Wikia


De troonopvolging van de Libertaanse monarchie wordt beschreven in de Grondwet.

De kroonprins of kroonprinses van Libertas is de eerste opvolger in de troonopvolging. De titel Hertog(in) van Doveburcht wordt traditioneel toegereikt aan de kroonprins(es), ook al is deze persoon niet noodzakelijkerwijze een Prins van Libertas.

Prins Johan van Libertas is de huidige Hertog van Doveburcht. Zijn vrouw, prinses Caroline, is bijgevolg de Hertogin van Doveburcht.

GeschiedenisEdit

Oorspronkelijk ging het koningschap over via erfopvolging op de mannelijke nakomelingen van de eerste Koning van Libertas, Robert I. De eerstgeboren zoon van de koning die te overlijden kwam zou zijn vader opvolgen. Bij gebreke aan een zoon zou de broer van de koning of diens zoon de troon overnemen. In 1799, bij het overlijden van de kinderloze Alexander III ging het koningschap over op de neef van de koning, Martin van Brunant, de zoon van prinses Anna.

Sinds 28 augustus 1995 is binnen de (voormalige) koninklijke familie de Salische Wet afgeschaft en vermeldt een wet dat zowel mannen als vrouwen gelijke rechten in de troonopvolging hebben. Dit draagt de mogelijkheid met zich mee dat ook vrouwen de troon kunnen bestijgen. Ten gevolge hiervan werd Elizabeth Van Draak ten nadele van haar jongere broer de troonpretendent van het voormalige Koninkrijk Libertas. Zij overleed in 2011 en haar zoon Hendrik volgde haar op als troonpretendent. Bij de herinvoering van de monarchie een half jaar later werd Hendrik de twaalfde Koning van Libertas. Meer over deze wijziging van 1995, lees hieronder.

EerstgeboorterechtEdit

In adellijke kringen is het de gewoonte dat adellijke titels enkel op mannen overdraagbaar zijn. In Libertas geldt het systeem van mannelijk eerstgeboorterecht of primogenituur. Vrouwen kunnen geen individuele adellijke titels bezitten, wat in recente tijden een controversieel onderwerp is. Men kan enkel via vrouwen gaan indien een graaf of hertog bijvoorbeeld geen mannelijke nakomelingen heeft en ook zijn broers, ooms, neven en verdere familie niet. Indien een familie in mannelijke lijn uitgestorven is, dan telt de regel "enkel vrouwen als er geen mannen meer zijn". Maar zelfs dan wordt de vrouw in kwestie overgeslagen en haar zoon, indien die er is, benoemd tot nieuwe graaf of hertog. In 1995 besliste de Raad van Libertaanse Adel dat dit systeem gehandhaafd moest worden, maar dat er één uitzondering kwam hierop: de voormalige koninklijke familie. Het toenmalige hoofd van de Van Draak-familie, Rubeus Van Draak, werd opzij geschoven en verloor zijn titel als titulair Koning van Libertas (als nazaat van de laatste koning, Rubeus II) ten nadele van Elizabeth Van Draak. Deze uitzondering werd eveneens bij wet vastgelegd door het Parlement. Zij werd de nieuwe troonpretendent en na haar overlijden in 2011 werd haar zoon Hendrik Holten dit. Sinds de herinvoering van de monarchie in 2012 is hij Koning van Libertas, via vrouwelijke lijn dus. Deze regel vormt een uitzondering. Rubeus Van Draak mocht ook niet zijn titels Hertog van Avia, Hertog van Newport en Graaf van Noordstrand behouden aangezien deze titels bij wet verbonden werden aan de persoon van de koning, ook al zijn grafelijke en hertogelijke titels slechts overdraagbaar op mannen.

Kroonprinsen en kroonprinsessenEdit

Johan van Libertas

Prins Johan van Libertas is de huidige Hertog van Doveburcht.

Alexander II van Libertas

Toekomstig koning Alexander II was maar liefst 36 jaar lang de kroonprins van Libertas.

De kroonprins of kroonprinses van Libertas is de eerste opvolger in de troonopvolging. De titel Hertog(in) van Doveburcht wordt traditioneel toegereikt aan de kroonprins(es). De huidige Hertog van Doveburcht is prins Johan van Libertas en zijn vrouw prinses Caroline is de Hertogin van Doveburcht.

De kroonprins hoeft geen echte Prins van Libertas te zijn. Tweemaal was de Hertog van Doveburcht geen prins, maar een ver familielid. Dit zijn Casimir Lievertas en Félix Van Leyden d'Eysenbach.

Periode Naam Koning(in) Relatie tot koning
1616-1640 Robert Robert I zoon
1640-1665 Robert Robert II zoon
1665-1666 Alexander Robert III broer
1666-1702 Alexander Alexander I zoon
1702-1721 Johannes Alexander II broer
1721-1732 Robert zoon
1732-1747 Karel Robert IV broer
1747-1772 Alexander zoon
1772-1785 Karel (2) Alexander III oom
1785-1799 Casimir achter-achterneef
1799-1799 Martin neef
1799-1802 Félix Martin I achter-achterneef
1802-1821 Dimitrius zoon
1821-1822 Martin Dimitrius I broer
1822-1848 Rubeus zoon
1848-1859 Rubeus Rubeus I zoon
1859-1859 Rupert Rubeus II broer
1859-1859 Willem zoon
1859-1859 Rupert (2) broer
2012-nu Johan Hendrik I zoon

Huidige lijst van opvolgingEdit

De ranglijst voor de troonopvolging bevat als wettelijke en natuurlijke nakomelingen van Robert I van Libertas die ook nog voldoen aan alle voorwaarden. De ranglijst is dus als volgt:

 1. Johan van Libertas (1982), zoon van Hendrik
 2. Louise van Libertas (2008), dochter van Johan
 3. Christian van Libertas (2010), zoon van Johan
 4. Alexandra van Libertas (2013), dochter van Johan
 5. Victoria van Libertas (1986), dochter van Hendrik
 6. Eleonore Van Wissemeer (2010), dochter van Victoria
 7. Lucas Van Wissemeer (2014), zoon van Victoria
 8. Alexander van Libertas (1989), zoon van Hendrik
 9. Melissa van Libertas (2013), dochter van Alexander
 10. Mathilde van Libertas (2016), dochter van Alexander
 11. Charlotte Holten (1957), zuster van Hendrik
 12. Catherine van Oostenrijk (1991), dochter van Charlotte
 13. Stéphanie van Oostenrijk (1993), dochter van Charlotte
 14. Amélie van Oostenrijk (1994), dochter van Charlotte
 15. Nicholas van Oostenrijk (1997), zoon van Charlotte
 16. Anna Holten (1957), zuster van Hendrik
 17. Giovanni Lombardi (1981), zoon van Anna
 18. Aurora Lombardi (2006), dochter van Giovanni
 19. Joana Lombardi (2008), dochter van Giovanni
 20. Antonia Lombardi (1983), dochter van Anna
 21. Eleonora Herrera (2011), dochter van Antonia
 22. Christina Herrera (2013), dochter van Antonia
 23. Felipe Herrera (2014), zoon van Antonia
 24. Louis Van Draak (1967), neef van Hendrik
 25. Charlotte Van Draak (1995), dochter van Louis
 26. Joseph Van Draak (1998), zoon van Louis
 27. Elisabetta Van Draak (1999), dochter van Louis
 28. Henri Van Draak (1969), neef van Hendrik
 29. Adrien Van Draak (2007), zoon van Henri
 30. Gilles Van Draak (2012), zoon van Henri
 31. Estelle Van Draak (2012), dochter van Henri
 32. Alexandra Van Draak (1937), tante van Hendrik
 33. Charles Gordon-Lennox (1964), zoon van Alexandra
 34. Charlotte Gordon-Lennox (1992), dochter van Charles
 35. Hilda Gordon Lennox (1995), dochter van Charles
 36. Frederick Gordon-Lennox (1998), zoon van Charles
 37. Anna Gordon-Lennox (1999), dochter van Charles
 38. Henry Gordon Lennox (2002), zoon van Charles
 39. Caroline Gordon-Lennox (1968), dochter van Alexandra
 40. Owen Barton (1990), zoon van Caroline
 41. Olivia Barton (1991), dochter van Caroline
 42. Richie Harrington (2013), zoon van Olivia
 43. Jamie Harrington (2015), zoon van Olivia
 44. Oscar Barton (2005), dochter van Caroline
 45. Henri III van Cettatie (1949), achteroom van Hendrik
 46. Jean-Louis II van Cettatie (1971), zoon van Henri
 47. Caroline van Cettatie (2007), dochter van Jean-Louis
 48. Viviane van Cettatie (2010), dochter van Jean-Louis
 49. Sabine van Cettatie (2012), dochter van Jean-Louis
 50. Anne-Marie van Cettatie (1975), dochter van Henri
 51. Philip Cavell (1999), zoon van Anne-Marie
 52. Angeline Cavell (2001), dochter van Anne-Marie
 53. Jean-Philip van Württemberg (2008), zoon van Anne-Marie
 54. Martin van Cettatie (1953), achteroom van Hendrik
 55. Alexandra Guernier (1951)
 56. Torben Krogman (1975)
 57. Mette Krogman (1976)
 58. Bram Sanders (2002)
 59. Maud Sanders (2005)
 60. Preben Krogman (1978)
 61. Alexandre Guernier (1954)
 62. Francine Buoux (1950)
 63. Johan Van Halen (1980)
 64. Katrien Van Halen (2006)
 65. Quinten Van Halen (2010)
 66. Jacques Buoux (1927)
 67. Louise Buoux (1964)
 68. Michiel Verwest (1992)
 69. Karen Verwest (1994)
 70. Françoise Buoux (1930)
 71. Lucien Paulmier (1959)
 72. Louise Paulmier (1982)
 73. Sophie De Feo (2016)
 74. Walter Vervoort (1950)
 75. Marleen Vervoort (1976)
 76. Tineke Van Hoeven (2001)
 77. Guusje Van Hoeven (2003)
 78. Brecht Van Hoeven (2007)
 79. Daan Van Hoeven (2008)
 80. Lucienne Vervoort (1952)
 81. Erik Vandemark (1975)
 82. Lisa Vandemark (2005)
 83. Toon Vandemark (2010)
 84. Eliane Vandemark (1976)
 85. Erna Bratberg (1999)
 86. Elke Vandemark (1977)
 87. Anna Van Draak (1940)
 88. Sophie van Toerring-Jettenbach (1962)
 89. Philipp van Toerring-Jettenbach (1970)
 90. Clemens van Toerring-Jettenbach (1992)
 91. Franziska van Toerring-Jettenbach (1992)
 92. Leonhard van Toerring-Jettenbach (1995)
 93. Eugen Van Draak (1942)
 94. Joséphine Van Draak (1938)
 95. Mark Kinser (1965)
 96. Aiden Kinser (1991)
 97. Madelyn Kinser (1991)
 98. Colin Kinser (1993)
 99. Victoria Kinser (1998)
 100. Gabriella Kinser (1967)
 101. Alex Santoro (1998)
 102. Javier Santoro (2001)
 103. Elsie Kinser (1970)
 104. Arthur Maurer (1996)
 105. Jerry Abbott (1940)
 106. Jane Abbott (1972)
 107. Brian Cox (2000)
 108. Susan Abbott (1974)
 109. Michael Bourbon (1942)
 110. William Bourbon (1971)
 111. Luisa Bourbon (2002)
 112. Oscar Bourbon (2005)
 113. Clara Bourbon (2009)
 114. Ellen Bourbon (1974)
 115. Mike Coughlin (1999)
 116. Kathleen Coughlin (2007)
 117. Justin Coughlin (2009)
 118. Helen Bourbon (1944)
 119. Susan Mueller (1979)
 120. Chris Mueller (1984)
 121. Xavier Mueller (2008)
 122. Blanca Mueller (2014)
 123. Sebastian Dräger (1952)
 124. Margaretha Dräger (1955)
 125. Heide Jantschik (1979)
 126. Olivia Hünermann (2006)
 127. Lucas Hünermann (2010)
 128. Christoph Jantschik (1979)
 129. Adriaan Geleyns (1956)
 130. Thomas Geleyns (1982)
 131. Lotte Geleyns (2010)
 132. Mathis Geleyns (2013)
 133. Seppe Geleyns (2015)
 134. Helena Geleyns (1984)
 135. Mathias Geleyns (1985)
 136. Alix Geleyns (2015)
 137. Constantijn Geleyns (1960)
 138. Christina Geleyns (1960)
 139. Pieter Noordhoff (1981)
 140. Annabelle Geleyns (1961)
 141. Judith Bos (1990)
 142. Marco Bos (1995)
 143. Aurelia Geleyns (1956)
 144. Berthold Koopman (1980)
 145. Frederik Geleyns (1956)
 146. Louise Geleyns (1982)
 147. Simon Fuchs (2005)
 148. Sandra Fuchs (2009)
 149. Ellen Geleyns (1984)
 150. Thomas Geleyns (1985)
 151. Anouk Geleyns (2014)
 152. Hester Geleyns (1930)
 153. August van Beaufort-Spontin (1957)
 154. Leopold van Beaufort-Spontin (1991)
 155. Miranda van Beaufort-Spontin (1993)
 156. Alexandrine van Beaufort-Spontin (1960)
 157. Sophia Güstrow (1990)
 158. Christian Brieg (2013)
 159. Emma Brieg (2016)
 160. Christian Berg (1998)
 161. Anne van Beaufort-Spontin (1964)
 162. Lars Geleyns (1931)
 163. Michèle Geleyns (1957)
 164. Eugenie Schuman (1989)
 165. Max Reyes (2015)
 166. Bernard Geleyns (1959)
 167. Lucia Geleyns (1994)
 168. Michel Geleyns (1997)
 169. Nathan Geleyns (2004)
 170. Aurelia Geleyns (2016)
 171. Anita Geleyns (1932)
 172. Niels Liberty (1974)
 173. Kitty Liberty (2003)
 174. Andrew Liberty (2006)
 175. Cynthia Liberty (1978)
 176. Freja Liberty (1980)
 177. Matias Gunterson (1960)
 178. Benjamin Gunterson (1994)
 179. Robrecht Gunterson (1995)
 180. Pauline Gunterson (1996)
 181. John Coltrane (1951)
 182. Charlotte Coltrane (1985)
 183. Louise Cartyn (2012)
 184. Alex Cartyn (2016)
 185. Christoph Coltrane (1987)
 186. Johan van Württemberg (1951)
 187. Sofia van Württemberg (1977)
 188. Alex Grant (2006)
 189. Madia Grant (2008)
 190. Amelia van Württemberg (1979)
 191. Sofia Qvist (1998)
 192. Christina van Württemberg (1982)
 193. Oscar Gallant (2014)
 194. Peter-Philipp van Württemberg (1955)
 195. Carla van Württemberg (1991)
 196. Philipp van Württemberg (1993)
 197. Carl van Württemberg (1963)
 198. Marianna I van Strasland (1971)
 199. Felix van Strasland (2001)
 200. Maja Elisabeth van Strasland (2010)
 201. Caroline van Strasland (1973)
 202. Amelia Holme (2008)
 203. Hans-Peter Holme (2012)
 204. Emma Holme (2014)
 205. Joséphine Philippeaux (1952)
 206. Claire Debuchy (1976)
 207. Eric Diouf (2003)
 208. Paul Diouf (2007)
 209. Julie Debuchy (1978)
 210. Amélie Tchernenko (2015)
 211. Alexandre Philippeaux (1963)
 212. Émile Philippeaux (1993)
 213. Jean-Jacques Philippeaux (1995)
 214. Martine Philippeaux (1996)
 215. Bernard Salter (1956)
 216. Tina Salter (1999)
 217. Grace Salter (2002)
 218. Carla Berger (1936)
 219. Sophia Solby (1960)
 220. Antoine Demers (1989)
 221. Luc Demers (1992)
 222. Lucie Demers (1995)
 223. Bert Solby (1966)
 224. Erica Solby (2000)
 225. Greta Solby (1970)
 226. Tim Martinsen (2006)
 227. Julia Berger (1940)
 228. Jesper Berger (1942)
 229. Felix Berger (1975)
 230. Theresa Berger (2001)
 231. Daniel Berger (2008)
 232. Carine Santer (1955)
 233. Arnold Lippmann (1986)
 234. Hilda Santer (1934)
 235. Nicole Smit (1987)
 236. Amalia Lehner (2010)
 237. Michael Lehner (2013)
 238. Alexandra Van Draak (1935)
 239. Anna Neyt (1965)
 240. Lloyd Parker (1987)
 241. Cameron Parker (2011)
 242. Maxime Martens (1998)
 243. Ella Stevens (2003)
 244. Antoon Neyt (1965)
 245. Frans Neyt (1992)
 246. Caroline Neyt (1996)
 247. Rutger Holland (1969)
 248. Claudia Holland (1994)
 249. Ruben Holland (1997)
 250. Martha Van Draak (1952)
 251. Leni Kirchen (2007)
 252. Lisa Kirchen (2009)
 253. Martin Van Draak (1954)
 254. Karel Van Draak (1981)
 255. Helena Van Draak (2005)
 256. Johannes Van Draak (2007)
 257. Marlene Van Draak (2008)
 258. Stéphane Berger (1955)
 259. Claudine Berger (1984)
 260. Leo Richter (2016)
 261. Louis Berger (1986)
 262. Lars Berger (2012)
 263. Yara Berger (2015)
 264. Louis Van der Putten (1949)
 265. Martijn Van der Putten (1972)
 266. Sander Van der Putten (1975)
 267. Marianne Van der Putten (2001)
 268. Suzanne Van der Putten (2010)
 269. Margriet Van der Putten (1952)
 270. Laurent Donders (1980)
 271. Hélène Donders (2006)
 272. Anne-Marie Donders (2008)
 273. Michel Donders (1983)
 274. Nathalie Donders (1984)
 275. Vincent Wanczycki (2005)
 276. Caroline Guesmi (2012)
 277. Juliana Van der Putten (1955)
 278. Thomas Janssen (1988)
 279. Paul Cloutier (1961)
 280. Egbert Cloutier (1963)
 281. Amélie Cloutier (1988)
 282. Stéphanie Cloutier (1997)
 283. Joséphine Cloutier (1965)
 284. Elisa Jiménez (1994)
 285. Gabriel Jiménez (1996)
 286. Ann Cloutier (1967)
 287. Charles Cloutier (1969)
 288. Alix Cloutier (2005)
 289. Martine Van der Putten (1951)
 290. Sonja Witmer (1976)
 291. Roméo Dijkstra (2003)
 292. Robin Dijkstra (2008)
 293. Oliver Van der Putten (1975)
 294. Maud Van der Putten (2001)
 295. Suzanne Van der Putten (1977)
 296. Luca Tonelli (2004)
 297. Matteo Tonelli (2007)
 298. Guillaume Van der Putten (1984)
 299. Sophia Van der Putten (2009)
 300. Stéphanie Van der Putten (1996)
 301. Elizabeth Heemskerk (1949)
 302. Theo Bleker (1976)
 303. Fien Bleker (2002)
 304. Roel Bleker (2004)
 305. Virginie Bleker (1983)
 306. Geraldo Pereira (2012)
 307. Ana Maria Pereira (2014)
 308. Eugenio Pereira (2017)
 309. Albert Heemskerk (1980)
 310. Julie Heemskerk (2002)
 311. Anna Heemskerk (2009)
 312. Sandra Heemskerk (1983)
 313. Pieter Scholten (2015)
 314. Louise Heemskerk (1986)
 315. Eline Stahl (2004)
 316. Kristof Bender (2006)
 317. Beatrix Holten (1955)
 318. Caspar von Nesselrode (1979)
 319. Mechtilde von Nesselrode (1995)
 320. Lutgarde von Nesselrode (1997)
 321. Clementina von Nesselrode (1983)
 322. Charlotte Van der Decken (2004)
 323. Otto Van der Decken (2004)
 324. Julia Van der Decken (2006)
 325. Elivra Holten (1958)
 326. Christian van Solms-Wildenfels (1985)
 327. Jutte van Solms-Wildenfels (1988)
 328. Thomas Fischer (2016)
 329. Karina van Solms-Wildenfels (1991)
 330. Willem van Solms-Wildenfels (1992)
 331. Frans Ter Bergen (1959)
 332. Ulrike Ter Bergen (1983)
 333. Lennart Puy (2009)
 334. Lieke Puy (2011)
 335. Anton Ter Bergen (1987)
 336. Maximiliaan Van der Putten (1933)
 337. Sophie Van der Puten (1992)
 338. Adriaan Van der Putten (1995)
 339. Bertram Van der Putten (2000)
 340. Louise Van der Putten (1963)
 341. Otto Fenrich (1990)
 342. Dieter Fenrich (1993)
 343. Hugo Fenrich (1995)
 344. Giorgia Storace (1999)
 345. Annalisa Storace (2003)
 346. Oreste Storace (2005)
 347. Herbert Sauer (1947)
 348. Anke Sauer (1948)
 349. Dimitri Heiden (1977)
 350. Daphne Heiden (2003)
 351. Dennis Heiden (2005)
 352. David Heiden (2007)
 353. Dorien Heiden (2010)
 354. Dieter Heiden (2014)
 355. Clara Cadot-Strouman (1981)
 356. Willem Berlare (2005)
 357. Lucia Berlare (2007)
 358. Alexia Berlare (2009)
 359. Sofia Berlare (2012)
 360. Laurent Cadot-Strouman (1984)
 361. Éline Cadot-Strouman (2016)
 362. Werner Sauer (1955)
 363. Cynthia Sauer (1996)
 364. Sylvia Sauer (1996)
 365. Michael Sauer (1999)
 366. Benjamin Sauer (1999)
 367. Irmgard Olsen (1947)
 368. Ingmar Olsen (1956)
 369. Stefanie Olsen (1989)