Wikia


Heraldica is een organisatie die nauw samenwerkt met de Raad van Libertaanse Adel. Deze organisatie registreert alle wapenschilden van Libertas.

De informatie over de wapenschilden zal binnenkort toegankelijk zijn.

Gemeentes en wijkenEdit

Maple HillsEdit

Informatie:

Oude WijkEdit

Informatie:

MediawijkEdit

Informatie:

VredeswijkEdit

Informatie:

SportwijkEdit

Informatie:

VervoerswijkEdit

Informatie:

VictoriaEdit

Informatie:

IndustrieterreinEdit

Informatie:

Companies PlaceEdit

Informatie:

Civitas LibertasEdit

Informatie:

FamiliesEdit

NeytEdit

Informatie:

GeleynsEdit

Informatie:

SaepeEdit

Informatie: Het wapen van de familie bestaat uit twee kleuren; oranje en wit. Het oranje is de 'kleur' van de familie. Het staat voor vernieuwing en verandering. Het wit staat dan weer voor creativiteit, maar is natuurlijk ook gekozen omdat het goed met oranje te combineren valt. De artistieke weergave van het science-logo is symbool voor het (creatief) wetenschappelijk denken van de familieleden. Ook de lijfspreuk van de Saepes (Sapere Aude! - durf te denken) siert het wapenschild. Opnieuw een verwijzing naar wetenschap, maar ook naar de filosofie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki