Wikia


Crystal package settings.png Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal er druk gewerkt worden.

This page is currently under construction.

Info.png
Eagle Star Award.png Dit artikel won de Eagle Star Award 2007 in de categorie geschiedenis. Eagle Star Award.png

Sjabloon:Geschiedenis2

Rotstekeningen.jpg

De Pollekes-wandschilderingen

Romeins Park.jpg

Het Romeins Park telt vele historische gebouwen en ruïnes

De geschiedenis van Libertas is een rijke geschiedenis, waarin vrijheid[1] en zelfbestuur de sleutelwoorden zijn. Deze geschiedenis is neergeschreven in het boek Een geschiedenis van door historicus DimiTalen. Dit is hiervan een samenvatting.

Prehistorie Edit

Het vroegste bewijs van menselijke activiteiten in Libertas is moeilijk te dateren, maar ongeveer 250.000 jaar geleden, voordat Libertas een eiland was, leefden nomadische jagers een tijdje rond de grotten van St. Hendrik nabij Civitas Libertas. Daar werd via jagersgebruiken gejaagd op mammoeten. Nadat Libertas een eiland werd, was er sprake van gevestigde gemeenschappen in de Neolithische periode. Dat wordt gekenmerkt door de bouw van rituele begraafplaatsen.

In 1902, bij het bouwen van een boerderij op Insula Prima, werd een gouden torque van Ierse afkomst van meer dan 600 gram opgegraven. Op de hele eilandengroep werden in de 20e eeuw duizenden voorwerpen ontdekt. De grote en bekende collectie van 147 voorwerpen en werktuigen, opgegraven nabij Newport in 1972, werd in vele museums tentoongesteld.

Onder de RomeinenEdit

      1rightarrow.png Zie Provincia Libertae voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De oudste bronnen die het bestaan van de Romeinse Provincia Libertae bewijzen zijn de geschriften van Octavius Geleynsius Historicus uit 89 n.C., deze schrijft uitgebreid over zijn leven in Vici, de Romeinse nederzetting (en tevens hoofdstad van de Provincia) waarop Wikistad later gebouwd werd. De naam Wikistadt en later Wikistad is van deze Latijnse benaming voor wijken afgeleid.

De Romeinen hebben de eilanden waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus bevolkt. Vooral rijke Romeinen, mensen van de meest westelijk gelegen kolonies en legionairs zijn hier komen wonen, en hebben er voor gezorgd dat een groot deel van onze huidige bevolking van hen afstamt. Door de Romeinse kolonisatie is de oorspronkelijke bevolking en hun aandeel in de ontwikkeling van Libertas grotendeels verloren gegaan.

Vici was indertijd enkel een legerkampje van een Romeins legioen, maar groeide geleidelijk aan uit tot een oppidum. De kern lag waar nu de Oude Wijk ligt, maar vele villa's en boerderijen lagen verspreid over het hele gebied van de huidige Metropool Wikistad.

In het noorden van Libertas, ongeveer ter hoogte van het huidige Apud Maro, zijn zoutbedden uit de Romeinse tijd gevonden.

Eerste middeleeuwen Edit

Libertas maakte deel uit van het Gallo-Romeinse Rijk dat het laatste westelijke Romeinse gezag vertoonde. Het gebied werd zonder Libertas ook wel het Domein van Soissons genoemd. Aegidius, de heerser van dat gebied, bleef tot aan zijn dood over de streek rond de rivier de Loire in Frankrijk regeren, maar ook over Libertas. Na zijn dood nam Syagrius de plaats over als heerser, maar die was niet in staat om de grenzen van het uitgestrekte gebied te verdedigen en zeker niet de invallende Franken van Clovis, de zoon van Childerik die stierf in 481. Clovis maakte voortdurende oorlog tegen Syagrius, en uiteindelijk viel hij de huidige Esdoornheuvels binnen in 484 en veroverde snel heel Libertas. Twee jaar later werd de rest van Soissons door een gevecht overgenomen door de Frankische koning.

Middeleeuwen: verval en bloeiEdit

Libertas en Wikistadt begonnen klein, als een onbereikbaar eilandengroepje, maar in de middeleeuwen groeide het uit tot een belangrijk handelspunt en een haven gericht op reizen naar het westen. Ook nu nog is Wikistad een goed bereikbaar eiland met een stabiele, maar steeds groeiende economie.

Nog voor de val van het Romeinse Rijk raakte de kolonie in verval. De daar gelegerde legioensoldaten begonnen er een extensieve landbouweconomie. Eeuwenlang bleef het inwonersaantal zeer laag en waren de contacten met de rest van de wereld schaars. Enkel uit de Lage Landen bleven er handelsschepen en reizigers komen. In de negende eeuw was zo'n 60% van de bevolking van Nederlandse origine. Ook Spanjaarden en Britten immigreerden in grote getale. In 1200 waren er zo'n 1350 inwoners, volgens de Liber Wikistadt, een dertiende-eeuws boek van de Libertaanse schrijver Decius Neyes over cultuur en tradities en met statistische gegevens.

Ook toen al was de vrijheid heel belangrijk voor de Libertanen. Zo schreef Decius Neyes:

Wat de vryheidt der Libertanen aangaade, deeze ist zeer belankryk voor de Libertanen. Elk ieder eist zyn eigen goedren en gedachtengoede. Dit is al sinds vroegre tyden ende zal nogh lange tyden voort duuren.

Emigratie en oorlog teistert WikistadtEdit

Wikistad (toen als Wikistadt geschreven door de Nederlanders en als Viquistia door de lokale bevolking) bloeide op cultureel en economisch vlak. Maar dit was van korte duur. Rond de veertiende en vijftiende eeuw hadden de Britten een handelsverbod met Wikistad ingevoerd. Alleen de Nederlanden durfden dit met de voeten te treden en bleven smokkelen.

In juni 1509 ondernam Groot Brittannië een poging om Wikistadt te veroveren. Dit mislukt, volgens de kolonisten door hun moed, volgens de Britten door het slechte weer. De bevolking van het huidige Libertas hebben hier wel zwaar onder geleden en het bevolkingsaantal zou volgens schattingen tot onder de 1500 gedaald zijn.

Net in deze korte periode van zwakheid proberen de Fransen Wikistadt te veroveren. Dat lukt ze ook, na een redelijke geweldloze strijd. De Fransen bleven gematigd en drongen weinig op. Ook de Franse immigratie bleef beperkt. De bevolking van Libertas die nog steeds erg op hun vrijheid gesteld was, had betrekkelijk weinig last van de Franse overheersing en duldde hun bestuur.

Libertaanse OnafhankelijkheidsoorlogEdit

Ondanks de lakse Franse heerschappij groeide de ontevredenheid onder de kolonisten na enige tijd. De kolonisten wilden vrije handel en recht op hun eigen taal, (een mengeling van Nederlandse dialecten met invloeden van Engels, Frans en Latijn) als officiële taal. Deze taal wordt nu door etymologen Oud-Libertaans of Fittorianes geheten.

In 1606 ondernam het volk een staatsgreep onder leiding van volksleider Rob Lievertas. Tien december van dat jaar staat bekend als dé dag waarop voor de vrijheid gestreden werd. Doordat Libertas zelf geen leger had, vochten boeren, ambachtslui en arbeiders voor het vaderland in losse milities. Vanuit Wikistadt viel men de Franse troepen aan, die zich aan de haven bevonden. De strijd duurde ongeveer 7 maanden en er sneuvelden vele Libertanen. Aan Franse zijde overleden er ongeveer 200 meer. Ondanks de terugtrekking van de Franse troepen was de strijd nog niet over. In 1614 kwamen ze terug met een grote vloot. In een mum van tijd was het hele land opnieuw veroverd. Deze herinname was bloedig verlopen en honderden Libertanen hebben hem niet overleefd. Vermoed wordt dat het inwonerstal dan op zijn laagst was.

Maar de Libertanen bleven niet bij de pakken zitten en richtten een nieuwe militie op. Aan de hand van guerrillatechnieken werden de Fransen snel afgeschrikt. In 1616 kwam het tot een gewapend conflict aan de rand van de stad. Hierbij wonnen de Libertanen heroïsch en vertrokken de Fransen alweer. 24 maart 1616 staat nu bekend als de dag waarop Libertas onafhankelijk werd.

Vrij maar kleinEdit

Monogram Dimitrius.png

Elke koning had zijn eigen monogram. Dit is dat van Koning Dimitrius.

Fresco.jpg

Een fresco van een engel met het hoofd van Alexander van Vryheidt.

Als koninkrijkje bleef het land, dat door de inwoners: Vryheidt of Libertas werd genoemd, betrekkelijk klein.

De inwoners hokten vooral samen in de Oude Wijk, die toen het centrum van Wikistadt vormde, en omliggende wijken. Koningen verbleven vaak in villa's, ter hoogte van de huidige Villawijk en Civitas Libertas.

Gedurende lange periode bleef het landje onaangeroerd door buitenstaanders. De economie steeg naar gelang de negentiende eeuw naderde toch wel wel, en ook het aantal inwoners klom naar de 2000 à 2500. In deze tijden waren het de volgende koningen die regeerden:

Het land werd dus geregeerd door vijf geslachten, die nauw met elkaar verwant waren door huwelijkspolitiek. Deze geslachten waren Lievertas, din Libertate, Dimitrius, Martinus en Rubeus. De nakomelingen van deze geslachten bestaan nog steeds en zitten zelfs in de huidige regering. Deze vijf families zijn: Libertatis, Alexandru, Neyt, Van der Putte en Geleyns. Ze worden nu de Grote Vijf genoemd en zijn de meest invloedrijke families van het land.

Opstand en opkomstEdit

In de jaren '50 van de 19e eeuw braken er diverse opstanden uit tegen het koninklijk regime van Rubeus I. Hij en zijn zoon werden verweten een slechte politiek uit te voeren. Ze wilden het land verfransen en de hoofdstad van Wikistad naar Muntegu verplaatsen. Beiden huwden niet met vrouwen uit de adellijke kringen. Op 25 februari 1859 schoot James Redington Rubeus I neer in Wikistad. Burgers eisten meer inspraak en vrijheid op gebied van onderwijs, geloof en taal. Rubeus II werd na enkele maanden regeren noodgedwongen af te treden op 10 november 1859. Willem Lange eiste zelfs de verbanning van Rubeus II naar het buitenland. Joseph Boskerk werd die dag tot President benoemd van de pas opgerichte Libertaanse Republiek. Tot 31 januari 1860 was hij staatshoofd en regeringsleider en in die tijd wordt hij gezien als de grondlegger van het moderne Libertas. Vanaf 31 januari worden verkiezingen gehouden en het land gerestaureerd. Politici zoals Frederick Van BylandtPieter WesterhofJacob Veltman en Hendrik Bosch probeerden het land te besturen in die woelige periode. Enkelingen zoals Charles Chaudoir en Joseph Gamond bleven de monarchie trouw.

De wereldoorlogenEdit

D-Day.jpg

Jonge Libertanen aan de Normandische kust op D-Day

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Libertas volledig neutraal. Het lag te ver van het Europese vasteland om betrokken te geraken. Maar ondanks al dit heeft het Verenigd Koninkrijk wel getracht van het tumult in Europa gebruik te maken om Libertas te veroveren. Op 19 mei 1916 stuurde het VK een vloot en 2 oorlogsvliegtuigen. Door het slechte weer liep deze actie op een totaal fiasco uit voor de Britten; de twee vliegtuigen hadden hun vloot namelijk meegebombardeerd, en dat terwijl de bommen amper in de buurt van Libertas waren gekomen.

Ook bij de Tweede Wereldoorlog wou Libertas neutraal blijven, maar vele jonge Libertanen wouden zelf gaan meevechten aan de zijde van de geallieerden. Enkele honderden mannen vertrokken naar Engeland vanwaar ze mee zouden doen aan de beruchte D-Day.

HedenEdit

Na de wereldoorlogen keerde de rust terug in Libertas. De bevolking en vooral de economie groeide sterk. De politiek was ook redelijk stabiel, al bleef de behoefte aan een echte leider.

De opkomst van wereldmachten als de Verenigde Staten beknotten de Libertaanse macht en positie in de wereld. Maar dankzij de grote handelspartners België en Nederland kreeg Libertas meer bekendheid onder de gewone Europese burgers en werden er voor het eerst reizen gepland naar deze eilandengroep.

Na vele jaren van rust en economische groei stelde Robin Libertatis voor in de Senaat der Libertanen om eindelijk een sterke leider te kiezen. De Senaat was een zwak orgaan gebleken en had volledig afgedaan. Met een mooie meerderheid werd het voorstel goedbevonden in een peiling. Bij een eerste officiële stemming in 2007 geraakte het alweer goedgekeurd, maar met een iets kleinere meerderheid. Bij de tweede en laatste stemming werd het tenslotte, onder invloed van berucht senator Waerth afgewezen[2]. Verslagen waren Robin Libertatis en compagnon DimiTalen niet. Ze pleegden een vredevolle staatsgreep en verklaarden Libertas als het ware opnieuw onafhankelijk. Met de steun van het volk slaagden ze erin een staatshervorming door te voeren en als het ware de Tweede Republiek te stichten. Het toeval wil dat deze herstichting ook op 24 maart plaatsnam.

Sinds 24 maart 2007 is Robin Libertatis tijdelijk president en Dimitri Neyt vicepresident. Ze planden samen met enkele nieuwe burgers democratische verkiezingen en op 1 juni 2007 werden ze officieel voor 1 jaar verkozen.[3] Eerste Minister werd Ruben Geleyns, en andere ministers waren Alexandru, Martijn Van der Putten, Joeri Van der Sype, Ingmar Vansieleghem, Fatih G. en Arthur Jefferson.

Op 29 april van dat jaar kreeg Libertas plots een gigantische boost. De economie is op die dag alleen met meer dan 100% gestegen. Sinds die dag is de situatie niet veel veranderd en blijft het aantal bedrijven, winkels en organisaties groeien. Rond de Europese examenperiode kalmeerde dit alweer, en zeker toen Ruben Geleyns, Dimitri Neyt of Alexandru wegbleven.

Enkele belangrijke evenementen die het jaar 2007 tekenden, waren de beruchte Zaak Santos, waarin twee toppolitici en zakenlui elkaar bestreden voor het al-dan-niet gerechtvaardigde monopolierecht van Santos IIC. Later dat jaar, in de maand oktober, vond de Economische Omwenteling plaats. In december kwam het tot de grote decembercrisis, die het donkerste tijdperk in de Libertaanse geschiedenis sinds lange tijd, aankondigde. Een Raad der Wijzen (Maarten, Alexandru, Martijn) herstelde het land in bepaalde mate en startte nieuwe verkiezingen. Die werden uiteindelijk door Lijst O gewonnen en Martijn Van der Putten werd president en Dimitri Neyt vicepresident. Alexandru en Maarten Michels verlieten het land, definitief naar eigen zeggen.

In de periode van juli 2008 tot februari 2009 had Libertas last met een aanhoudende economische, politieke crisis. De toenmalige (interim-)president Tahrim Veltman wordt vaak als schuldige aangewezen.

Na een protest van Greenday2, werden er eindelijk weer nieuwe verkiezingen georganiseerd. Greenday2, Jillids Tingen en Ben Opať werden respectievelijk president, eerste minister en vicepresident.

Vlak na deze verkiezingen wilden twee gebieden zich onafhankelijk verklaren, Newport en Nýttfrón, dit deden ze doormiddel van een pact. Op 2 juni 2009 werd Newport echter weer herenigd met Libertas, Nýttfrón volgde een maand later.

Dimitri hr. Neyt wilde de staat hervormen, en startte daarom de parlementsverkiezingen.

Tweede Burgeroorlog Edit

Bestand:Burgeroorlog 2.0.png
Bestand:Bruno banda.jpg

De Tweede Burgeroorlog brak uit op 19 september 2009 tussen de SPQRisten en de mafiosi die de inactieve republiek proberen over te nemen via politieke partijen als LCD en organisaties als Mama Luigi's mafia en de Russische bende Nikolai. Al gauw escaleerde het conflict met de komst van de bloeddorstige rebel en guerilla-strijder Bruno Banda. Nadat Keupke, Oos Wes Ilava en Alexandru de staat Ovetabia uitriepen en Banda Bandáland, begon een gigantische oorlog. Mama Luigi werd op lafhartige wijze vermoord. Banda en zijn vrouw hebben het land de 20e september ontvlucht, en Bandáland werd heroverd. Als laatste werd Ovetabia heroverd, Alexandru verhing zich aan de Tahrim Veltmanboom, Keupke stierf vermoedelijk bij de gevechten en Oos Wes Ilava was nergens meer te bekennen. Er zijn 35175 doden gevallen bij deze oorlog. De Tweede Burgeroorlog was de grootste oorlog die Libertas ooit heeft gekent.

Referenties Edit

  1. Het Latijnse libertas betekent vrijheid
  2. Zie Wikipedia.
  3. Zie de officiële uitslag.

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki