Wikia


Windmolens ESTA

Windmolens aan de Doesveldbaai.

ESTA is een Libertaans privaat energiebedrijf dat reeds in 1882 werd opgericht in Wikistad. Het bedrijf levert elektriciteit, stookolie en brandstoffen en doet ook aan huisafvalophaling.

ActiviteitenEdit

ESTA werd opgericht in 1882 als de Groep Reuther in Wikistad. Oorspronkelijk een afvalophaling en afvalverwerkingsbedrijf, de Groep Reuther expandeerde haar activiteiten ook naar Newport en Victoria. Na korte tijd kwam het bedrijf voor een klein aandeel in handen van het Esdoornse provinciebestuur. Nog voor de Eerste Wereldoorlog had Reuther haar bedrijven uitgebreid naar de distributie van zowel steenkool als de levering van elektriciteit aan het Wikistadse stadsbesturen en aan particulieren. Het bedrijf beschikte over faciliteiten en mijnen in Oost-Libertas en werd voor de helft overgenomen door de schatrijke Ray Geleyns.

Na de Tweede Wereldoorlog legde de Groep Reuther zich toe op stookolie en brandstoffen. In de jaren '60 en '70 werden er diverse tankstations geopend in Libertas. De naam van het bedrijf werd veranderd in ESTA. Dit is een afkorting voor Elektriciteit, stookolie en afvalophaling.

Na de nationalisering van de stookolie- en aardgasmarkt in Libertas mocht ESTA geen stookolie meer leveren. De monopolie hiervoor lag volledig bij het overheidsbedrijf Gasunie. Sinds 2008 voert de nationale regering een liberalisering van de energiemarkt aan en kon ESTA weer stookolie leveren aan particulieren. De grootste concurrent van ESTA op het gebied van stookolie is Calor Standard.

Vandaag de dag is ESTA de derde grootste elektriciteitsleverancier in Libertas, na NG-Energy en Eli. Het bedrijf beschikt over drie middelgrote elektriciteitscentrales en enkele windmolenparken. ESTA's tankstations zijn overgenomen door andere ketens zoals Innovation Oil en buitenlandse maatschappijen zoals Texaco. Wel is ESTA nog steeds het grootste afvalophalingsbedrijf van Wikistad en de Esdoornheuvels. Verder levert ESTA stookolie aan particulieren. Het heeft een groot distributiecentrum op het Wikistadse industrieterrein Willemstad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki