Wikia


Groene Partij.png

De Groene Partij is een Libertaanse politieke partij, nauw verwant met Sociaal Libertas. Opgericht in 1987, de partij is een ecologische partij die tevens progressief, links en pacifistisch denkt. De Groene Partij strijdt voor sociaal-ecologische verandering. De huidige voorzitster is Annelies Keizer.

GeschiedenisEdit

Na de parlementsverkiezingen in 2004 ging eerste minister Leuvis Poelman een coalitie vormen met de ChristenPartij en de Groene Partij. Partijvoorzitter Stefan Hoffman werd Minister van Natuur en Milieu en zo de eerste groene minister ooit in Libertas. Vier jaar later deed de partij geen goede zaak bij de parlementsverkiezingen.

Tussen 2009 en 2015 was Michel Van der Wouden partijvoorzitter. Hij werd voorheen als eerste groene burgemeester van een grote stad, met name Civitas Libertas, verkozen. Voordat hij fractievoorzitter was, werd hij ook benoemd tot Gouverneur van Insula Prima. Onder zijn voorzitterschap voerde de Groene Partij hevige oppositie in het Parlement.

In 2016 bereikte de partij een totaal aantal van negen zetels in het Parlement, wat geen nieuw record was. Wel startte Edward Neyt een regering met de vier grootste partijen, de zogenaamde monstercoalitie. Voorzitster Annelies Keizer werd hierin Minister van Transport en Communicatie. In maart 2017 viel de regering-Neyt en stapte Sociaal Libertas uit de coalitie. Er werd verwacht dat de groenen dit ook zouden doen en dat de regering als een minderheidsregering zou verdergaan, maar Keizer liet weten niet in de oppositie te stappen. Hiermee kwam een einde aan de jarenlange nauwe samenwerking tussen de socialisten en de groenen. Jan Verbist werd voor de groenen de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken.

Sinds enkele jaren is de Groene Partij goed vertegenwoordigd in provincieraden en gemeenteraden, met name in Nyttfronsey en Ysselaerden, maar ook in de Esdoornheuvels en Wikistad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki