Wikia


Clints Compagny

Een van de grootste zakenconcerns: de Clints Compagny

Libertas Live Company

Libertas Live Company

Muntegu Holding

Muntegu Holding

Een zakenconcern, moederbedrijf, holding of groep is een groot bedrijf dat meerder bedrijven, ketens, merken en/of winkels omvat. Een bekend fenomeen is de toename van het aantal concerns.

Libertaans zakenconcerns Edit

In een groep kunnen ook nog groepen of bedrijven met dochterbedrijven zitten, maar die rekenen we niet mee in de onderstaande lijst. Dit zijn de concerns van het hoogste niveau, met daarbij hun subconcerns. Tussen haakjes staan de bedrijfsleiders.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki