Wikia


Rijstveld

Een rijstveld in Ermingard.

Libertas Farming B.V.

Libertas Farmin B.V.

Mǐ-X

Rijst-X.

Graansilo

Graansilo in Ermingard.

Ermingard is een dorp en landbouwgebied ten noorden van de Libertaanse gemeente Civitas Libertas, eerst bewoond door Europese boeren rond de 17e eeuw, maar later door vele moderne bedrijven overgenomen.

Etymologie Edit

Ermingard is Oud-Duits voor "Irmingard", wat eigenlijk "gehele omsloten ruimte" betekent. De bewoners wouden een eigen stukje grond en noemden het eerst Irmingard, ook omdat enkele vrouwelijke inwoners zo heetten, maar later werd het veranderd naar Ermingard.

Geschiedenis Edit

De Europese kolonisten, voornamelijk Duitsers en boeren uit België en Nederland, maar ook Fransens, vochten jarenlang voor een eigen stuk grond in Libertas. In Oost-Libertas waren ze niet welkom en elders ook niet wegens geloofsovertuigingen. Tussen 1809 en 1854 waren er regelmatig opstanden tegen, voor en door de kolonisten. Net zoals in de Verenigde Staten vestigden zich Amish in Libertas en daar was dat in Civitas Libertas, een vruchtbaar gebied, namelijk ten noorden ervan in het huidige Ermingard.

Tijdens de oorlogen was het gebied weinig beschadigd en de inwoners hadden weinig met de oorlog te maken.

Later verminderde de Europese bevolking en nam de vestiging van nieuwe, moderne en ontwikkelde bedrijven snel toe. De originele boerderijen verdwenen en grote Amerikaanse "plantations" vestigden zich in Ermingard.

Economie Edit

De voornaamste bedrijven gevestigd in Ermingard zijn Rijst-X, Wortelsap BV, Libertas Farming B.V., Lewis Fruits, Ahorn Dairy & Farm en Libertas Pizza.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.