Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Háskóli is een Libertaanse middelbare- en hogeschool in Nieuwvromen. In de school worden lessen gegeven op het niveau van de middelbare en hoge school en de universiteit.

Middelbare school Edit

De middelbare school is ingedeeld in vijf jaargangen. Zie voor de lesuren hier. Er zijn twee niveau's aan te duiden: lager middelbaar onderwijs. De maximale duur van beide schooltypes is acht jaar.

Hoger onderwijs Edit

Het hoger onderwijs valt in te delen in de lagere vervolgopleiding (LVO) en de hogere vervolgopleiding (HVO of universiteit). Het maakt niet uit of je LMO of HMO hebt gevolgd bij de keuze tussen LVO en HVO. De mentor bespreekt het vervolgonderwijs individueel per leerling en bij de rapportvergadering valt dan uiteindelijk de beslissing of de leerling HVO aankan of beter LVO kan volgen. Bij instroom vanuit Nederland geldt dat een HAVO-leerling enkel het LVO kan volgen en een VWO-leerling het LVO én het HVO kan volgen. Dit is omdat het LMO net iets hoger ligt dan de HAVO.

Jon Egisson doceert hier.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info