Wikia


Een gouverneur is het hoofd van een Libertaanse provincie. Libertas telt zes provincies, maar slechts vijf gouverneurs.

De gouverneur wordt voor een onbepaalde termijn door het Libertaanse staatshoofd aangesteld. Momenteel is dat de Koning van Libertas. Tussen 1859 en 2012 was het een functie van de president om gouverneurs te benoemen. Gouverneurs werden ingesteld in 1813 als vertegenwoordigers van het koninklijke gezag op regionaal en lokaal niveau. Ze hebben enerzijds een louter formele rol, maar anderzijds een grote inspraak. Gouverneurs worden dus benoemd door het staatshoofd, maar op voorstel van de provincieraad en met instemming van de burgemeesters van de provincie, maar dit laatste is een louter formele procedure. Een gouverneur is het hoofd van de deputatie, het dagelijkse bestuur van de provincie. De gouverneur is vormt deel van de provinciale uitvoerende macht.

De provincie Wikistad heeft sinds de aanname van de Wikistadwet in 1948 geen gouverneur, maar slechts één burgemeester die de provinciale bevoegdheden heeft overgenomen van de gouverneur. De burgemeester van Wikistads wordt, net zoals de andere burgemeesters, rechtstreeks verkozen in gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de Libertaanse Bank heeft een gouverneur. Deze wordt door de regering benoemd.

Huidige gouverneursEdit

Provincie Esdoornheuvels Insula Prima Mountégue Nyttfronsey Ysselaerden
Naam Anna Holten Patrick Van Skeendt Maxime Reuter Bart Koenen Theo Van Asch
Portret Anna Holten
Sinds 2015 2011 2012 2017 2006
Vorige functie - burgemeester van Koloniedorp burgemeester van Wikigebergte Minister van Buitenlandse Zaken gedeputeerde van Ysselaerden

Lijst van gouverneursEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

EsdoornheuvelsEdit

Insula PrimaEdit

MountégueEdit

NyttfronseyEdit

WikistadEdit

YsselaerdenEdit

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.