Wikia


Politieke partij
Libertas Praktisch
Naam: Libertas Praktisch
Opgericht op 6 juni 2009
Overtuiging: centrum, pragmatisch, overwegend progressief
Partijvoorzitter: Dimitri hr. Neyt
Lijsttrekker: Alexandru
Lijstduwer: Dirk Vantichelt
Woordvoerder: Dimitri hr. Neyt
Aantal leden: 8
Hoofdzetel: Victoria

Libertas Praktisch, soms afgekort als Libertas P, is een Libertaanse politieke partij met kenmerken van pragmatiek en van een licht sociaal-liberale signatuur. De partij werd op 6 juni 2009 door Minister van Transport en Milieu Dimitri hr. Neyt opgericht, en volgt daarmee Lijst O op als Libertaanse (overwegend progressieve) centrumpartij. In tegenstelling tot Lijst O, is Libertas P niet per definitie progressief of liberaal. Libertas Praktisch streeft een pragmatische en gematigde koers na, met de nadruk op de verbetering van ieders levenskwaliteit - zonder daarbij op een specifieke ideologie te steunen. Libertas P is een voorstander van de staatshervorming en streeft een economisch en politiek Libertas na.

1948-1956 - Kartel '48

1956-1990 - Sociaal-Liberale Unie

1990-2008 - Libertas Praktisch

De campagnes van Libertas Praktisch dragen slogans als yes we can, together en wijzen op de nood aan pragmatiek, in plaats van dogmatische ideologieën.

Momenteel zijn meerdere leden van Libertas Praktisch kandidaat in de parlementsverkiezingen.

Libertas Praktisch poster 1

Advertentie van Libertas Praktisch

Libertas Praktisch poster 2

yes we can, together

Programma Edit

Het programma van Libertas Praktisch kan als volgt samengevat worden:

 • Wetgeving: De staatshervorming moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden, opdat de regio's opnieuw tot bloei zouden komen. Het organiseren van correcte verkiezingen staat daarbij erg centraal.
 • Buitenland: De banden met Nýttfrón moeten duidelijk en vriendschappelijk zijn. Zo ook wilt Libertas P de Libertanen in Nýttfrón en andere landen steun bieden.
 • Economie: De Libertaanse economie moet sterker en onafhankelijker worden.
 • Economie: De Libertaanse bedrijventerreinen zijn toe aan vernieuwing.
 • Economie: Buitenlandse investeringen en expansies van Libertaanse bedrijven moeten aangemoedigd worden.
 • Ecologie: In het streven naar economische bloei moet rekening gehouden worden met de ecologie van Libertas.
 • Ecologie: Libertas' energiebeleid moet verduidelijkt worden. Alternatieve energie moet verder uitgewerkt en gebruikt worden.
 • Wetgeving: De familiale factor in de maatschappij moet een duidelijk wettelijk kader krijgen.
 • Overheid: Overheidsbedrijven en -organisaties moeten geëvalueerd worden: welke moeten vernieuwd worden, welke kunnen beter gesloten worden?
 • Herenging: Libertas moedigt de hereniging met Nýttfrón aan.

Gerealiseerd Edit

 • Ecologie: Een "Rode Lijst" met daarop de bedreigde Libertaanse diersoorten wordt nu opgesteld en is aangenomen als overheidsorganisatie.

Leden Edit

Inschrijven als lid van Libertas Praktisch kan op de overlegpagina van de partij. Iedere inwoner van Libertas kan lid worden.

Verkiezingslijst Edit

Volgende personen zijn verkiesbaar in de Libertaanse parlementsverkiezingen:

 1. Alexandru - lijsttrekker
 2. Dimitri hr. Neyt
 3. Lars Washington
 4. Arthur Jefferson
 5. John Kwadijk
 6. Martijn hr. van der Putten
 7. Dirk Vantichelt - lijstduwer

Bestuur Edit

Het voorzitterschap is op heden in handen van Dimitri hr. Neyt.

Zie ook Edit