Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Libertas Infra is de naam voor het bedrijf dat zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in Libertas. Het bedrijf met aan het hoofd Martijn van der Putten werd officieel opgericht op 23 mei 2007. Aesopos is vaste medewerker voor de afdeling Investigation.

Het bedrijf is onderdeel van OV Libertas en werkt nauw samen met Libertas Rail Transport, dat eveneens in de Vervoerswijk is gevestigd.

InvestigationEdit

Libertas Infra Investigation is de afdeling van Libertas Infra die onderzoek doet naar nieuwe ideeën voor de infrastructuur e.d. in Libertas. Creatief brein achter deze plannen is Aesopos

Studie monorail van stadscentrum naar PiatraEdit

Gezien het grote succes van het skioord en omgeving, overweegt Libertas Infra een voorstel in te dienen bij de overheid om een monorail aan te leggen. Wanneer de overheid beslist om te investeren in het kuuroord zou het traject van deze monorail nog verder uitgebreid kunnen worden. Een monorail is een spoorsysteem, waarbij het voertuig over een enkelrailig spoor rijdt of zweeft.

Dit voorstel is uitgevoerd in de vorm van een tandradbaan

Proefproject voetpaden in de binnenstadEdit

Om het verkeer in de binnenstad te beperken stelt Libertas Infra voor ter hoogte van het voetpad een rolband (ook wel rolpad genoemd) aan te leggen naar het voobeeld van de luchthaven in Schiphol. Het proefproject zou in de drukste straat worden uitgetest en zou na een periode van 6 maand worden geëvalueerd.

Er is een proefproject van start gegaan in de Archeologiestraat (Oude Wijk)

Field Integrated Postal Operation System FIPOSEdit

Libertas Infra bespreekt momenteel een revolutionaire ontwikkeling om brieven en drukwerk te bezorgen via een super intelligent systeem genaamd "Field Integrated Postal Operation", kortweg "FIPOS". Er zou een proefproject worden opgestart in de nieuwste nog aan te leggen wijk in Libertas.

In de sleuf voor de nutsvoorzieningen wordt een luchtkoker gelegd die vanuit het sorteercentrum van de post vertrekt en bij ieder huisnummer binnenkomt. Vergelijkbaar met het bestaande rioleringsnetwerk dus. Via de website van de post kan worden doorgegeven of, en indien ja, welke kranten of reklamedrukwerk mogen afgeleverd worden. Omdat ook de bewoners hun geschreven post via deze weg kunnen verzenden, zou dit op termijn een gunstige invloed op het milieu hebben (autoverkeer van/en naar de post)

Dit project wordt vanwege te hoge kosten voorlopig niet uitgevoerd

Proefproject Alternatieve Luchtkoeling (kortweg PAL)Edit

Libertas Infra overweegt een alternatieve luchtkoeling te integreren in de metrostations.

Hiertoe zou het regenwater van de openbare gebouwen van Wikistad naar een reusachtige vijver worden gekanaliseerd. Via een pijpleiding zou datzelfde regenwater, doorheen kleine openingen in de plafonds van de metro, langs de zijwanden van de metro-platformen naar beneden vloeien. Vergelijkbaar dus met het water dat in de (onderaardse) grotten van Maple Hills langs de wanden naar beneden sijpelt.

Er is een studie bezig naar de haalbaarheid van dit project

Aanvraag studie haalbaarheid getijden-energie-Libertas kortweg GELEdit

De energie die ontstaat bij het stijgen (vloed) en het dalen (ebbe) van de zeespiegel vormt de basis van een hernieuwbare bron van electriciteit die terecht revolutionair kan worden genoemd.

Het potentieel van de GEL is veel meer voorspelbaar dan bijvoorbeeld het geval is bij wind-energie (windmolens) of zonne-energie (zonnepanelen).

Aesopos diende een voorstel in om het potentieel en de haalbaarheid van zogenaamde getijdeninstallaties voor de libertaanse kust te laten onderzoeken. http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_power

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info