Wikia


Bestand:Libertaans - 798px-From One Language to Another Weiner.jpg

Het Libertaans is één van de officiële talen van Libertas. Het is een vorm van Nederlands met allerlei inmengingen van onder andere Engels, Frans en Latijn. Zelfs Italiaans, Spaans, Duits en Aziatische talen hebben een invloed gehad in de vorming van het Libertaans.

Echte regels zijn er niet, dit komt waarschijnlijk door de betekenis van Libertas: Vrijheid. Dit wil zeggen dat je vrij ben, maar je moet verstaanbaar blijven.

De meeste Libertanen hebben een zachte g, maar door de jaren heen zijn er zoveel migranten gekomen dat ook de harde g goed vertegenwoordigd is, voornamelijk in Skeend. Recent onderzoek (2009) bij de volkstelling in Nýttfrón wees uit dat ongeveer 75% de zachte g gebruikte, 15% de harde g en 10% de Engelse stoot-g. Doctor Magnus, Alberto Magnus, Mama Luigi en Tony Macaroni hebben de keiharde G.

Woordenschat Edit

Woordenschat die typisch aan het Libertaans is:

 • Afkortingen: WP (Wikipedia), NL (Nederlands), WS (Wikistad), CL (Civitas Libertas), CL-S (Civitas Libertas-Strand)

Opvallend is het grote gebruik van anglicismen zoals meest ontwikkelend, meest typisch en gemixt. Dit kan te maken hebben met de grote Engelse invloed. Hoe oostelijker men gaat, hoe minder anglicismen. In het uiterste oosten van het land is zelfs het OVTB Anti-Anglicismencommité actief.

Bastaardwoorden Edit

Enkele woorden zijn een beetje veranderd. Hun oorspronkelijke betekenis is bewaard gebleven, maar ze zijn vaak iets ingekort:

 • ency (encyclopedie), rele (relevant), kwil (ik wil), nuaner (genuanceerder), ori (origineel), tis (het is), xië (ik zie je), kzal of xal (ik zal), kheb of keb (ik heb), kga (ik ga), tlatuh (tot later), kappenou (stop er mee), sjofeur (chauffeur)

De vormen kga, keb, xal, xië, tis en kwil zijn gebaseerd op de Fittorianes vormen.

Spreekwoorden Edit

Het Libertaans staat bekend om de grote hoeveelheden spreekwoorden. Hieronder volgen er een paar met hun uitleg.

 • Neyt met een S schrijven: een grove fout schrijven
 • Een vrouwelijke touch is een vertrouwelijk touch: een vrouw in het midden maakt het al snel veel vertrouwelijker
 • Een Geleyns maken: Iets maken waarvan later de oorspronkelijke intenties worden verdraaid.
 • Nu alleen het bloed nog: De plannen zijn er al, nu hebben we nog actie nodig.
 • Mao das divvikil é da e stryd t'sse ou et 'n aondere: Je kunt niet alles hebben.
 • Zelfs de president maakt fouten: Iedereen maakt wel eens een fout.
 • We moeten nu aan later denken: We moeten aan de toekomst denken.
 • Ergens nieuw leven in blazen: Een bedrijf of organisatie weer laten leven
 • Spelling:
  • Of d/t juist is of niet, doet er niet toe, zolang men maar weet wat je bedoelt.
  • Het is niet vereist in volledige zinnen te schrijven, zolang men maar weet wat je bedoelt.

Typisch aan de Libertaanse afkortingen is het feit dat er geen puntjes tussen de letters worden geplaatst. Vaak staat er alleen een punt na het woord, al wordt zelfs dat veelal niet gedaan.

Zie ook Edit

 • Dit artikel gaat over de vorm van het Nederlands die in Libertas regelmatig gesproken wordt. Zie Regiolecten van Libertas voor de lokale talen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki