Wikia


Een gouverneur is het hoofd van een Libertaanse provincie. Libertas telt zes provincies, maar slechts vijf gouverneurs.

Een gouverneur is het hoofd van de deputatie, het dagelijkse bestuur van de provincie. De gouverneur is vormt deel van de provinciale uitvoerende macht.

De provincie Wikistad heeft sinds de aanname van de Wikistadwet in 1948 geen gouverneur, maar slechts één burgemeester die de provinciale bevoegdheden heeft overgenomen van de gouverneur. De burgemeester van Wikistad wordt, net zoals de andere burgemeesters, rechtstreeks verkozen in gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de Libertaanse Bank heeft een gouverneur. Deze wordt door de regering benoemd.

VerkiezingEdit

Tot 2018Edit

De gouverneur wordt voor een onbepaalde termijn door het Libertaanse staatshoofd aangesteld. Tussen 1859 en 2012 was het een functie van de president om gouverneurs te benoemen. Tussen 2012 en 2018 deed de Koning van Libertas dit.

Gouverneurs werden ingesteld in 1813 als vertegenwoordigers van het koninklijke gezag op regionaal en lokaal niveau. Ze hebben enerzijds een louter formele rol, maar anderzijds een grote inspraak. Gouverneurs werden dus benoemd door het staatshoofd, maar op voorstel van de provincieraad en met instemming van de burgemeesters van de provincie, maar dit laatste was een louter formele procedure.

Sinds 2018Edit

Een gouverneur wordt sinds 2018 rechtstreeks door de kiesgerechtigde provinciebevolking verkozen voor een termijn van vier jaar. Meestal komt de gouverneur van de grootste en winnende partij of lijst, maar zelden is dit niet het geval en levert een andere coalitiepartij de gouverneur. Herverkiezing is onbeperkt mogelijk. De gouverneur zetelt de deputatie voor en is belast met de algemene functies van openbaar belang. Formeel gezien wordt alle wet- en regelgeving die door de provinciale organen wordt aangenomen, uitgesproken in naam van de gouverneur. Indien een gouverneur uit zijn functie wordt ontslagen of hij stapt omwille van politieke of persoonlijke redenen op, wordt hij opgevolgd door de eerste gedeputeerde na een stemming binnen de provincieraad.

Een gouverneur wordt formeel benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Huidige gouverneursEdit

Provincie Esdoornheuvels Insula Prima Mountégue Nyttfronsey Ysselaerden
Naam Veronique Van Zuylen Alexander Elsner Maxime Reuter Bart Koenen Theo Van Asch
Portret
Sinds 2018 2018 2012 2017 2006
Vorige functie gemeenteraadslid van Victoria burgemeester van Civitas Libertas burgemeester van Wikigebergte Minister van Buitenlandse Zaken gedeputeerde van Ysselaerden
Partij Democratische Partij Sociaal Libertas ChristenPartij ChristenPartij ChristenPartij

Lijst van gouverneursEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

EsdoornheuvelsEdit

Insula PrimaEdit

MountégueEdit

NyttfronseyEdit

WikistadEdit

YsselaerdenEdit

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info