Wikia


Het Industriebos is een kunstmatig bos in de wijk Willemstad van de Libertaanse hoofdstad Wikistad. Het bos bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel. De Hartoghstraat scheidt beide delen van elkaar. Het Industriebos is grootste natuurgebied op het industrieterrein Willemstad. Het bos wordt omgeven door fabrieken en kantoorgebouwen. In westen lopen de Udinktunnel en spoorlijn 5 en bevindt zich het station Willemstad.

Het bos werd aangelegd in de jaren '80 om de scheidingsgrens tussen de industrie en het woongedeelte te verbreden. Aanvankelijk was slechts het westelijk gedeelte van Willemstad bestemd voor industrie, maar later zouden diverse bedrijven zoals Quantas en SMAN Bussen, maar ook CIWO-wetenschapspark ten westen van het bos komen te liggen. Voorheen bevond zich een vuilnisbelt op deze gronden. Hierdoor is bodemverontreiniging opgetreden, gevolgd door langdurige saneringsprojecten.

Bodemverontreiniging en -saneringEdit

Bij het ontruimen van de stortplaats werd zware bodemverontreiniging vastgesteld. Het stadsbestuur startte een project om het gebied leefbaar te maken. De grond is inmiddels van aanvaardbare kwaliteit en het grootste deel van de grond is geschikt voor dieren en plantengroei. In de loop der jaren kwam steeds meer begroeiing zoals doornstruiken. Het bos telt vooral veel bijen die de bloemen bestuiven. Lokale imkers meldden reeds blij te zijn met deze ontwikkelingen.

In 2003 is een visvijver aangelegd. Hierin zwemmen snoeken en enkele karpers. In het beschermd gebied leven marters, spitsmuizen, vossen en dassen. Sinds 2010 doet een gedeelte van het bos dienst als volkstuinen.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info