Wikia


Fridborg Courant

De Fridborg Courant is een Nederlandstalige krant in Nýttfrón en in Libertas. Alle journalisten en redacteurs die het schrijven behoren tot de Libertaans- of Nederlandstalige gemeenschap van Nýttfrón. Vooral nieuws uit het voornamelijk Nederlandstalige zuiden van Nieuwvromen en uit de hoofdstad verschijnt in deze nieuwe krant.

 


Nieuwvromen/Nýttfrón Brievenbus

Libertas: Parlement is duidelijk, EM een twijfelgeval

WIKISTAD - Libertas kiest een Nationaal Parlement, evenals een nieuwe eerste minister. De huidige, Jillis Tingen, reageerde kwaad op de nieuwe verkiezingen, maar stelde zich uiteindelijk kandidaat. De verkiezingslogs tonen aan dat Tingen veel kans maakte, maar nu achterop geraakt door de vele Libertas Praktisch-stemmers. Met acht trouwe leden en zeven op de negen (!) kandidaten, lijkt de strijd al gewonnen. Het ziet ernaar uit dat ieder van de leden verkozen zal worden. Ook Ben Opať en Jillis Tingen zullen de kiesdrempel vermoedelijk halen, dankzij wat cross-party stemmen en de steun van Ysselaerders en Nýttfróners, die hun kandidaturen echter terugtrokken. In Libertas zijn polls over wie eerste minister zal worden, erg populair. Ook lokale casino's doen eraan meer. De grote kanshebbers lijken Dimitri hr. Neyt en Alexandru te zijn, naast Lars Washington en Martijn Van der Putten (allevier Libertas Praktisch). Opvallend is dat er alleen mannelijke kandidaten zijn. MVG
Nieuw tijdperk begint

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN - NP-leden Dimitri Neyt en Alexandru worden vandaag lid van de Fundur. Het is voor het eerst dat de Libertaanse minderheid weer wat te zeggen heeft in Nieuwvromen/Nýttfrón.
Wel gaat het een zware strijd voor hen worden want ze staan tegenover 2 PVIR-leden, een onafhankelijke en 1 VPG-lid die ondanks de gelijkenissen tussen de VPG en de NP toch op de PVIR stemde, de rechtse tegenhanger.
Ze zullen hun best maar moeten doen. Misschien dat de verlossing over drie maanden komt, bij de volgende parlementsverkiezingen - in september. Sjabloon:AL
Staatshervorming en parlementsverkiezingen Libertas beginnen

WIKISTAD, 11 JUNI - De Libertaanse parlementsverkiezingen vormen het eerste luik van de uitvoering van de Staatshervorming van 2009, die op 1 juni door de parlementariërs aangenomen werd. Dimitri hr. Neyt, initiatiefnemer van de staatshervorming, opende de kandidaatstelling vandaag. Meteen stelden verscheiden Libertaanse politici zich kandidaat, in de hoop parlementariër of zelfs eerste minister te worden. "Ik ben blij met het enthousiasme van de Libertanen. Libertas leeft nog, dat stelt me gerust," vertelt dhr. Neyt. Verwacht wordt winst voor de kandidaten van Libertas Praktisch, waaronder de befaamde Alexandru en de huidige president, Dirk Vantichelt. Een andere deelnemende partij is VPG Libertas, het Libertaanse broertje van de "progressieve" Nýttfróner partij VPG. DN

Nieuwvromen/Nýttfrón wordt progressief

Politiek in Nyttfron

NP, 4 leden
PVIR, 2 leden
VPG, 2 leden
CVP, 1 lid

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 10 JUNI - Het is zeker een mijlpaal. Nieuwvromen/Nýttfrón was hét oord van het conservatisme maar voor het eerst in de recente geschiedenis is de meerderheid van het kleine landje progressief, dankzij de oprichting van de socialistische Volkspartij voor Gelijk(waardig)heid.
Samen met de grootste partij van Nýttfrón, Nýttfrón Praktisch (4 leden), zou een progressieve alliantie 66,6% van de stemmen behalen. De conservatieve partijen, de PVIR en de extreem-rechtse CVP zouden op 33,3% blijven steken. De PVIR zou dan slechts 22,22% van de stemmen krijgen, wat ongelooflijk laag is voor de "traditionele" partij.
Volgens critici heeft de partij veel stemmen verloren vanwege een prioriteit-switch. Bij het streven naar onafhankelijkheid deed de rechtervleugel het uitzonderlijk goed, maar nu het eenmaal aan de macht is (meerderheid van de regeringsleden/staatsleiders is PVIR-lid) zien de burgers in dat ze een andere aanpak willen. Een sociaal vangnet blijkt bijzonder hard nodig te zijn nu zo'n grote percentage van de bevolking werkloos is. Men wil een betere infrastructuur, want om van Hestsvík naar de hoofdstad te komen, zonder boot, lijkt momenteel nog een lastige opgave. Ook zou de nieuwe republiek geen isolationistisch beleid moeten voeren, zoals enkele PVIR-leden op een gegeven moment van plan waren. "Er moeten goede verbindingen, relaties en zekerheid zijn tussen Libertas en Nýttfrón", meende een 20'er in Skáll. "Wij willen welvaart", noemt de Midlandse Gert Bállsson het.
Opvallend is dat de drie grote bevolkingsgroepen zeer georganiseerd zijn. De Libertanen zijn progressief en bevinden zich in het centrum, de Vreêlanders zijn centrum-links en progressief en de IJslanders zijn voornamelijk rechts en conservatief.
Nieuwvromen/Nýttfrón is toe aan vernieuwing. Sjabloon:AL

Johan: "Demonstraties breiden zich uit"

Juni-demonstraties maandag
NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 8 JUNI - Johan van den Berg kondigt nieuwe vredige demonstraties aan. To be continued. Sjabloon:AL

Vikingheer Ilava: "Libertanen hebben geen rechten"

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 7 JUNI - De onderdrukking van de Nederlandstaligen wordt groter. Zo wil PVIR-lid Ilava de vrijheid inkorten door persvrijheid af te schaffen.
In de fundur stelt hij voor om een verbod te leggen op de Fridborg Courant. Ondanks dat dit tegen de grondwet in is, want laatst was er nog een artikel goedgekeurd waarin stond dat persvrijheid in eer gehouden moest worden in Nieuwvromen/Nyttfron.
Hij zegt boven de wet te staan en alles te mogen doen. NP keurt de actie af.
Later de avond verklaarde hij dat "de Libertanen geen rechten hebben in Nieuwvromen" (bron). Sjabloon:AL

Niemand veilig voor de vikingheer

NIEUWVROMEN/NYTTFRON, 7 JUNI - Nog in de ban van de moord op Josef Molotov die opgeeist is door de Russische bende Nikolai, wordt al gauw nog een moord verwacht. Volgens PVIR-lid en vikingheer Oos Wes Ilava moet het Jón Hjúllbergsson, Molotov's vriend worden.
De bevolking begrijpt er niets meer van. Degene die nu juist door de Nieuwvroomse politie beschermd wordt, moet worden omgebracht vindt Ilava die laatst nog zo populair was in eigen land.
Op de overlegpagina van Nikolai is te zien hoe Ilava opdracht geeft om Hjúllbergsson dood te laten gaan. Nieuwvromen/Nyttfron vreest voor een maffiaoorlog waar de politici zelf bij betrokken zullen zijn.
De PVIR zal hoogstwaarschijnlijk gaan dalen in de peilingen. Als Hjúllbergsson ook daadwerkelijk vermoord wordt zal het volgende bevestigd worden: dat niemand veilig is in Nieuwvromen/Nyttfron. Sjabloon:AL

"Libertanen horen niet bij de bevolking"

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 7 JUNI - Oos Wes Ilava, de zelf gekroonde vikingheer en een van de voornaamste leden van de PVIR, is terug. De meningen over zijn terugkomst lopen ver uiteen, vooral in het Nederlandstalige zuiden.
Hij heeft gezegd dat hij zal aftreden en dat hij al een geschikte kandidaat gevonden heeft. Wie wil hij nog niet zeggen. Genoemde mogelijkheden zijn Bart K, Benopat, Hoogvleet en RoughJustice1, allen hiervan zijn PVIR-sympathisanten. Oos Wes verklaarde dat de druk als vikingheer te groot was.
Over de opkomende Nýttfrón Praktisch had hij te zeggen dat hij blij was dat de Nederlandstaligen voor hun rechten opkomen maar dat hij teleurgesteld is dat "de traditionele partijen", de PVIR dus, "eronder moeten lijden". Verder betwijfelde hij de eenheid binnen de partij en vreest hij dat NP een "pressiegroep" gaat worden.
Toen hij de vraag kreeg over de oprichting van de nationalistische CVP antwoordde hij een beetje indirect. Het kwam erop neer dat hij het idee van Hoogvleets partij goed vond, namelijk het behouden van de Nieuwvroomse cultuur. Over de mogelijke uitvoering van Hoogvleets punten had hij weinig te zeggen.
Opvallend was zijn antwoord bij wat hij vond van de libertanofobie en de buitenlanderhaat. Veel Nederlandstaligen vonden het betreurenswaardig dat hij niet direct durfde te zeggen dat hij er tegen was. In plaats daarvan legde hij uit dat het een veel voorkomend verschijnsel is in Nieuwvromen/Nýttfrón. "Het komt en het waait weer weg", meende hij met een kleine glimlach. Bestrijding vindt de PVIR dus niet nodig. Blijkbaar zal alleen de NP het op moeten nemen tegen de groeiende discriminatie.
Oos Wes vertelde dat de Nederlandstaligen zich zullen moeten bewijzen in het nieuwe landje, met Alexandru en Dimitri als vertegenwoordigers. "Als ze overal nee tegen zeggen, zullen ze zich niet populair maken bij het volk en ook niet bij mij". Johan van den Berg vreest dat het nog een lastige opgave gaat worden in de Fundur.
De ex-vikingheer had een heel verhaal te vertellen over de "illegaliteit van de Nederlandstaligen", zoals de CVP dat verwoordde. Hij noemde de Nederlandstaligen niet illegaal, maar "onwetend" en dat ze "nogal bedreigend overkomen". Ze zouden de IJslanders verdrijven en hen tot een minderheid maken. "Alhoewel ze hier nogal kort wonen beginnen ze al eisen te stellen", heeft Oos Wes te zeggen. "Eisen zoals de rol van het Nederlands als hoofdtaal bevestigen." Echter is de ex-vikingheer vergeten dat Nieuwvromen/Nýttfrón een maand geleden nog bij Libertas hoorde en dat iedereen "Libertaans" was.
Zijn conclusie was dat Nieuwvromen/Nýttfrón zeer gevoelig is voor etnische veranderingen en dat de bevolking ongerust aan het worden is.
Johan van den Berg, die onlangs nog protesteerde tegen het opkomende nationalisme, zegt dat dit nu juist het hele punt is: "Wij, Nederlandstaligen - of West-Libertanen zoals de IJslanders dat zo graag zeggen, worden niet als hele mensen gezien. Wij maken geen deel uit van de bevolking. Wij zijn enkel de herrieschoppers, de criminelen en de opstandelingen. Ik weet niet of Oos Wes ooit in het zuiden is geweest, maar hier groeit de ontevredenheid." Sjabloon:AL

Demonstraties worden groter

Johan
NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 7 JUNI - Wederom zijn er vandaag nieuwe demonstraties gehouden om 12:00 uur. Dit keer in Fridborg en in Hestsvík. De demonstraties verliepen vredig.
Gisteren riep Johan van den Berg de mensen op om op straat te gaan tegen de controversieel gekozen regering die de organisatie van de verkiezingen achter gesloten deuren regelt. "Men wil duidelijkheid", was de slogan.
Vandaag staan de demonstraties niet alleen in teken van de "oneerlijke verkiezingen" zoals Johan dat verwoordt, maar wordt er ook gedemonstreerd tegen de nationalistische CVP en de toenemende Libertanofobie. "We hebben het gevoel dat we geen hele mensen zijn", verklaart postbode Erik.
De mensen hopen dat de regering er begrip voor heeft. Anders zal men ook morgen de straten op gaan. Nýttfrón Praktisch had niks met de protesten te maken. Sjabloon:AL

Nýttfrón Praktisch grootste partij

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 7 JUNI - Opvallend is dat ondanks de toenemende Libertanofobie, nu juist Nýttfrón Praktisch het grootste ledental krijgt. Nýttfrón Praktisch staat erom bekend dat het voor gelijke rechten voor Nederlandstaligen pleit. Volgens experts zit er een verband tussen de fobie en het stijgende ledental.
"Voor Nederlandstaligen is dit nu het juiste moment om bescherming te zoeken", merkt student Jóhansson op. De Nederlandstaligen zijn onder andere bang dat ze hun huis uitgezet zullen worden en vrezen voor onderdrukking.
Mensen uit bepaalde hoek uitten hun bezorgdheid over de toekomst van de partij en zeiden dat het beter was om het op te doeken. Partijsecretaris Dimitri Neyt sprak hen tegen: "Wij, leden van Nýttfrón Praktisch en gerespecteerde burgers en politici, zijn van de mening dat onze partij in haar geheel moet voortbestaan, daar zij de steun van een deel van de bevolking geniet en belangrijke doelen nastreeft. Onze partij is niet discriminerend en heeft een positieve, open houding. Niemand van ons ziet enige reden de partij of een van haar activiteiten stop te zetten."
Verwacht wordt dat de partij de komende tijd zal groeien in de polls. Sjabloon:AL

Libertanofobie en buitenlanderhaat worden groter

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 7 JUNI - Met de oprichting van de controversiële nationalistische Christelijke Volkspartij willen de IJslanders praktisch de Libertanen buiten de deur houden.
De partij werd opgericht naar aanleiding van de "zwakke opstelling" van de rechtse PVIR ten opzichte van de "grote stroom illegalen en immigranten". Ze pleiten voor een streng beleid.
Zo willen ze dat er een inburgeringscursus komt zodat men zich ook het IJslands aanleert. Echter weten diegenen - de wikiërs - die zeggen dat ze Nýttfróner IJslanders zijn, ook geen IJslands. Andere genoemde punten zijn dat de Nýttfróner cultuur beschermd moet worden en willen ze dat de samenleving gemengd gaat worden. Zo willen ze het verbieden dat er veel Libertanen op een plek wonen.
Wel wil partijleider Hoogvleet dat er een nauwe samenwerking komt met Libertas. Niet voor de goede banden, maar om de "illegale" Libertanen buiten de deur te houden: "We moeten samen de binnenlandse problematiek bestrijden. Daarmee bedoel ik de taalkwestie, de grote stroom immigranten die zich weigert aan te passen." Hiermee zijn de Libertaanse staatsleiders niet gediend, daarom weigeren zij voorlopig alle samenwerking met Nieuwvromen.
De Nederlandstalige gemeenschap van Nýttfrón vreest voor onderdrukking in het rechtse Nieuwvromen/Nýttfrón. Sjabloon:AL

Partij moet voor verbetering zorgen

Nýttfrón Praktisch

Nýttfrón Praktisch

NIEUWVROMEN/NÝTTFRÓN, 6 JUNI - Een nieuwe politieke partij in Nieuwvromen/Nýttfrón moet voor verbetering zorgen, concludeerden Fridborgers Bucureştean en Dimitri Neyt. Deze afdeling van de politieke partij Libertas Praktisch zal het gaan opnemen tegen de PVIR.
Dimitri Neyt legt uit: "NP streeft een pragmatische en gematigde koers na, met de nadruk op de verbetering van ieders levenskwaliteit; zonder daarbij op een specifieke ideologie te steunen. Enkele van de standpunten van Nýttfron Praktisch zijn een duidelijkere staatsstructuur, meer democratie, goede banden met Libertas en meer rechten voor Nederlandstaligen in het land. De partij is echter niet separatistisch en eist ook geen hereniging met Libertas."
Op verzoek van de Libertaans-Nieuwvroomse politicus zal Alexandru voorzitter worden van de Nieuwvroomse afdeling. Sjabloon:AL

Demonstratie in Fridborg tegen oneerlijkheid

FRIDBORG, 6 JUNI - Vanmiddag om 12:00 uur gingen tientallen inwoners van het voornamelijk Nederlandstalige Fridborg de straten op om hun mening te laten horen. Er was sprake van een vredige demonstratie tegen de regering.
De mensen wilden laten horen dat ze duidelijkheid willen. De verkiezingen werden met een week verlengd door de vikingheer. Dit na sluitingstijd. Ook nu is er sprake van onduidelijkheid over de komende districtsverkiezingen. Men weet niet wanneer die zullen komen. Menig Fridborger meent dat de Nieuwvroomse IJslanders die laatst de macht overnamen nu achter gesloten deuren aan het overleggen zijn. De bevolking pleit voor eerlijke verkiezingen.
"Het is goed mogelijk dat de regering wacht totdat het moment rijp is. Vandaag kwamen veel IJslanders in het nabije Sors wonen, waarschijnlijk zodat de IJslandse kandidaat Bart K. meer kansen krijgt", meent een ontevreden Fridborger, "wanneer je verkiezingen organiseert moet je van te voren in het openbaar afspreken wanneer ze moeten beginnen en wanneer ze moeten stoppen".
Organisator van de protesten Johan van den Berg zegt dat als er niet snel duidelijkheid komt dat hij de bevolking in het gehele land zal oproepen om de straten op te gaan. Sjabloon:AL

Onderzoek wijst uit: Nýttfrón te mannelijk

WIKISTAD, 4 JUNI - Een onafhankelijk interview, geleid door het wetenschappelijke onderzoeksbureau Scire LRL, wees uit dat Nýttfrón één van de minder geëmanicipeerde Westerse landen is. Van onderdrukking van vrouwen of enig, gelijkaardig fenomeen is er geen sprake, meldt Scire LRL, maar op politiek en economisch vlak hebben vrouwen vaak minder belangrijke rollen. Martha Van Gent, onderzoekster aan dit instituut, vertelt: "Nýttfrón verkeert op dit moment in het stadium waar vele Europese landen, zoals Nederland, zich enkele decennia geleden in bevonden. De vrouw is geëmancipeerd en heeft dezelfde rechten en plichten, maar geraakt slechts met veel moeite op de hoogste treden van de politieke wereld of van de bedrijfswereld." Hoewel Scire LRL nog geen gegevens heeft vrijgegeven, blijkt het aantal vrouwelijke toppersonen inderdaad lager te liggen dan in West-Europese of Noord-Amerikaanse landen. Moet hier iets aan gedaan worden? Van Gent: "De Nýttfrónse vrouw zal zichzelf wel hogerop brengen, daar valt niet aan te twijfelen. We hopen wel dat de autoriteiten van dit land hen de kansen zullen bieden om ook op zakelijk vlak absolute gelijkwaardigheid met de man te verwerven. Nýttfrón is op de goede weg!" MVG

Nederlandstalige kandidaat presents

FRIDBORG, 4 JUNI - Inderdaad een buitenbeentje, want hij heeft totaal andere ideeën dan de huidige machthebbers uit de hoofdstad. Wel maakt hij toch aardig wat kansen omdat de overgrote meerderheid van zijn district Nederlandstalig is.
Helaas kunnen ook mensen van buiten Firdinir stemmen. Hij hoopt dit te kunnen compenseren met stemmen die hij uit Libertas kan krijgen, want Libertanen mogen tot ieders verbazing ook meestemmen.
Hij heeft als enige een campagne geschreven. Belangrijke punten zijn de bescherming van de rechten van de Nederlandstalige gemeenschap in Nieuwvromen/Nýttfrón en toenadering tot Libertas. Ook pleit hij voor goedwerkende stadhuizen in de plaatsen met stadrechten van Firdinir, naar het model van het Huis van de Raad.
Het is nog onduidelijk wanneer de verkiezingen gaan beginnen. Waarschijnlijk weten de Nýttfróner IJslanders daar meer over. Sjabloon:AL

Persvrijheid in Nieuwvromen/Nýttfrón?

FRIDBORG, 4 JUNI - Wederom wordt er gezeurd over het naamgebruik. Newport kreeg dreigbrieven, nu krijgt de pas opgerichte Fridborg Courant al een waarschuwing van de Minister van Verkeer, Waterstaat, Landbouw, Omgeving en Leefbaarheid en Sport en Ontspanning van Nieuwvromen/Nýttfrón.
Het ging over het geval "Nieuwvromen/Nýttfrón", waar we laatst nog veel over gehoord hebben. "Alsof de leiders daar niks beters te doen hebben", roepte een voorbijganger in Apud Maro. De verklaring van de minister luidde als volgt: "De grondwet spreekt namelijk alléén van Nýttfrón, dus Nieuwvromen is een onwettige benaming die zou kunnen suggereren op een onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlandse minder/meerderheid in Friðborg."
Ten eerste is dit maar een krant en geen "Dalai Lama" van de Nederlandstalige gemeenschap in Nieuwvromen/Nýttfrón, ten tweede heeft de minister zélf een artikel geschreven waarin persvrijheid wordt beschermd en ten derde is het een belachelijke conclusie, want dit geval van een ander naamgebruik suggereert niets. Het is enkel om het uitspreekbaar te maken voor de Nederlandstaligen en voor de anderen zal in de krantenartikelen altijd de officiële naam erachter gezet worden.
Het is leuk om te zien dat zo'n krant een dreigement binnenkrijgt omdat het een onofficiële naam gebruikt - eentje die ze zelf hebben bedacht, én het is de oorspronkelijke Nederlandse vorm van de naam Nýttfrón (bronnen: IJslandse namen in Oost-Libertas; Artikel over Nýttfrón).
Wat ook opvallend is is dat nu juist diegenen die zich afgescheiden hebben bang zijn voor een afscheiding in eigen land.
Deze krant zal doorgaan met schrijven en zal indien nodig ook naar de rechter gaan. Maar eerst moet Nieuwvromen/Nýttfrón er één krijgen. Sjabloon:AL

Fridborg tweede gemeente

FRIDBORG, 3 JUNI - Vol trots kunnen wij Fridborgers zeggen dat we nu de tweede gemeente van het land zijn met 4 inwoners. Alleen Nieuwvromen/Nýttfrón, de hoofdstad, heeft meer inwoners. Opvallend is dat Fridborg voornamelijk uit Nederlandstaligen bestaat. 75% van de wikiërs die er wonen zijn namelijk Libertanen. Om dit te bevestigen, hebben twee hiervan - Dimitri en Alexandru - zich ook verkiesbaar gesteld voor de parlementsverkiezingen en er is zelfs een Nederlandstalige kandidaat voor het district waarin Fridborg zich bevindt. Alhoewel Alexandru weinig stemmen verwacht, vindt hij het het proberen waard: "Misschien komt er een andere Nederlandstalige kandidaat, dan zal ik me terugtrekken en op diegene stemmen, maar we - de Nederlandstalige gemeenschap van Nieuwvromen/Nýttfrón - moeten in ieder geval één kandidaat verkiesbaar stellen." Sjabloon:AL

Fridborg krijgt krant erbij

FRIDBORG, 3 JUNI - Nieuwvromen/Nýttfrón kent een nieuwe krant die de Nederlandstalige en Libertaanstalige gemeenschap zal vertegenwoordigen in de mediawereld. De uitsluitend Nederlandstalige krant zal schrijven vanuit Fridborg waar de meerderheid van de wikiërs van oorsprong Libertaans, Vlaams of Nederlands is.
Waarom men voor het opvallende logo koos is duidelijk: er staat een Libertaanse adelaar op die naar het westen kijkt. De meeste "Nýttfróner Libertanen" zijn nostalgisch.
De Nederlandstalige gemeenschap richtte deze krant op nadat men zag dat het Dagblaðið Nýttfróns alleen pro-IJslands nieuws bracht. Sjabloon:AL

Analyse tijdens verkiezingen (6 juni)

De overgebleven en (terug)gekomen Libertanen durven steeds meer hun mond open te trekken zonder bang te zijn voor een komende waarschuwing. De zichzelf gekroonde vikingheer lijkt niet meer de baas te kunnen spelen over de plaatselijke bevolking en een democratische weg begint steeds meer in zicht te komen. De Nederlandstaligen die voornamelijk in het zuiden leven - in de provincies Firdirnir en Sudeynur - hebben nu niet alleen een eigen krant maar ook een eigen partij, Nýttfrón Praktisch.
Deze pleit voor o.a. correcte verkiezingen en een correcte behandeling van de Nederlandstalige burgers in Nieuwvromen/Nýttfrón die de laatste tijd steeds minder voor zich durfde op te komen omdat de Nieuwvroomse autoriteiten hen constant in de gaten hielden. Als je de Nederlandse benaming van de hoofdstad Nýttfrón gebruikte was je al een opstandeling.
Opvallend is de opkomst van deze nieuwe partij. Ondertussen heeft deze nu net zoveel leden als diens oponnent, de streng rechtse PVIR die o.a. bijdroeg aan de moeilijke situaties voor de Nederlandstaligen in het land.
De NP hoopt vooral bij de districtsverkiezingen twee of drie districten binnen te kunnen halen. Genoemd zijn Firdirnir en Sudeynur waar de meerderheid (nog?) Nederlandstalig is. Echter spelen er nu al enkele gekke problemen op. De macht blijft bij de controversieel gekozen regering die maar niet wil duidelijk maken wanneer de verkiezingen gaan beginnen. Ook heeft deze ervoor gezorgd dat mensen van buiten de desbetreffende districten invloed hebben op de verkiezingen in deze districten. Zo wordt verwacht dat de Nýttfróner IJslanders van o.a. de hoofdstad massaal naar de stembus zullen gaan om ervoor te zorgen dat de IJslandse kandidaten gaan overwinnen, ondanks dat de meerderheid van dat ene district mogelijk tegen die kandidaat kan zijn.

Anonieme brief uit Libertas (2 juni)

IJsland
Voor sommigen een gekke droom, voor anderen een vreemd mysterie. Het is een land waar van alles gebeurt, al lijkt dat misschien niet zo, dan gebeurt het wel achter gesloten deuren. Het is een land dat reizen naar Libertas en Newport afraadt omdat de vikingheer een of meerdere uitspraken van een Newports journalist niet aanstaat. Het is een land dat zijn leger wil mobiliseren omdat de inwoners van een verderop gelegen ministaatje de ouderwetse benaming gebruikt voor het onuitspreekbare Nýttfrón en wat dijken wil bouwen tegen het te hoge water. En ten slotte, het is een land waar de meerderheid extreem-rechts is.
Libertas lijkt zich in een diepe slaap te bevinden. Het Land van de Vrijheid liet tegen ieders verwachting in de onafhankelijkheidsdromen van Newport en Nieuwvromen begin mei gewoon doorgaan, alsof er niks aan de hand was. Libertas die ooit zo een machtige eenheid was kon nu geen officieel antwoord formuleren. Newport, die ondertussen de hereniging opzocht met Libertas, kreeg al gauw erkenning en vorderde snel op politiek en demografisch gebied. Bij Nieuwvromen werd alsnog een vraagteken gezet.
En misschien niet zonder een reden. Men vraagt zich af wat er aan de hand is in het koude landje. Dergelijke uitspraken als "Zo wil Jesper dat er een verbod komt op het publiceren van Newportse media, een tijdelijke afsluiting van reizen, in- en uitvoer van en naar Newport en wil hij dat de ambassadeur gearresteerd wordt" (bron: Dagblaðið Nýttfróns) zijn niet ongewoon. Het lijkt alsof het leger ook een eigen wil heeft, die tegen het Nieuwvroomse volk in.
Menig inwoner uit het Westen baart zich dan ook zorgen over de situatie aldaar en natuurlijk over diens landgenoten op het afgelegen eiland. Nieuwvromen lijkt een persoonlijk speeltje van Oos Wes Ilava te zijn. Een anonieme Libertaan zei dan ook het volgende: "Nieuwvromen is OWTB in een landje gegoten" (bron: Overleg gebruiker:DimiTalen). Deze vikingheer die zichzelf benoemde kan zeer onverwacht uit de hoek komen, dat bleek eind mei al. Hij maakte bekende uitspraken, zoals deze: "Dit was best democratisch hoor.. De wet is niet drastisch veranderd en ik heb met mezelf overlegd" (bron: Overleg:Verdrag van Maple Hills).
Tijdens de zogehete "One-day-crisis" tussen Newport en Nieuwvromen bijvoorbeeld, waarom de een of andere reden ook Libertas bij betrokken werd. De woordjes "oorlog" en "mobilisatie van het leger" waren al vroeg in de ochtend te zien in het Dagblaðið Nýttfróns, waarna Newport niet meer wist wat het moest doen: behalve aankloppen bij de Libertanen. Het Verdrag van Maple Hills moest de problemen weer oplossen.
Maar een verdrag bleek niet genoeg te zijn. Zowel het Huis van de Raad als de Fundur (alhoewel met enige vertraging) keurden het verdrag goed. Echter kwam er een vage reactie uit Nieuwvroomse hoek. Met twee stemmen worden voorstellen namelijk goedgekeurd in het Nieuwvroomse parlement, maar de vikingheer kwam met een ongeschreven regel, namelijk dat er drie voorstemmen nodig waren, ondanks dat er reeds voorstellen waren goedgekeurd met twee stemmen. Uiteindelijk verscheurde hij het vredesverdrag en roepte hij dat Nieuwvromen het verdrag onder dwang getekend had. Twintig minuten later ondertekende hij het verdrag alsnog. Al gauw waren weer kreten zoals "mobiliseer het leger" te horen. Newport werd weer als vijand genoemd. Later werd het duidelijk dat het opnieuw puur om de naam ging die gebruikelijk is in Newport (bron: F:B).
Maar natuurlijk zijn we nog niet klaar. Het grootste lachertje is de Nieuvroomse verkiezing van vorige maand. Ten eerste heeft de vikingheer ze bedacht zonder goedkeuring van het volk, de Fundur. Soorten ministeries die er zijn, combinaties van "Cultuur, Onderwijs, Openbare plekken, Justitie en Binnenlandse zaken" of "Verkeer, Waterstaat, Landbouw, Omgeving en Leefbaarheid en Sport en Ontspanning" zijn er gewoon. Verder is het onduidelijk wanneer de verkiezingen zijn begonnen want er staan twee tijdstippen: 10:00 uur op zaterdag 16 mei of toch om 12:00 uur op zondag 17 mei? In ieder geval, op 24 mei zouden de verkiezingen worden afgesloten. Wat gebeurt er? 9 minuten na sluitingstijd worden de verkiezingen zomaar verlengd met een week. Nergens een discussie of ook maar een uitleg, laat staan een stemming. Zomaar...
De parlementsverkiezingen was men vergeten. In ieder geval hoeft men straks hopelijk geen goedkeuring meer te hebben van de vikingheer om mee te mogen beslissen over de plannen van de leider (zie Fundur).
Dat Libertas Nieuwvromen al erkend heeft is opmerkelijk, en het was puur om geen gekke omstandigheden te creëren (zoals: "mobiliseer het leger!"), maar het hoeft de verkiezingen niet te erkennen want het is één grote - jawel, inderdaad: corrupte, onbetrouwbare - warboel. Het onafhankelijke Nieuwvromen van tegenwoordig zorgt voor opschudding. Zoals toen het lijstje van de vikingheer gepubliceerd werd met landen die wel en niet erkend waren door Nieuwvromen: Vlaanderen stond erop in plaats van België. Misschien is Nieuwvromen wel gewoon één grote grap?
Als afsluiter wilde ik graag dit onbedoelde grapje hierin zetten, een quote van Forum:Verkiezingen Nýttfrón#Districtsverkiezingen: "Iedereen mag zich verkiesbaar stellen die een woning in Nýttfrón heeft. Iedere inwoner van Newport, Nýttfrón en Libertas mag stemmen. Stemmen van mensen uit Nýttfrón tellen drie keer." Natuurlijk weet men niet wanneer de verkiezingen zullen starten, als ze nog nodig zullen zijn, want wanneer de vikingheer er geen zin meer in heeft kunnen we een hereniging verwachten: "Waarschijnlijk horen we volgende maand toch alweer bij Libertas!" (bron: F:S)