Wikia


Andreas de Leeuw van Velthoven
Persoonlijke informatie
Wapenschild Van Velthoven
Volledige naam Andreas de leeuw Bobsons van Velthoven
Bijnaam de Leeuw
Geboortedatum 1 januari 1579
Geboortestad Victoria
Geboorteland Libertas
Overlijddatum 4 augustus 1634

Het geslacht van Velthoven is een naam die opduikt rond 1600 op bij de Libertaanse Onafhankelijksoorlog.

Andreas "de Leeuw" Bobsons van VelthovenEdit

Andreas Bobsons van Velthoven was de rechterhand van Robert I van Libertas, de eerste koning van Libertas. Hij had rijke ouders, hoe dan ook sloot hij vriendschap met Rob Lievertas, de latere koning. In zijn studententijd maakte hij samen met Rob plannen, op aandringen van Rob (hijzelf was nogal braaf) om de Fransen te verjagen. Hij leidde zijn militie door de bergen, waardoor Lievertas de eerste veldslag niet verloor, omdat "de Leeuw" niet te laat kwam. Bij de grote slag bij de Franse Haven op Libertas verdiende hij die naam, omdat hij volgens ooggetuigen 50 Fransen had verslagen. Ten tijde van Lievertas I was hij baas van de admiraliteit van Wikistad.

Hij zeilde met zijn vlaggenschip "Hello World" rond de Libertaanse eilanden. Op het uiterste puntje van het hoofdeiland bouwde hij een kleine nederzetting en een haven.

Andreas III de Dievenkoning van VelthovenEdit

Zijn kleinzoon had echter andere interesses. Hij hield van dingen jatten. In 1666 plunderde hij het Koninklijk paleis. hij werd verbannen van Libertas en daarna trouwde hij op zee met collega-piraat Helena El Rodriquez. Samen maakten ze de kust van Libertas onveilig.

Hierna bleef het een halve eeuw stil omdat zijn nakomelingen ondergedoken zaten, de familie had toen geen goede naam en werd vervolgt.

Dimitrius Wilhelmus van VelthovenEdit

Dimitrius was een kind uit de 5de generatie van Velthovens. Andreas III was zijn overgrootvader. Verder was hij ook een voorvader van politicus DimiTalen. Toen in 1722 een oorlog in Adlibita uitbrak tussen Adlibitaanse Roemenen en de koloniale macht Groot-Brittanie, die Adlibita probeerden te veroveren (een historisch nog onbewezen feit maar ik hoop dat het erdoor komt.) stuurde het bevriende Libertas een paar regimenten steun. zo'n 150 man. korporaal van het 2de infanterie moment was Dimitrius. toen zijn kapitein overleed nam hij het gezag over. hij stal 6 paarden bij een boer en vervoerde met die paarden het regiment, wat er nog van over was, naar Christianenburg, waar hij de stad verdedigde. In 1726, toen de oorlog afgelopen was, kreeg hij het Adlibitaanse kruis vanwege zijn dapperheid.

In 1629 stierf hij aan de pest, toen 46 jaar oud. hij werd begraven in de Sint-Agathakathedraal.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki