Wikia


Haven van Wikistad wapenschild

De haven van Wikistad is een zeehaven in de Libertaanse hoofdstad Wikistad. De haven is tevens een wijk van de stad, gelegen in het zuiden en grenzend aan Drenthe in het noorden, Willemstad in het oosten en de luchthaven van Wikistad in het zuiden.

De haven vindt haar geschiedenis in de 13e en 14 eeuwen. Ze groeide uit tot de grootste en belangrijkste zeehaven van Libertas. Het havencomplex wordt uitgebaat door het Havenbedrijf Wikistad, een autonome rechtspersoon met de stad Wikistad als grootste aandeelhouder. De havenkantoren bevinden zich in het Havenhuis aan het Alexanderdok.

De haven is een belangrijk transportknooppunt voor het hoofdeiland. De N16 (Ring rond Wikistad), de N2 (naar Muntegu) en de R3 (naar Tinge) beginnen ten zuiden van de haven. De haven heeft twee metrohaltes: Haven-Noord en Vismijn. Tot de jaren '80 had de haven ook een spoorwegstation op de goederenlijn Wikistad-Zuid. De lijn bestaat nog, maar het station werd afgebroken.

GeschiedenisEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

StructuurEdit

Oude havenEdit

De oude haven is de benaming voor het havenkwartier rond het Burgerdok en het Wesdok in het noorden van de haven. De dokken en kaaien zijn hier het oudst en dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Dit gebied wordt gekenmerkt door kroegen en vroeger zelfs prostitutiehuizen. Na een grondige modernisering werd een deel van de oude haven na de Tweede Wereldoorlog afgebroken voor bedrijven zoals Liberco en Quality Foods. Vanaf de jaren '80 werden nog noordelijker vele kantoorgebouwen opgetrokken. De Haventoren en LLC de Gros, de twee hoogste gebouwen van Libertas, werden hier gebouwd in de 21 eeuw.

Nieuwe havenEdit

De nieuwe haven bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er de bedrijven ten zuiden van het Alexanderdok. Dit havengedeelte werd in de jaren '60 en '70 gebouwd. Anderzijds bevindt zich noch zuidelijker, onder de N16, het nieuwste gedeelte van de Wikistadse haven. Het Zuiderhavendok opende in 2003 en is een dok met getijdenwerking.

Dokken en sluizenEdit

De haven kent vijf voorname dokken. Het oudste nog bestaande dok is het Burgerdok in het noorden. Oorspronkelijk de achterhaven, het Burgerdok werd gebouwd achter de strekdam. Onder andere ijzer- en staalproducent Liberco is gelegen aan dit dok. Het dok is bovendien een getijdendok en rechtstreeks verbonden met de Atlantische Oceaan. De ver uitstekende strekdam beschermt het Burgerdok tegen stormen en het opkomende zeewater.

Meer naar het zuiden gelegen is het Alexanderdok. Dit dok is het grootste (langste en breedste) dok van het hele havengebied van Wikistad. Het is niet rechtstreeks verbonden met de open zee, maar schepen moeten zich eerst door de Mansveltsluis begeven om de binnenhaven te bereiken. Dit dok gaat tot diep in de haven en eindigt bij het Havenhuis. Verticaal op het Alexanderdok bevindt zich het Wesdok, vroeger aangesloten via kanalen op het Burgerdok.

Nog meer naar het zuiden bevinden zich het Buitendok en het Binnendok. Deze twee dokken worden als één beschouwd en zijn niet bevaarbaar voor grote containerschepen. Ze zijn verbonden door een gracht en staan in rechtstreekse aanraking met de open zee. De kaaien aan deze dokken zijn bestemd voor vissers. De Vismijn is hier gelegen.

Het meest recentelijk aangelegde dok is het Zuiderhavendok, niet ver van de gemeentegrens met Doveburcht. Oorspronkelijk het Zuiderdok genoemd en slechts half ze groot als heden ten dage, dit dok werd in 2003 heraangelegd en geopend. Sinds de afbraak van het oude sluizencomplex bij de Gasunie-terminal is ook dit dok een getijdendok. Het Zuiderhavendok is het tweede langste dok van de haven.

Bruggen en tunnelsEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

KaartEdit

Atlantische
Oceaan
Geluidsmuur
*2
Geluidsmuur
Dam Strekdamlaan >>
Gasunie
Strekdamlaan 2
*1 LLC de Gros
Strekdamlaan 4
Quality Center I
Strekdamlaan 6
Quality Center II
Stredamlaan 8
TE KOOP
Strekdamlaan 10
Clints Company
Berlareweg 1
TE KOOP
Berlareweg 7
Berlareweg >>
TE KOOP
Vaartdijk 1
CG Europa
Berlareweg 2
Build NV
Berlareweg 4
Contrapolis Symbool Wikistadse metro
Berlareweg 6
Haventoren
Berlareweg 8
Burgerdok TE KOOP
Vaartdijk 2
Wesdok
Dam Liberco
Vaartdijk 3
Quality Foods
Vaartdijk 4
Masakan
Drenthelaan 1a
Skelp
Drenthelaan 2a
Krieger-Meert
Drenthelaan 2b
Quality Foods
Drenthelaan 1b
*3 Alexanderdok *4 Havenhuis
Drenthelaan 2c
Grothe-Haaften
Boudetstraat 1
Faber
Boudetstraat 3
Amphitrite
Boudetstraat 5
*5 Victoriavaart
NG-Refining
Boudetstraat 7
Zilverhof
Boudetstraat 9
Boudetstraat >>
Kustwacht
Duitse Kade 1
*6 Nano Building
Duitse Kade 2
TE KOOP
Boudetstraat 6
Nano
Boudetstraat 8
World of Media
Boudetstraat 10
De Wortelfabriek
Scheepswerf 3
Buitendok Binnendok Bomenlaan
Muntegu Holding
Duitse Kade 3
Vismijn Symbool Wikistadse metro
Vislaan 1
N16 >>
Bomenlaan
Gasunie
Duitse Kade 5
Vislaan >>
TE KOOP
Vislaan 2
Quality Products
Vislaan 4
*7 TE KOOP
Vislaan 6
TE KOOP
Vislaan 8
*8 Zuiderhavendok
Cito
Doornlaan 1
TE KOOP
Doornlaan 3
TE KOOP
Doornlaan 5
TE KOOP
Doornlaan 7
TE KOOP
Doornlaan 9
Doornlaan

Straatnamen