Wikia


De bibliotheek van Babel is een literair allegorisch prozawerk van de Libertaan G.L. Brandt. Het boek is op 31 mei 2009 bij Uitgeverij Esdoorntje uitgegeven.

Plot Edit

Brandts verteller beschrijft hoe zijn universum bestaat uit een eindeloze massa van aaneensluitende zeshoekinge ruimtes. In iedere van die ruimtes bevinden zich de basisbehoeftes van het menselijk bestaan plus vier muren vol boeken. Hoewel de volgorde en inhoud van deze boeken volledig willekeurig bepaald zijn en totaal betekenisloos blijken te zijn, gelooft iedere van de inwonenden dat de boeken op één of andere manier, aan de hand van basiseigenschappen (letters, spaties, leestekens...), tóch geordend zijn. De meerderheid van de boeken in het universum dat Brandt hier voorstelt, is "rommel-literatuur". Daarnaast staan ook alle goede, coherente boeken die ooit geschreven zijn, in deze bibliotheek, en iedere permutatie of minder perfectie versie ervan ook.

De verteller vermeldt dat de bibliotheek alle nuttige informatie voor de mens bevat, inclusief voorspellingen van de toekomst, biografieën van iedere persoon, vertalingen van ieder boek in iedere taal. Omgekeerd zou er voor veel van de teksten één of andere taal kunnen worden bedacht die de werken - met om het even welke inhoud - leesbaar zou moeten maken.

Ondanks deze enorme informatiebron zijn alle boeken totaal waardeloos voor de individuele lezers of "bibliothecarissen", waardoor ze in een staat van zelfmoordneiging terechtkomen. Brandt speculeert desalniettemin over het bestaan van een zeshoekige kamer waarin een bepaald boek zou staan dat de bewoner van die kamer tot "god" zou maken: het boek dat de index van alle andere boeken bevat.

Thema's Edit

Veel van Brandts kernthema's komen ook in De bibliotheek van Babel voor. Eindeloosheid, realiteit en labyrinthen zijn daar enkele van.


Quality Holding.png Quality Holding: Quality Books.png Quality Books: De Vredesgazet.png De Vredesgazet Drukkerij Neyt.png Drukkerij Neyt Libris.png Libris Orator.png Orator
Sodales.png Sodales Esdoorntje.png Uitgeverij Esdoorntje
Hoofdzetel: Holding Center. Meer over onze andere subconcerns en bedrijven vind je op deze pagina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki