreken. Het proces kan ook eenvoudig worden gestopt door de stroom door het plasma te laten dalen, zodat het plasma afkoelt.

Wat de veiligheid betreft is de complexiteit van een fusiecentrale een voordeel. Als er iets niet aan de strenge fysische voorwaarden die de fusiereactie mogelijk maken voldoet, stopt de reactie. Als bijvoorbeeld het plasma de wand raakt, of als er een storing is in het magneetveld, zal het plasma altijd afkoelen zodat de reactie stopt. Een fusiecentrale is daarom inherent veilig.

Transport van gevaarlijke stoffenEdit

Een fusiecentrale maakt bovendien geen gebruik van uranium, plutonium, of andere splijtbare materialen, en geen van de benodigde materialen valt onder non-proliferatie verdragen. Omdat dergelijke materialen niet in een fusiecentrale thuishoren, is dat een gemakkelijk criterium voor internationale controle.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki