Wikia


Bestand:Rubenbos en park 120px-Annevoie JA1aJPG.jpg
Bestand:Rubenbos - symbool van Ruben.jpg

Het Rubenbos is een klein bosje met bijhorend park dat zich in de Winkelwijk van Wikistad bevindt en samen met het Robinbos en het Alexanderbos de groene long vormt in dit gedeelte van Wikistad. Het is genoemd naar Ruben Geleyns en in het bosje zijn veel verwijzingen naar andere Rubens aanwezig.

Aan de ingang van het park is tevens een ingang van de metrohalte Oude Park.

Geschiedenis Edit

Ruben was de oudste zoon van de bijbelse aartsvader Jakob. Ruben's moeder Lea presenteerde Ruben als eerstgeborene aan Jakob in de hoop dat hij haar zou verkiezen boven Rachel. Zijn naam betekent in het Hebreeuws: zie, een zoon (ru = 'zie een'/ ben = 'zoon van').

Jakob was bedrogen door zijn schoonvader Laban, die hem zijn oudste (gesluierde) dochter Lea had gegeven in plaats van Rachel van wie hij de hand had gevraagd. Jakob behandelde daarom Jozef (de eerste zoon van Rachel) als zijn eerstgeborene, hoewel hij al de elfde van Jakobs twaalf zonen was. Toen Jozef door zijn jaloerse broers gedood dreigde te worden, kwam Ruben voor hem op. Hij kon echter niet verhinderen dat Jozef naar Egypte verkocht werd. In Israël groeiden de nakomelingen van Ruben uit tot een van de twaalf stammen. Hun stamgebied lag ten oosten van de Jordaan.

Omdat Ruben Geleyns in de ogen van Aesopos een van de aartsvaders van Libertas is, stelde Aesopos dan ook voor het bosje met bijhorend park als een tribute to Ruben in te richten.

Bronnen Edit

Zie ook Edit

Sjabloon:Wikistad