Wikia


Libertan Aeronautics and Space Administration
CIWO · WSA · Instellingen · Projecten
Zypher Dynamics · Biotech · RRAI · gespecialiseerde fysica & ruimtetechnologie · energetische ontwikkeling · FusieSearch
Powerplant

Sector 4 van het CIWO

Het Instituut voor energetische ontwikkeling is ontstaan uit Zypher Energy, een labo/energiecentrale die werd opgericht door de voormalige Zypher Corporation. Het instituut bevat een experimentele fusiereactor en dot ook onderzoek naar de verfijning van ontginnings- en raffinaderijprocessen. Deze sector is vooral gespecialiseerd in zuiveringstechnieken. Het hoofdkantoor is gelegen in de Kierkegaard Building, te Companies Place en staat onder leiding van het CIWO.

FusiereactorEdit

Kernfusie is een onuitputtelijke en schone vorm van energie. Tijdens het kernfusieproces versmelten twee lichte atoomkernen tot één zwaardere. Bij dit proces komt een enorme hoeveelheid energie vrij. Voor een gedetailleerdere werking van dit poces kunt u altijd hier terecht.

De grootste voordelen van kernfusie zijn de langdurige en schone aard van de energiebron. De grondstoffen zijn massaal aanwezig en de productiecapaciteit bedraagt 5·1011 ton Watt per jaar. Ter vergelijking: vorig jaar gebruikte de hele wereld samen zo'n 13.7 ton Watt. Ook is kernfusie geheel veilig.

Uit verschillende studies verricht naar de economische aspecten van elektriciteit uit kernfusie blijkt dat de kosten van kernfusie goedkoper zijn met die van zonne-energie. Voor meer veiligheidsaspecten moet u hier zijn, en de milieu troeven bevinden zich hier.

KerncentraleEdit

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat MenM IC een Kerncentrale zou bouwen, maar aangezien Maarten Michels het bedrijf wilde opslitsen en dan aan verschillende mensen weggeven omdat hij zelf het te druk had om veel tijd te besteden aan het bedrijf, is het plan voor een kerncentrale in handen van Dmitri gevallen. Hij heeft de plannen bij het CIWO aangesloten. Echte plannen over de ligging van de kerncentrale zijn er nog niet, misschien wordt de kerncentralen in het Industrieterrein van Wikistad geplaatst.

Onderzoeken en technologieënEdit

Ontginning en raffinaderijEdit

Het instituut voor energetische ontwikkeling is momenteel druk bezig met het creëren van nieuwe ontginings en raffineringsprocessen. Het moet vooral milieuvriendelijk, snel en efficiënt gebeuren. Het onderzoek is nog maar pas van start gegaan en staat dus ook nog niet veel verder dan wat speculatie.

BodemsaneringEdit

De vervuiling van bodem en grondwater hebben een impact op het welzijn van mens en milieu. Naast voorkomen van nieuwe vervuilingen is de sanering van reeds aanwezige pollutie van groot belang om o.a. grondwater als belangrijke drinkwaterreserve te kunnen behouden. Steeds meer landen zijn zich bewust van dit probleem en ook in Libertas is dit niet anders.

Het onderzoek naar nieuwe en de verbetering van oude bodemsaneringstechnieken richt zich vooral op veldproeven. Hierin moeten de ontwikkelde technieken gedemonstreerd worden. Maar de complexere verontreinigingen en nieuwe polluenten vereisen natuurlijk een nieuwe aanpak. Het CIWO ontwikkelde reeds enkele bruikbare technieken, zoals bio-augmentatie, nano-ijze en natuurlijke attenuatie.

WaterzuiveringEdit

Op het gebied van waterzuivering staat men aan het CIWO al heel ver. Zo zit men in de Libertaanse waterzuiveringssector in de fase waar men alles enkel maar meer op punt moet stellen. De laatste echt grote ontwikkeling in de waterzuivering is de introductie van de membraanbioreactor (MBR) voor de behandeling van (zwaar) vervuild industrieel afvalwater.

LuchtzuiveringEdit

Het zuiveren van de lucht is geen gemakkelijke taak. Momenteel worden er in deze sector van het CIWO meerdere nieuwe technieken uitgedacht en getest. Tot hier toe is de in-situ techniek het meest succesvol. Het gaat hier om analyseren en wegwerken van ultra fijn stof en vluchtige organische stoffen (VOS).