Wikia


The Eagle Stars

De vlag van Libertas symboliseert de nationale overheid.

De Libertaanse overheid is de centrale overheid van het Koninkrijk Libertas. De overheid is het hoogste niveau binnen de bestuurlijke indeling van Libertas, boven de provinciale en gemeentelijke besturen.

Rechterlijke machtEdit

De rechterlijke macht heeft een drieledige structuur in Libertas en wordt geregeld door titel IV van de Libertaanse Grondwet, maar ook door het Gerechtelijk Wetboek. De indeling is voornamelijk territoriaal en in beperkte mate ook materieel.

KantonrechtbankenEdit

Vooreerst is Libertas gerechtelijk gezien ingedeeld in kantons. Momenteel zijn er 14 kantons die een puur gerechtelijke functie hebben. Elk kanton heeft één kantonrechtbank:

Kantonrechtbanken nemen kennis van burgerlijke zaken en kleine strafzaken waarvan het bedrag 2 000 moneta niet overschrijdt. De kantons dienden tot 1984 ook als kieskringen voor het Parlement en komen vandaag de dag grotendeels overeen met de kieskringen voor de provincieraden.

ProvincierechtbankenEdit

De tweede stap zijn de provincierechtbanken. Er is één provincierechtbank per provincie. Hier kan beroep worden gedaan tegen de zaken die in eerste aanleg bij vonnis werden uitgesproken door de kantonrechtbanken. Verder kunnen hier zowel burgerlijke zaken en strafzaken worden gestart waarvan het bedrag 2 000 moneta overschrijdt. Ook zaken die volgens de Grondwet niet aan een andere rechtbank worden toegekend, dienen bij de provincierechtbank te worden verhandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld sociale geschillen en economische- en handelszaken. De provincierechtbanken kunnen ook dienst doen als correctionele rechtbank, net zoals de kantonrechtbanken.

Provincierechtbanken worden opgedeeld in kamers naargelang hun materiële functie. Zo is er bijvoorbeeld een arbeidskamer voor sociale- en arbeidsgerelateerde zaken en een correctionele kamer voor zwaardere misdrijven.

De provincierechtbanken van Nyttfronsey en Ysselaerden zijn gelegen in hetzelfde gebouw als waar de kantonrechtbank van de provincies in kwestie is gevestigd.

Hoogste rechtscollegesEdit

Het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof zijn de hoogste rechtscolleges van Libertas.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt over de grondwettelijkheid van wet- en regelgeving die wordt genomen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau of door andere bevoegde wetgevingsinstanties.

Het Hooggerechtshof doet dienst als rechtbank van laatste aanleg voor geschillen die in eerste aanleg door de provincierechtbanken worden behandeld, maar doet tezelfdertijd ook dienst als hof van cassatie. Ook vonnissen die door het Hooggerechtshof in tweede aanleg worden uitgesproken, kunnen worden doorverwezen naar het Hooggerechtshof als vonnissen van laatste aanleg. Een zaak kan dus tweemaal voor het Hooggerechtshof voorkomen, maar niet indien de zaak reeds aanhangig werd gemaakt bij de kantonrechtbanken.

Wetgevende machtEdit

Het Parlement van Libertas bestaat uit slechts één kamer en wordt geleid door de Voorzitter van het Parlement. Het telt 100 leden, zetelt in het Marmeren Huis te Wikistad en bepaalt alle nationale wetten van het land die dan door de regering uitgevoerd moeten worden. De parlementsleden worden om de vier jaar op democratische wijze door middel van verkiezingen verkozen. De wetgevende macht wordt door titel III van de Grondwet geregeld.

AmbassadesEdit

De Libertaanse ambassades in het buitenland vertegenwoordigen de staat Libertas. De lijst van ambassades is opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar alle Libertaanse ambassadeurs worden door de Koning van Libertas benoemd, maar moeten toestemming krijgen van het Parlement om deze functie te bekleden. De Voorzitter van het Parlement helpt de koning bij het aanduiden van diplomaten.

Naast ambassadeurs heeft Libertas ook een hele reeks vertegenwoordigers waaronder de Libertaanse Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Dit is sinds 2016 Charlotte Holten.

Uitvoerende machtEdit

RegeringEdit

Het kabinet, oftewel de regering, van de eerste minister (Dirk Vantichelt van de Democratische Partij) bestaat uit de volgende ministeries:

Titel II van de Grondwet beschrijft de regelgeving inzake regeringsvorming en de functies van de eerste minister en zijn kabinetsleden.

Voor een lijst van alle Libertaanse nationale regeringen sinds 1948, zie hier.

KoningEdit

De Koning van Libertas is geen regeringslid, maar wel een tak van de uitvoerende macht, alzo beschrijft de Grondwet de uitvoerende macht. Hij is politiek onverantwoordelijk en de ministers van de regering moeten zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.

OverheidsdienstenEdit

Alle overheidsdiensten worden door de regering geleid, maar het Parlement keurt alle zaken zoals voorzitters en de werking ervan goed.

GeschiedenisEdit

Periode Staatshoofd Regering Wetgever Bestuurlijke indeling
24 maart 1616 Koning Koning Provincies
2 augustus 1645 Koning Eerste minister + ministerraad Koning Provincies
1805 Koning Eerste minister + ministerraad Koning Provincies, gemeenten
1808 Koning Eerste minister + ministerraad Koning + Landraad Provincies, gemeenten
24 maart 1845 Koning Eerste minister + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
10 november 1859 President President + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
27 januari 1860 President + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
31 januari 1860 President Eerste minister + regering Parlement Provincies, gemeenten
1 januari 2012 President Eerste minister + regering Parlement NOG
24 maart 2012 Koning Eerste minister + regering Parlement NOG

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.