Wikia


Sint-Agathakathedraal

De Sint-Agathakathedraal in Civitas Libertas.

De Katholieke Kerk in Libertas maakt deel uit van de wereldwijde Katholieke Kerk onder leiding van de paus en curie. De Kerk telt in Libertas één kerkprovincie, de Libertaanse rooms-katholieke kerkprovincie, die bestaat uit het aartsbisdom Civitas Libertas en twee suffragane bisdommen. De Katholieke Kerk is qua ledenaantal de tweede grootste kerkgemeenschap in Libertas, na de Protestantse Kerk. Het aantal katholieken in Libertas wordt geschat op ongeveer 29-33%.

De Libertaanse bisschoppen zijn verenigd in de Libertaanse Bisschoppenconferentie. Hendrik Staudinger, de aartsbisschop van Civitas Libertas, is de metropoliet van de kerkprovincie Civitas Libertas en de primaat van Libertas.

De apostolische nuntius voor Libertas (en tevens Kemburg) is Salvatore Ragonesi.

BisdommenEdit

De Katholieke Kerk heeft in Libertas, net zoals in de rest van de wereld gebruikelijk is, drie hoofdbestuurslagen: bisdommen, dekenaten en parochies. De Katholieke Kerk in Libertas is georganiseerd in drie bisdommen (één aartsbisdom en twee suffragane bisdommen).

Het aartsbisdom Civitas Libertas omvat slechts één provincie, namelijk Insula Prima, maar omvat wel het hoogst aantal katholieken. Daarnaast zijn er twee suffragane bisdommen. Ten eerste is er het bisdom Muntegu dat het gehele hoofdeiland van Libertas omvat: de provincies Esdoornheuvels, Mountégue en Wikistad. Ten tweede is er het bisdom Nyttfron dat zowel de provincie Nyttfronsey als Ysselaerden omvat, m.a.w. Oost-Libertas. De bisdommen zijn vernoemd naar hun hoofdplaats alwaar de kathedraal zich bevindt.

Bisdom Bisschop Hulpbisschop(pen) Zie ook Kathedraal Oprichting Grondgebied
Aartsbisdom Civitas Libertas Hendrik Staudinger Martinus Leyten Lijst Sint-Agathakathedraal 1564 (als bisdom) Insula Prima
Bisdom Muntegu Maurice Baron - Lijst Sint-Martinuskathedraal 1632 Esdoornheuvels, Mountégue en Wikistad
Bisdom Nyttfron Albert Brenner Frans Elsner Lijst Sint-Andreaskathedraal 1655 (herinvoering) Nyttfronsey en Ysselaerden

Voormalige bisdommenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

GeschiedenisEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Katholiek onderwijsEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

KerncijfersEdit

De Katholieke Kerk in Libertas telt 3 bisdommen, 15 dekenaten, 198 parochies, 331 priesters en 29 permanente diakens.