Wikia


The Eagle Stars

De vlag van Libertas symboliseert de nationale overheid.

De Libertaanse overheid is de centrale overheid van het Koninkrijk Libertas. De overheid is het hoogste niveau binnen de bestuurlijke indeling van Libertas, boven de provinciale en gemeentelijke besturen.

Rechterlijke machtEdit

      1rightarrow Zie Rechterlijke indeling van Libertas voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wetgevende machtEdit

Het Parlement van Libertas bestaat uit slechts één kamer en wordt geleid door de Voorzitter van het Parlement. Het telt 100 leden, zetelt in het Marmeren Huis te Wikistad en bepaalt alle nationale wetten van het land die dan door de regering uitgevoerd moeten worden. De parlementsleden worden om de vier jaar op democratische wijze door middel van verkiezingen verkozen. De wetgevende macht wordt door titel III van de Grondwet geregeld.

AmbassadesEdit

De Libertaanse ambassades in het buitenland vertegenwoordigen de staat Libertas. De lijst van ambassades is opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar alle Libertaanse ambassadeurs worden door de Koning van Libertas benoemd, maar moeten toestemming krijgen van het Parlement om deze functie te bekleden. De Voorzitter van het Parlement helpt de koning bij het aanduiden van diplomaten.

Naast ambassadeurs heeft Libertas ook een hele reeks vertegenwoordigers waaronder de Libertaanse Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Dit is sinds 2016 Charlotte Holten.

Uitvoerende machtEdit

RegeringEdit

Het kabinet, oftewel de regering, van de eerste minister (Dirk Vantichelt van de Democratische Partij) bestaat uit de volgende ministeries:

Titel II van de Grondwet beschrijft de regelgeving inzake regeringsvorming en de functies van de eerste minister en zijn kabinetsleden.

Voor een lijst van alle Libertaanse nationale regeringen sinds 1948, zie hier.

KoningEdit

De Koning van Libertas is geen regeringslid, maar wel een tak van de uitvoerende macht, alzo beschrijft de Grondwet de uitvoerende macht. Hij is politiek onverantwoordelijk en de ministers van de regering moeten zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen.

OverheidsdienstenEdit

Alle overheidsdiensten worden door de regering geleid, maar het Parlement keurt alle zaken zoals voorzitters en de werking ervan goed.

GeschiedenisEdit

Periode Staatshoofd Regering Wetgever Bestuurlijke indeling
24 maart 1616 Koning Koning Provincies
2 augustus 1645 Koning Eerste minister + ministerraad Koning Provincies
1805 Koning Eerste minister + ministerraad Koning Provincies, gemeenten
1808 Koning Eerste minister + ministerraad Koning + Landraad Provincies, gemeenten
24 maart 1845 Koning Eerste minister + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
10 november 1859 President President + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
27 januari 1860 President + ministerraad Parlement Provincies, gemeenten
31 januari 1860 President Eerste minister + regering Parlement Provincies, gemeenten
1 januari 2012 President Eerste minister + regering Parlement NOG
24 maart 2012 Koning Eerste minister + regering Parlement NOG