Wikia


Een gouverneur is het hoofd van een Libertaanse provincie. Er zijn zes provincies in Libertas, maar slechts vijf gouvernerus.

De gouverneur wordt voor een onbepaald ambtstermijn door het Libertaanse staatshoofd aangesteld. Momenteel is dat de Koning van Libertas. Tussen 1859 en 2012 was het een functie van de president om de gouverneurs te benoemen. Gouverneurs werden ingesteld in 1813 als vertegenwoordigers van het koninklijke gezag op regionaal niveau. Ze hebben enerzijds een louter formele rol, maar anderzijds een grote inspraak. Gouverneurs worden dus benoemd door het staatshoofd, maar op voorstel van de provincieraad en met instemming van de burgemeesters van de provincie, maar dit laatste is een louter formele procedure. Een gouverneur is het hoofd van de deputatie, het dagelijkse bestuur van de provincie.

Ook de Libertaanse Bank heeft een gouverneur. De provincie Wikistad heeft sinds de aanname van de Wikistadwet in 1948 geen gouverneur, maar slechts een burgemeester die de provinciale bevoegdheden heeft overgenomen van de gouverneur.

Lijst van gouverneursEdit

EsdoornheuvelsEdit

Insula PrimaEdit

MountégueEdit

NyttfronseyEdit

WikistadEdit

YsselaerdenEdit

Beginnetje Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om iets aan dit artikel toe te voegen. Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.