Wikia


Landbos fietspad

Een fiets- en wandelpad richting Terra Nostra.

Landbos tegen a1

Het Landbos, gelegen tegen de A1.

Vos

Een vos in het Landbos.

Het Landsbos is een geplant bos rondom Terra Nostra in Libertas, dat op 28 mei 2002 door het Ministerie van Economie en de Minister van Economie werd aangeplant met behulp van vele vrijwilligers.

De bedoeling was om Terra Nostra van de hoofdstad Wikistad af te scheidenk en van de snelweg A1. Het Landsbos heeft een breedte van één kilometer en een lengte van ongeveer vijftien kilometer. Het loopt, parallel met de HSL en de A1, in een rechte lijn van het noorden naar het zuiden.

Op 7 mei 2009, iets minder dan zeven jaar later, werd het Landsbos erkend als Nationaal Bos door de Nationale Bossen- en Parkendienst. Een plechtigheid vond plaats en vele Libertanen kwamen het bos bezoeken.

Flora en fauna Edit

Bij de aanleg werd niet alleen vanuit estetisch standpunt bewust gekozen voor streekeigen boom- en struiksoorten die per definitie goed bestand zijn tegen plagen en ziekten.

Hazen, konijnen en fazanten worden steeds zeldzamer omdat de open vlakten rondom het bos verdwijnen. Niet zo in het Landsbos waar de voorbije dagen herhaaldelijk enkele koppels fazanten werden gespot. Ook leven er in het bos een dertig-tal vossen.

De mol kreeg ondertussen de overhand in het Landsbos. Daarom werd besloten een actieplan op te zetten om roofvogels aan te trekken. Dit plan werd op poten gezet door de plaatselijke bewoners. Dat zorgt ervoor dat de mollenpopulatie binnen de perken wordt gehouden, want de groeiende populatie zorgt ervoor dat tal van insectensoorten verdwijnen.


  Nationaal Park
Dit bos of park of deze tuin wordt door de Nationale Bossen- en Parkendienst, een overheidsorganisatie onder het Ministerie van Natuur & Milieu, beheerd, beschermd en gepromoot.
  30px

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki