Wikia


overleggen   >   beslissen   >   grondwetParlementsverkiezingen Edit

 1. Parlementsverkiezingen:
  1. Registratie:
   1. Iedere politieke partij in Libertas kan zich aanmelden voor de parlementsverkiezingen:
    1. De voorwaarden zijn:
     1. Elke deelnemer van de partij moet de Libertaanse nationaliteit bezitten.
     2. Elke deelnemer van de partij moet ten minste één woonplaats in Libertas bezitten.
     3. Elke deelnemer van de partij moet de leeftijd van 18 jaar of ouder bereikt hebben.
     4. Elke deelnemende partij mag minimum 1 en maximum 20 deelnemers zenden.
   2. Onafhankelijke deelnemers kunnen deelnemen op de lijst van een partij, maar na de verkiezingen zal deze deelnemer onafhankelijk in het Parlement zetelen.
   3. Registratie is niet verplicht indien men niet deelneemt aan de parlementsverkiezingen.
   4. Registratie opent op 1 februari 2012.
    1. De voorwaarden zijn:
     1. Elke deelnemer moet verbonden aan een politieke partij zijn. Voor onafhankelijke deelnemers, zie 1.1.2.
   5. Registratie sluit op 8 februari 2012.
  2. Stemming:
   1. Iedereen burger van Libertas mag stemmen voor de parlementsverkiezingen:
    1. De voorwaarden zijn:
     1. Een burger die wil stemmen moet de Libertaanse nationaliteit bezitten.
     2. Een burger die wil stemmen moet ten minste één woonplaats in Libertas bezitten.
     3. Elke burger die wi stemmen moet de leeftijd van 18 jaar of ouder bereikt hebben.
   2. Stemmen is niet verplicht.
   3. Stemming opent op 15 februari 2012.
    1. De voorwaarden zijn:
     1. Een burger die wil stemmen mag slechts op één persoon of meerdere personen stemmen als die van dezelfde partij zijn. Men mag op één persoon van een partij stemmen, op twee personen, meerdere of op de hele partij.
     2. Stemmen op personen van twee verschillende partijen is ongeldig.
     3. Blanco stemmen en ongeldig stemmen is niet strafbaar.
   4. Stemming sluit op 15 februari 2012.
  3. Vorming:
   1. Het Parlement bestaat uit 100 leden.
   2. Het aantal stemmen ontvangen door een partij in procent, wordt omgezet in zetels.
   3. Als een partij minder dan 1% van de stemmen ontvang, krijgt ze geen zetel.
   4. Een partij is verplicht om het aantal zetels te verdelen onder de personen met de meeste stemmen binnen de partij.
   5. De deelnemer met de meeste stemmen wordt Voorzitter van het Parlement.
  4. Opening
   1. Het Parlement opent officieel op 17 februari 2012 met 100 leden.
  5. Duur
   1. Als een parlementslid aftreedt of overlijdt, wordt door de partij van het aftredende parlementslid gekozen wie hem/haar zal opvolgen.
   2. Als een parlementslid wil veranderen van partij, verliest hij zijn zetel, die zijn oude partij blijft bezitten. Zijn nieuwe partij beslist of die een zetel krijgt of niet; daarvoor moet een parlementslid van de nieuwe partij dan wel aftreden.
  6. Einde
   1. Het Parlement eindigt wanneer de nieuwe parlementsverkiezingen, vier jaar later, beginnen.

Zoiets? Wabba The I (overleg) 21 jan 2013 18:16 (UTC)

Op zich goed. "Registratie is niet verplicht." is wel een beetje onduidelijk. Je zou het nu kunnen opvatten dat het niet verplicht is om je te registreren indien je meedoet aan de verkiezingen. --OuWTBsjrief-mich 23 jan 2013 09:51 (UTC)
Ik bedoel er gewoon mee dat onafhankelijken of politieke partijen niet hoeven deel te nemen, omdat ze bijvoorbeeld met een andere partij een lijst delen of ze weten dat ze te klein zijn. Wabba The I (overleg) 23 jan 2013 16:53 (UTC)
Misschien is "Registratie is niet verplicht indien men geen deelneemt aan de verkiezingen" beter? --OuWTBsjrief-mich 24 jan 2013 09:34 (UTC)
Ik zal het aanpassen. Wabba The I (overleg) 24 jan 2013 16:28 (UTC)

Stemmen Edit

Commentaar Edit

Libertas wordt een volledig lid van de IWO Edit

Libertas is momenteel een toekijkend niet-volledig lid van de IWO. Om volledig lid te worden moet Libertas:

 1. Het Parlement van Libertas moet met 50% meerderheid voor stemmen.
 2. Alle andere leden van de IWO moeten voor stemmen
 3. De documenten zullen moeten worden ondertekend en vertaald.

Stemmen Edit

Commentaar Edit

Dit voorstel werd aangenomen door het Parlement met een meerderheid van 88%.

Het aandeel van Libertas in de Europese Ruimtevaartorganisatie wordt verhoogd tot 1,4% Edit

Momenteel betaalt Libertas; vooral de Libertaanse overheid en de LASA, 1,2% van het volledige budget van de ESA. De andere 98,8% wordt door de achttien andere lidstaten, de Europese Unie en Canada betaald. Als dit wetsvoorstel goedgekeurd wordt, stijgt het aandeel van Libertas (1,2%) naar 1,4% wat een stijging van 0,2% wil zeggen. Indien die er komt zal die volledig door de Libertaanse overheid en LASA betaald worden.

Stemmen Edit

Commentaar Edit

Dit voorstel werd geweigerd door het Parlement met een meerderheid van 37%.


Libertas uit de IWO Edit

:o Kan ik hieruit concluderen dat Libertas niet meer bij de IWO hoort? --OuWTB 24 jun 2015 09:30 (UTC)

Neen, dit was een verigssing! :p Wabba The I oOO...21xO...OOo (talk) 30 jul 2015 08:54 (UTC)

Phaluhm Phoueck en Patrim als leden van de IWOEdit

Patriam:

Phaluhm Phoueck:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki