Wikia


Landsbos 2
Landsbos 1

Het wandel- en fietspad door het Landsbos.

Het Landsbos is een geplant bos ten westen van Terra Nostra in Libertaanse gemeente Maple Hills. Het bos is op 28 mei 2002 door het Ministerie van Natuur en Milieu met de hulp van vele vrijwilligers geplant.

De reden om een bos rondom het landbouwdorp Terra Nostra aan te leggen was om het dorp af te scheiden van de autoweg N3 die tussen Wikistad en Apud Maro loopt. Het Landsbos heeft een breedte van één kilometer en een lengte van ongeveer vijftien kilometer. Het bos loopt parallel met de N3. Er is één afslag naar Terra Nostra voorzien waardoor het bos eigenlijk uit twee delen van gelijke grootte bestaat.

Op 7 mei 2009, iets minder dan zeven jaar later, werd het Landsbos erkend als nationaal bos door de Nationale Bossen- en Parkendienst. Sindsdien valt het bos onder het beheer en de bescherming van deze overheidsinstantie.

Van het zuiden tot het noorden loopt een wandel- en fietspad met een totale lengte van 14 kilometer. In 2018 bouwde de NBPD een 42-meter hoge uitkijktoren in het zuidelijke deel van het bos.

Flora en faunaEdit

Bij de aanleg werd vanuit estetisch standpunt bewust gekozen voor streekeigen boom- en struiksoorten die per definitie goed bestand zijn tegen plagen en ziekten.

Hazen, konijnen en fazanten worden in Libertas steeds zeldzamer in de omgeving van dorpen en steden omdat de open vlakten rondom de bossen verdwijnen. Dit is niet het geval in het Landsbos waar men herhaaldelijk enkele koppels fazanten spot. Ook leven er in het bos een dertig-tal vossen.

De mol kreeg ondertussen de overhand in het Landsbos. Daarom werd besloten een actieplan op te zetten om roofvogels aan te trekken. Dit plan werd op poten gezet door de plaatselijke bewoners. Dat zorgt ervoor dat de mollenpopulatie binnen de perken wordt gehouden, want de groeiende populatie zorgt ervoor dat tal van insectensoorten verdwijnen.