Wikia

Wikistad

Libertaans Leger

1.885pages on
this wiki
Add New Page
Talk126 Share

Het Libertaans Leger of de Defensie van Libertas is de militaire organisatie van de Libertaanse Republiek en bestaat uit 29.000 professionele medewerkers. In 2009 werd het leger vernieuwd; sindsdien bestaat het uit vier onderdelen. Tijdens oorlogstijd neemt de president de leiding. Er is geen dienstplicht in Libertas, behalve voor werknemenden in tijden van oorlog.

Door het Libertaans referendum van 1983 is er geen dienstplicht meer in Libertas. Alleen België en Nederland waren op het Europese continent de enige landen die dit voor Libertas deden.

Libertas maakt ook deel uit van het Multinational Force Phaluhm Phoueck in de strijd tegen moslimextremisten. Hiervoor trad Libertas toe tot de SEDEF onder Anthony Bosch. Deze organisatie startte de operatie in Phaluhm Phoueck met operatie Atlas als de Libertaanse private operatie.

Economie Edit

In 2013 bedroeg het militair budget, in het BNP, voor Libertas ongeveer 2.113.000.000 Amerikaanse dollar, oftewel 1.536.000.000 euro. Hiermee staat Libertas op plaats 53 qua uitgaven in totaal voor defensie, maar qua % van het BNP dat eraan besteed wordt, op plaats 85, maar dan wel samen met enkele andere landen.

Organisatie Edit

De opperbevelhebber is Greenday2.

NAVO Edit

Sinds 2 juni 2007 maakt Libertas deel uit van de NAVO en behoorde tot de zesde uitbreiding van de internationale organisatie. Het Libertaans leger moest echter voldoen aan de standaard van de NAVO. Men begon pas medio 2009 aan de modernisering van het leger. Er kwam een nieuwe onderverdeling en 2000 mannelijke en vrouwelijke professionals werden aangenomen voor de militaire politie-organisatie, de Nationale Gendarmerie, die politietaken zal uitvoeren binnen de krijgsmacht en daarbuiten dat zal doen ter ondersteuning van de civiele politie.

Bases Edit

In totaal heeft het Libertaans leger 8 bases:

Het hoofdkwartier van zowel de Nationale Gendarmerie als het hele leger bevindt zich in het centrum van Wikistad.

Bases van het leger

Aantal soldaten per basis met bevelhebber en rang

Geschiedenis Edit

Vroege geschiedenisEdit

Het Libertaanse leger is gesticht in 1606 onder leiding van Rob Lievertas. Het leger was toentertijd ingedeeld in een staatsleger van 300 professionals uit heel de wereld en verschillende milities van in totaal 400 mannen. Dit leger heeft bestaan tot 1666. De Libertaanse marine heeft deelgenomen aan de Frans-Brunanter oorlog in 1757 en 1758, het ondersteunen van de Franse en vochten in de Slag van Roodstad.

Tussen 1666 en 1916 heeft het leger 'voortbestaan' als schildwacht, een kleine 200 man bleef in dienst en beschermde eerst de koning en later de senaat.

De WereldoorlogenEdit

Luccaitaly1944 short.PNG

Tweede Wereldoorlog

Burning Viet Cong base camp.jpg

Soldaat in Vietnam

Toen in 1916 de schildwachten in samenwerking met burgers uit heel Libertas de Britse invasie tegenhielden werd de Libertaanse politiek wakker en werd het leger volledig vernieuwd. Er werd een Ministerie van Defensie opgericht onderleiding van de President en de algehele dienstplicht werd ingevoerd. Elke man tussen de leeftijden 17 en 37 moest paraat zijn in tijden van oorlog. Wanneer deze dienstplicht in ging werd de diensplichtige ongeveer 4 maanden getraind en moest het nog eens 8 maanden in het leger blijven.

In 1943 meerde enkele troepenschepen uit de Verenigde Staten aan in de haven van Wikistad en na de eerste avond was bekend geworden dat er een invasie zou plaatsvinden in Europa. Legioen Lievertas werd opgericht door het Amerikaanse leger en hierin konden Libertaanse soldaten soliciteren. Uiteindelijk zijn er ongeveer 400 mannen toegelaten en hiervan zijn er 24 niet teruggekomen. Voor het Ministerie staat het Monument voor de Gevallenen in hun eer.

Koude Oorlog en verderEdit

De eerste oorlog waar het Libertaanse leger aan mee zou doen was de Koreaanse Oorlog in 1950. Hier werden 1294 militairen naartoe gestuurd waarvan het merendeel (994) faciliterende staf was. Toen in 1953 deze oorlog tot een einde kwam waren slechts 4 soldaten gesneuveld. Door deze oorlog zagen de politici van Libertas dat de eilanden beter tot een alliantie konden toetreden, duidelijk was al vanaf het begin dat enkel de NAVO een serieuze mogelijkheid was. Echter werd het voorstel met een kleine meerderheid afgekeurd.

Na het bezoek van Kennedy in 1963 wordt de stemming in Libertas anti-communistisch. Toen in 1964 Johnson vroeg of Libertas militairen naar Vietnam kon sturen stemde het parlement hiermee in. Van 1964 tot 1966 werden 400 soldaten naar de Mekong Delta gestuurd. Dertig soldaten sneuvelden en de schok in Libertas was enorm. Oorlogen zouden, zo was de gedachte, veel vaker guerilla-oorlogen worden en daar was het leger niet klaar voor. Daarom ook kreeg in 1968 de krijgsmacht een andere positie.

Vanaf 1980 waren circa 100 militairen in Argentinië op missie om er het regime omver te werpen. Tijdens de Falklandoorlog in 1982 werden nog eens 100 militairen gestuurd die erop moesten toezien dat niet te veel bevoorrading de Argentijnen op het Britse archipel zouden bereiken. In 1983 viel de junta en werden de troepen weer naar Libertas gehaald.

Newport & Nýttfrón Edit

In januari 2008 bij de onafhankelijkheidsverklaring van Newport wist het leger binnen een dag het dorp te neutraliseren. Echter, in mei 2009 bij de afscheiding van Newport en Nýttfrón besloot de regering om het leger niet in te zetten.

Nog geen maand later wilde de Nýttfrónse vikingheer het leger mobiliseren in de Fundur. Nu ook Libertaanse burgers mogelijk in gevaar zijn in de nieuwe staat, zal het leger van Libertas paraat staan. Indien het echt tot een oorlog zou komen hoeft men niet veel voorbereidingen te treffen; 18.400 soldaten van zowel de marine als de land- en luchtmacht zijn dichtbij de grens met Nýttfrón gestationeerd.

Inschrijvingen Edit

 1. Bob I
 2. Vercingetorix
 3. Moriad
 4. Big Man
 5. Greenday2
 6. TahR78
 7. BrennBokh
 8. Sumurai8
 9. Jillids
 10. Bucureştean
 11. SjorskingmaWikistad
 12. Tedjuh10

Zie ook Edit

Sjabloon:Leger

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki