Wikia


De Federale Inlichtingendienst (afgekort FID) is een Libertaanse overheidsdienst belast met het onderzoek in zaken van nationaal belang. Dimitri hr. Neyt staat aan het hoofd van deze dienst.

De doeleinden van de FID werden bij de oprichting als volgt geformuleerd:

 1. Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
 2. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
 3. het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
 4. het verrichten van onderzoek naar andere landen.

Dossiers Edit

 1. Skeend
  1. Informant Alexandru
 2. Nieuwvromen
  1. ...
 3. Vikingheer OWTB
  1. ...
 4. Aankomende Vikingheer StefanV
  1. Informant Alexandru

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki