Wikia


De Coyote bij de Vijver is een Nederlandstalige roman geschreven door de Libertaanse auteur Gebert Goetman. De eerste druk verscheen in juli 2008 onder uitgeverij Sumer en wordt bij drukkerij Neyt gedrukt. Het boek is onder andere bij Libris te koop. Deze 156 pagina's tellende symbolisch-psychologische roman is Goetmans tweede boek bij uitgeverij Sumer, na het veel geprezen De Zilveren Trompet.

De Coyote bij de Vijver vindt plaats in het agrarische landschap van het Terra Nostra van de jaren '50 dat in het boek wordt voorgesteld als een geïsoleerde plek waar niemand graag is.

(wie glorie vist, vangt ook duisternis)

Personages Edit

De belangrijkste personages zijn:

  • Jona, het centrale personage van de roman.
  • Nina, zus van Jonah en Dago.
  • Dago, broer van Jonah en Nina.
  • Het Oudje, moeder van Jonah, Nina en Dago. Haar echte naam wordt niet genoemd. Het Oudje is de bron van al het kwaad en corruptie in Terra Nostra.

Andere personages:

  • Adriaan en Mina, man en vrouw, hebben samen drie (naamloze) kinderen.
  • Meraud, vrouw van Dago.
  • Fishel (ook "De Jongen" genoemd), Mere(dit) en hun moeder Weduwe Doris.

Samenvatting Edit

Het verhaal speelt zich af in Terra Nostra, het stuk platteland tussen Wikistad en Victoria. De boeren ten tijde van de Franse verovering worden nog steeds als helden aanzien, maar in de jaren '50 staan de meeste boerderijen er (symbolisch) bouwvallig bij, want het leeggelopen Terra Nostra van toen wordt verteerd door morele corruptie en kwaad. Het lijkt wel alsof hoop en goedheid ook de Libertaanse plaats verlaten hebben.

Inhoudelijke en vormelijke stijl Edit

In De Coyote bij de Vijver triomferen mistroostigheid, ellende, pessimisme, seksuele taboes, de dood, ontbering en hopeloosheid. Slechts enkele personages geven om iemand anders dan zichzelf, maar dat is klaarblijkelijk onvrijwillig. Proberen de personages te leren kennen, kan verwarrend zijn, want Goetman stelt ze alleen voor door wat ze zeggen. Bovendien is die spraak vormelijk niet duidelijk te onderscheiden van de rest van de tekst. Daarom is de lezer zelden zeker of het personage iets aan het zeggen, denken of dromen is. Daarenboven is het korte verhaal rijk aan zinspelingen, die er het lezen opnieuw niet makkelijker op maken.

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.