Wikia


Wapenschild moriad

Het Geslacht Moriad is een oud geslacht dat voor het eerst tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Libertas te vinden was.

WapenschildEdit

Het wapenschild van de familie Moriad is verdeeld in een rood en een wit vlak. Het rood staat symbool voor de oorlog, een vak waarin het geslacht Moriad altijd heeft geëxcelleerd, en het wit staat symbool voor de reinheid waarin de familie buiten tijden van oorlog leefde. De vogels zonder snavel en poten staat symbool voor de eeuwige queeste naar kennis.

GeschiedenisEdit

Met de komst van Zacharius Moriad begint de Libertaanse geschiedenis van de familie Moriad. Zacharius trok naar de eilanden omdat er een gerucht rond ging dat een Rob Lievertas de onafhankelijkheid ging uitroepen. Als wapenhandelaar had Moriad hier vanzelfsprekend wel oren naar en bij aankomst regelde hij direct een monopolie op wapenhandel op de eilanden. Toen na de onafhankelijkheid de Engelse in 1616 de macht weer probeerde te grijpen was zijn zoon, Johannes Moriad, kapitein in de Lichte Brigade. Tijdens de oorlog werd deze brigade ingezet om de Engelse met hit-and-run tactieken te vernietigen. Door de oorlog werd duidelijk dat Libertas goede scholing nodig had en Johannes voelde zich geroepen de eerste school op te zetten. In 1616 werd onder zijn leiding Athenaeum Vicistad opgericht.

Na jaren van zowel wapenhandel als onderwijs verliet het geslacht Moriad beide. In 1728 kochten de 3 de zonen van Maurits Moriad ieder een schip en voerde onder Libertaanse vlag naar het oosten en met een kapersbrief werden ze 20 jaar lang de schrik van de zuidpunt van Afrika. Na de dood van Thomas Moriad stopte de overgebleven broers en kochten ze een boerderij.

In 1968, als vriend van de senaat werd aan Majoor Franz Moriad gevraagd een elite eenheid op te zetten. In 1970 werd het Legioen van Jagers gepresenteerd en in 1980 werd het onder leiding van Moriad ingezet ter bevrijding van Argentinië. Nadat Franz uit dienst was gegaan riep hij familie en vrienden bijeen en ontstond in 1986 Groep Forambo. In 1989 veranderde de naam en rechtspersoon in Forambo Green Investment Bank.

Toen de jongste telg in de familie zijn economisch en politiek leven begon in 2007 bouwde hij de Libra Groep op en hing Forambo onder deze vlag. Na zijn hulp te hebben gegeven in scholings en militaire problemen werd hij op 17 juli 2007 tot de adel geslagen, hij werd Equise.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki