Wikia


Frans Libertas is een term waarmee men een periode in de geschiedenis van Libertas bedoelt waarin een deel van het hoofdeiland van de eilandengroep onder Franse invloed stond. Muntegu was de belangrijkste stad van deze tijd. Frans Libertas bestond tussen 1537 en 1616.

GeschiedenisEdit

InvasieEdit

Omstreeks 1530 leidden revolutionaire ideeën onder Libertanen tot kleine opstanden tegen de Engelse bezetter. In 1536 werd een drievoudige alliantie gesloten tussen enerzijds Karel IV van Muntegu, Marinus Lievertas en Frans I van Frankrijk. Deze laatste stuurde diplomaat Pierre Tanquerel naar Vannes, want in dit Franse dorpje vonden onderhandelingen plaats. Deze bond moest immers een einde maken aan de Engelse heerschappij op het hoofdeiland. Frans I van Frankrijk stemde in met een invasie van het eiland, maar wilde dan wel inspraak in het nieuwe bestuur van Libertas.

In 1537 landden de Fransen met een vloot nabij het dorpje Ourthe. Onder leiding van René de Montjean trok een Frans leger op naar de stad Muntegu. Daar hadden de manschappen van graaf Karel zich opgesteld buiten de stad en deze omsingeld. In Muntegu waren de Gouden Vlammen tegen een Franse invasie. De eerste slag bij Muntegu was begonnen en eindigde in een gemakkelijke overwinning voor de Fransen. De Engelen waren immers gelegerd in de steden Newport en Wikistad. Tanquerel werd benoemd tot eerste gouverneur van de nieuwe Franse handelspost. Frans I hoopte met de strategische ligging van Muntegu nog meer ontdekkingsreizen naar het pas ontdekte Amerika te beginnen.

In Wikistad leidde Marinus Lievertas een befaamde opstand in het najaar van 1537. Hij bevrijdde samen met de stadswacht de stad van de Engelsen. Na zijn inname van Stadspaleis verdreef ook hij definitief de Engelsen uit zijn stad. Nadien trok het Franse leger onder leiding van Montjean de stad binnen. Ze namen al snel de belangrijke haven van Wikistad in handen.

Veel Engelse kooplieden waren gevlucht in 1537. De Engelse generaal James Andrews besliste echter om niet op te geven en versterkte zijn stad met nog meer stadsmuren en wachtte een grote veldslag af. Het kwam echter niet tot een bloederig gevecht tussen de Fransen en de Engelsen. Op vraag van gouverneur William Kenson werd het Verdrag van Dordrecht gesloten. Hierbij zouden de Fransen controle krijgen over alle steden van het eiland, maar zou Newport een Engelse handelspost blijven. Het verdrag werd gesloten in 1538 en betekende het begin van een vredevolle periode van economische welvaart en aandacht voor kunst. Muntegu werd uitgeroepen tot de nieuwe hoofdstad van het eiland.

Slag bij NewportEdit

Onder het bewind van Hendrik II van Frankrijk en gouverneur François Conrart werd de macht van Frankrijk op Libertas nog groter. Ondertussen was de macht van gouverneurs Tanquerel en Conrart zo groot geworden dat de revolutionairen van Marinus Lievertas met een nieuwe onderdrukkende macht te maken hadden. De eisen van de Libertanen voor een onafhankelijk Libertas werden verworpen en Frankrijk begon een absolutistisch bewind over het eiland.

In 1555, tijdens de slag bij Newport, kwam een einde aan de Engelse macht. Gouverneur-generaal William Kenson werd verslagen in deze bloederige aanval van de Fransen. Lievertas, die weigerde mee te vechten in deze veldslag, werd gearresteerd en opgesloten. De val van Newport was het begin van een volledige Franse bezetting, maar een moeilijke weliswaar. Sporadisch kwamen de revolutionaire Libertanen in opstand, maar zonder succes.

WelvaartEdit

In de periode die volgde na 1555 kenden Muntegu en Wikistad een economische bloei. Hun strategische ligging werd benut doordat handelskonvooien van overal in Europa aanlegden in de Libertaanse havens. Met de ontdekkingen in zowel Noord- als Zuid-Amerika werden de twee steden ook belangrijke locaties op de weg naar de pas ontdekte Nieuwe Wereld. Ook op het gebied van kunst en cultuur groeiden Muntegu en Wikistad enorm. Vele kunstenaars kenden grote aanhang. De oorspronkelijke dynastie van de graven van Muntegu werd afgezet door de Franse bezetter en vervangen door het geslacht Van Wissemeer. Na 1616 werd de oorspronkelijke gravenfamilie opnieuw de machtigste familie in Muntegu. Frans werd de officiële bestuurstaal van Frans Libertas, maar de gewone bevolking bleef Nederlands spreken. De citadel van Muntegu en de Sint-Martinuskerk zijn voorbeelden van de rijkdommen van Frans Libertas.

Vanaf 1570 begon Civitas Libertas Spaanse invloeden te krijgen. Dit zou later in de geschiedenis bekend staan als de periode van Spaans Libertas. De Franse en Spaanse bezetter kwamen nooit in conflict met elkaar, maar voerden handel met elkaar en steunden elkaar als katholieken in de latere godsdienstoorlogen. Eind 16e eeuw kwamen de Koningseilanden wel onder Spaans bezit.

GodsdienstoorlogEdit

Nog voor de komst van de Franse bezetter was het hoofdeiland katholiek. Voor de slag bij Newport woonden er in de Esdoornheuvels voornamelijk protestanten en gereformeerden. Tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk kenden ook Muntegu en Wikistad en woelige periode. Gouverneur Charles du Chemin werd in 1589 vermoord door protestanten in Wikistad. Muntegu bleef trouw aan het katholicisme en zou de basis voor het latere bisdom Muntegu vormen terwijl Wikistad en het overgrote deel van Libertas (inclusief Oost-Libertas) gereformeerd en protestants werd.

EindeEdit

Frans Libertas kende een verval vanaf 1590. De protestanten hadden de overmacht in Libertas en continentaal Frankrijk schonk nog maar weinig aandacht aan haar Franse kolonie in de Atlantische Oceaan. In 1616 veroverde Robert Lievertas de stad Wikistad tijdens de slag bij Wikistad. Gouverneur Antoine Bontemps werd gevangen genomen. Lievertas werd uitgeroepen tot eerste Koning van Libertas. Later dat jaar zouden de Libertanen ook Muntegu veroveren in de tweede slag bij Muntegu. Veel Fransen vluchtten terug naar Frankrijk of naar het Wikigebergte. De Onafhankelijkheidsoorlog zou nog enkele jaren voortduren, maar de Franse bezetting was aan een einde gekomen dankzij Robert Lievertas, de kleinzoon van verzetsstrijder Marinus Lievertas die tientallen jaren voordien in Franse gevangenschap overleed.

De Franse bezettingsperiode heeft wel nog haar sporen nagelaten in het huidige Libertas. Vooral de provincie Mountégue wordt nog vaak geassocieerd met Frankrijk en het verleden. Veel gebouwen van deze periode zijn in Muntegu nog bewaard gebleven. Ook de taal Frans is nog decennialang een belangrijke handelstaal in Muntegu, maar ook Wikistad geweest. De Libertaanse koningen Rubeus I en Rubeus II verhuisden rond 1850 de hoofdstad van Libertas terug naar Muntegu en wilden terug de Franse kunst en cultuur naar voren schuiven. Dit onder andere zou leiden tot de latere Libertaanse Revolutie.

GouverneursEdit

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info