Wikia

Wikistad

Centrum voor Innovatie en Wetenschappelijke Ontwikkeling

1.885pages on
this wiki
Add New Page
Talk5 Share
Libertan Aeronautics and Space Administration
CIWO · WSA · Instellingen · Projecten
Zypher Dynamics · Biotech · RRAI · gespecialiseerde fysica & ruimtetechnologie · energetische ontwikkeling · FusieSearch

CIWO.gif

Het Centrum voor Innovatie en Wetenschapelijke Ontwikkeling (CIWO) is een organisatie die deel uitmaakt van de LASA. Het is een organisatie die instaat voor de bevordering van wetenschap en innovatie binnen Libertas. Het hoofdkantoor bevindt zich in de Kierkegaard Building.

GeschiedenisEdit

Het concept van de Zypher Corporation werd op 6 juni 2007 door Regaliorum opgestart. Het betrof hier een onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit die luisterde naar de naam Zypher Dynamics. Het woord Zypher is de Engelse variant van het Klassieke Zephyrus, de benaming voor de Westenwind. Deze stond symbool voor de ontwikkeling en de westerse beschaving. Het is ook een directe link naar de gebieden waarop Zypher zich bezighoud; namelijk alles wat onze moderne ontwikkelingsmaatschappij ten goede komt.

Kort daarna werden Zypher Medias en Zypher Investments opgericht. De eerste is nadien uit deze corporation verdwenen nadat ze werd opgesplitst tussen Dimitri Neyt en Ingmar Vasieleghem. Zypher Investments is nu voor 30% in handen van Forambo.

Van zodra deze wat wankele periode achter de rug was werd er een nieuw pad door Zypher bewandeld: Zypher Aëronautics was geboren! Er zou al gauw een eigen sateliet gelanceerd worden en baanbrekend onderzoek worden gedaan in samenwerking met de LASA.

Zypher Aëronautics was een succes en bracht genoeg op om een nog gewaagdere weg te gaan. Het begon met wat onderzoek naar energiebronnen, maar moest al vlug een eigen afdeling krijgen die Zypher Energy werd gedoopt. Nu wordt er daar door middel van kernfusie genoeg energie geproduceerd om heel Libertas te ondersteunen.
Ook door het succes van Zypher Aëronautics ontstaan is Zypher Robotics.
Vanwege de omvanang van het bedrijf werd er een overkoepelende organisatie opgericht, genaamd Zypher Corporation.
Hierna zijn er nog bedrijven ontstaan zoals Innovation Oil, Zypher Generics, Privat Airlines en Z Luxury.

Toen veranderde de naam van Zypher Corporation in CIWO. Niet veel later, op 23 november 2008, werd het CIWO overgenomen door de LASA en ging daardoor deel uit maken van het bedrijf. Na de overname werden gelijk de namen van enkele instellingen veranderd. Ook werd het bedrijf FusieSearch toegevoegd aan het CIWO.
Echter niet alle bedrijven van het voormalige Zypher Corporation zijn overgenomen door LASA. Innovation Oil is niet ondergebracht bij de LASA, maar bij Muntegu Holding en Z Luxury heeft een status aparte. Dit houdt in dat het nog wel onder de afdeling van het CIWO valt maar niet onder de LASA.

DoelstellingEdit

Het is de bedoeling van het CIWO om de wetenschappelijke ontwikkeling binnen Libertas te motiveren. Dit gebeurt door middel van een spreiding over drie deelgebieden; wetenschap, technologie & innovatie. Deze drie deeldomeinen hebben specifieke taken om de wetenschap binnen ons land te stimuleren.

WetenschapsbeleidEdit

De ontwikkeling en ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten is natuurlijk één van de prioriteiten. De term "wetenschappelijke activiteiten" omvat drie vlakken;

  1. Onderzoek & Ontwikkeling: Er wordt op stelselmatige wijze onderzoek gedaan met als doelstelling het kennisbestand en de culturele en maatschappelijke ontwikkeling te vergroten. Er wordt dus m.a.w. gewerkt aan de ontwikkeling van onze wetenschappelijke kennis (fundamenteel onderzoek [1]), het toepasbaar maken daarvan (toepassingsgericht onderzoek [2]) en het toepassen zelf (experimentele ontwikkeling [3]).
  2. Onderwijs & Vorming: In samenwerking met het hoger onderwijs worden er activiteiten georganiseerd. Ook zijn er subsidies voor scholen die in bepaalde mate een pakket wetenschap aanbieden. Het onderwijs vormt dan ook de basis voor de toekomstige wetenschap.
  3. Wetenschappelijke & Technologische Dienstverlening: Dit vlak omvat alles wat bijdraagt tot het genereren, verspreidden en toepassen van wetenschappelijke en technologische kennis. Dit moet heel breed opgevat worden en gaat van medische routineanalyses tot lezingen in een bibliotheek.

TechnologiebeleidEdit

Oorspronkelijk werd de technologische ontwikkeling gezien als een deelsector van het wetenschappelijk beleid. Later werd echter de noodzaak aangevoeld aan een aparte omschrijving van dit beleid. Het technologiebeleid omvat nu alles wat rechstreeks verbonden is met de ontwikkeling van onze technologie.

InnovatiebeleidEdit

Innovatie staat voor het economisch en en maatschappelijk succesvol gebruik van nieuwe bevindingen. Laagtechnologische innovatie is echter ook van belang; meer geleidelijke innovaties bij productontwikkeling, productieprocessen en marketing-strategieën worden als minstens even relevant beschouwd voor het creëren van welvaart.

InstellingenEdit

Crystal package settings.png Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal er druk gewerkt worden.

This page is currently under construction.

Info.png

Hieronder worden alle afdelingen kort geschetst.

Zypher DynamicsEdit

Zypher Dynamics is het research- en developmentbedrijf waar het allemaal mee begon. Het vormde de basis voor de voormalige Zypher Corporation, waaruit het CIWO ontstond. Hoewel het zich nu vooral focust op intern onderzoek is een aanvraag wel nog steeds mogelijk. Zypher Dynamics zelf is ontstaan na een overname van het het Laboratoria Libertatis en geeft ook projectruimte aan de twee universiteiten van Wikistad. Het is opgericht op de symbolische datum 05.06.'07. door Joeri Van der Sype en zijn onderverdelingen zorgden voor de groei van al onze andere instellingen.

BiotechEdit

Genericsbuilding.jpg

Biotech is ontstaan uit Zypher Generics, een farmaceutisch bedrijf dat werd opgericht door de voormalige Zypher Corporation. Biotech heette toen nog het Instituut voor genetica & biotechnologie. Biotech houdt zich bezig met onderzoeken naar medische technologieën, medicijnontwikkeling en gentherapie. Het gebouw is gelegen in het drukke Companies Place.

Hiernaast; Het gebouw van sector 1 in Companies Place.

Research for Robotoid Artifical IntelligenceEdit

Het Research for Robotoid Artifical Intelligence is een bedrijf dat is opgericht door Dmitri. Eén van de grote doorbraken van het instituut was de ontwikkeling van het CCD-System voor het ruimtevaartprogramma van het CIWO. Het onderzoekscentrum is ook gelegen in Companies Place.


Sector 3: Gespecialiseerde fysica & ruimtetechnologieEdit

Het Instituut voor gespecialiseerde fysica & ruimtetechnologie is ontstaan uit Zypher Aëronautics, een instantie die zich bezigheild met ruimtevaart en dat werd opgericht door de voormalige Zypher Corporation. Het instituut werkt momenteel aan onderzoek naar nieuwe technologieën en een wereldwijde telling van supernova's. Het complex ligt een eindje buiten de villawijk. Ook beheerd het instituut de Elmira-sateliet en ruimtestation die in het verleden door Zypher Aëromautics is gelanceerd. Sinds kort staat er ook onderzoek i.v.m. kwantumfysica op het programma.

Sector 4: Energetische ontwikkelingEdit

Het Instituut voor energetische ontwikkeling is ontstaan uit Zypher Energy, een labo/energiecentrale die werd opgericht door de voormalige Zypher Corporation. Het instituut bevat een experimentele fusiereactor en dot ook onderzoek naar de verfijning van ontginnings- en raffinaderijprocessen. Het gebouw is gelegen in het drukke Companies Place.


Referenties en notenEdit

  1. Experimentele of theoretische werkzaamheden die in de eerste plaats tot doel hebben om nieuwe kennis te vergaren over de fundamenten die aan verschijnselen of waarneembare feiten ten grondslag liggen.
  2. Oorspronkelijk onderzoek dat verricht om nieuwe kennis te verkrijgen, in de eerste plaats gericht op een specifiek praktisch doel.
  3. Systematische werkzaamheden op basis van bestaande, door onderzoek of praktische ervaring opgedane kennis. Het doel van de ontwikkelingen is het invoeren van nieuwe of aanzienlijk verbeterde processen, systemen of diensten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki