Wikia


Ster
Dit artikel is een etalage-artikel, één van onze beste artikelen.
Ster

De Koning of Koningin van Libertas is het staatshoofd van het Koninkrijk Libertas, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan. De lijst omvat koningen van de periode tussen 1616 en 1859 en vanaf 2012. De eerste koning was Robert Lievertas en de huidige monarch is Hendrik Holten. Tussen 1859 en 2012 was Libertas een republiek met een president als staatshoofd.

Geschiedenis van de monarchieEdit

Het Koninkrijk Libertas kwam tot stand nadat de slag bij Wikistad werd gewonnen door Robert Lievertas en zijn aanvoerders, met name zijn broer Floris en Henri Boudet. De Fransen werden verdreven uit Wikistad, de grootste stad van de eilandengroep. De slag vond plaats tijdens de nacht van 23 op 24 maart 1616. De dag erna, op 24 maart, verklaarde Lievertas de eilandengroep onafhankelijk als het Koninkrijk Libertas. Op het kasteel Steenberg in Doveburcht legde Robert de eed af als Koning Robert I van Libertas. 24 maart is sindsdien de nationale feestdag van Libertas. De wil voor een onafhankelijk Libertas ontstond echter al voor de Libertaanse Onafhankelijkheidsoorlog, onder meer bij Lievertas' grootvader Marinus Lievertas.

Vanaf de onafhankelijkheid hadden de koningen een absolute macht. In 1645 werd deze macht ingeperkt door de komst van een eerste minister, in 1808 door de invoering van de Landraad en in 1845 door het Parlement. Al deze organen bleven onderdanig aan de koning en de persoon van de koning leidde een absolutistisch bewind. Deze autoritaire monarchie kwam ten einde tijdens de Libertaanse Revolutie in november 1859 waarna Joseph Boskerk de eed als eerste president aflegde en een Grondwet werd aangenomen. De toenmalige koning, Rubeus II, werd zijn koningschap ontnomen en verbleef de rest van zijn leven in Muntegu.

In 2012 werd na een volksreferendum de monarchie hersteld. De functie van president werd afgeschaft en Hendrik Holten, een nazaat van de laatste koning, besteeg de troon op 24 maart 2012.

Lijst van koningenEdit

# Naam Portret Begin Einde Huwelijk(en)
Huis Lievertas
1 Robert I Rob Lievertas 24 maart 1616 29 september 1640 Alexandrina Neyt
(1562-1603)
2 Robert II Robert II van Libertas 29 september 1640 18 april 1665 Anna Augusta van
Baden-Durlach
(1)
(1604-1637)
Anna van Oldenburg (2)
(1579-1639)
3 Robert III Robert III van Libertas 18 april 1665 5 januari 1666 Margaretha van
Hessen-Eschwege
(1)
(1647-1662)
Henriëtta Mathilde
van Brandenburg
(2)
(1631-1672)
4 Alexander I Alexander I van Libertas 5 januari 1666 19 november 1702 Victoria Lievertas
(1638-1688)
5 Alexander II Alexander II van Libertas 19 november 1702 2 februari 1732 Eléonore van Lotharingen
(1682-1724)
6 Robert IV Robert IV van Libertas 2 februari 1732 30 oktober 1772 Isabella van Cordóba
(1728-1779)
7 Alexander III Alexander III van Libertas 30 oktober 1772 19 september 1799
Huis Van Draak
8 Martin I Martin I van Libertas 19 september 1799 31 oktober 1821 Helena van Brunant
(1784-1821)
9 Dimitrius I Dimitrius I van Libertas 31 oktober 1821 12 juli 1848 Louise van Saksen-Weimar-Eisenach
(1806-1866)
10 Rubeus I Rubeus I van Libertas 12 juli 1848 25 februari 1859 Martha Steinberger
(1820-1894)
11 Rubeus II Rubeus II van Libertas 25 februari 1859 10 november 1859 Charlotte Van Neyt
(1835-1902)
Huis Holten
12 Hendrik I Hendrik I van Libertas 24 maart 2012 Marie Persay
(1953–)

TitelsEdit

Titels van de monarchEdit

  • 24 maart 1616 - 5 januari 1666 - Koning van Libertas, Hertog van Avia
  • 5 januari 1666 - 19 november 1702 - Koning van Libertas, Hertog van Avia, Graaf van Noordstrand
  • 19 november 1702 - 19 september 1799 - Koning van Libertas, Hertog van Avia, Hertog van Newport, Graaf van Noordstrand
  • 19 september 1799 - 12 juli 1848 - Koning van Libertas, Prins van Brunant, Hertog van Avia, Hertog van Newport, Graaf van Noordstrand
  • 12 juli 1848 - 10 november 1859 - Koning van Libertas, Hertog van Avia, Hertog van Newport, Graaf van Noordstrand
  • 24 maart 2012 - heden - Koning van Libertas, Hertog van Avia, Hertog van Newport, Graaf van Noordstrand

De titel Koning van Libertas werd in het leven geroepen op 24 maart 1616 wanneer Robert Lievertas tot Koning van Libertas werd uitgeroepen in het bijzijn van zijn metgezellen op het kasteel Steenberg in Doveburcht.

Roberts vader, eveneens Robert genaamd, eiste bij zijn moeders overlijden de ceremoniële titel Hertog van Avia. Het Juliaanse geslacht Premis had de titel verloren bij de uitsterving in mannelijke lijn in 1505. Het "hertogdom", dat opging in de Habsburgse invloedssfeer, ging over naar Herman van Avia's dochter Elisabetha Premis. Haar dochter Illeana Scaccione huwde Marinus Lievertas en werd de moeder van Robert Lievertas. Zo was Robert Lievertas reeds vanaf 1592, al jaren voor zijn kroning tot koning, de Hertog van Avia. Ook deze titel is hooguit een ceremoniële titel. In Juliana wordt de titel betwist.

Alexander I werd in 1640 door zijn vader Robert II tot Graaf van Noordstrand benoemd. Normaal zou de koninklijke lijn verder gaan via Alexanders oudere broer Robert III, maar deze overleed zonder nakomelingen. Hierdoor besteeg Alexander in 1666 de troon en het graafschap Noordstrand werd gekoppeld aan de kroon.

Via Floris Lievertas en zijn kleindochter Victoria, de vrouw van Alexander I, kwam de titel Hertog van Newport in 1702 in handen van de koning, want de toekomstige Alexander II erfde de titel van Cornelis Lievertas, zijn grootvader via moederszijde. Toen hij de troon in 1702 besteeg, behoorde het hertogdom tot de kroon.

Martin I was een zoon van Koning Adrian II van Brunant en prinses Anna van Libertas. Als zoon van de Brunanter vorst kreeg hij de titel Prins van Brunant bij zijn geboorte. Zijn kinderloze oom Alexander III stierf in 1799 en na de Alexandrijnse moorden eerder dat jaar werd hij Koning van Libertas. Ook zijn zoon Dimitrius I kreeg de titel Prins van Brunant, maar bij zijn overlijden in 1848 verdween deze weer uit de koninklijke familie van Libertas.

Sinds 2012 is de Koning van Libertas ook de grootmeester van zowel de Orde van de Adelaar als de Orde van Verdienste, twee ridderorden die Hendrik Holten instelde toen hij de troon besteeg en de Libertaanse Republiek aan een einde kwam. Het waren de eerste ridderorden in Libertas sinds de Orde van de Draak die door Martin I werd ingesteld. Ook hiervan was de Libertaanse monarch de grootmeester.

Titel naargelang geslachtEdit

In 1995 werd de Grondwet aangepast opdat binnen adellijke kringen vrouwen en mannen dezelfde rechten verkregen. Zo werd Elizabeth Van Draak, ten nadele van haar broer Rubeus, de nieuwe troonpretendent van het voormalige Koninkrijk Libertas. Vandaag de dag geldt in Libertas in de monarchie nog steeds de regel van de eerstgeborene binnen een wettig huwelijk.

Bijgevolg kan de persoon van de Koning van Libertas een man of een vrouw zijn. Indien de monarch een vrouw is, draagt zij de titel Koningin van Libertas. Deze titel is niet te verwarren met de titel Koningin(-gemalin) van Libertas die aan partners van koningen wordt gegeven. De partner van een heersende Koningin van Libertas wordt geen koning genoemd, maar krijgt de titel Prins-gemaal, dat niet te verwarren is met de titel Prins van Libertas.

Prins van LibertasEdit

Johan van Libertas

Prins Johan van Libertas, kroonprins en Hertog van Doveburcht.

De titel Prins of Prinses van Libertas is een vorstelijke titel die alle in mannelijke lijn afstammende nakomelingen van een koning van Libertas mogen dragen tot op twee generaties van koningen. Ook vrouwelijke partners van prinsen van Libertas mogen de titel dragen.

Martin I en Hendrik I zijn de enige koningen die geen Prins van Libertas waren voordat ze Koning van Libertas werden. Martin was immers een Brunanter prins en Hendrik besteeg de troon na een volksreferendum.

Hertog van DoveburchtEdit

De titel Hertog of Hertogin van Doveburcht wordt traditioneel toegereikt aan de kroonprins of kroonprinses, de eerste persoon in de lijst van de troonopvolging. De huidige Hertog van Doveburcht is prins Johan van Libertas en zijn vrouw, prinses Caroline, is de Hertogin van Doveburcht. De kroonprins hoeft niet een echte prins te zijn. Tweemaal in de Libertaanse geschiedenis was de Hertog van Doveburcht geen prins, maar een ver familielid.

Taken en functiesEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

TroonopvolgingEdit

De troonopvolging van Libertas wordt beschreven in de Grondwet en ging via erfopvolging over op de mannelijke nakomelingen van de eerste Koning van Libertas, Robert I. Sinds 28 augustus 1995 is de Salische Wet afgeschaft door een grondwetswijziging en hebben zowel mannen als vrouwen gelijke rechten in de troonopvolging. Dit geldt voor het heden en de toekomst, maar ook voor de vrouwelijke nakomelingen van alle Koningen van Libertas.

De kroonprins of kroonprinses van Libertas is de eerste opvolger in de troonopvolging. De titel Hertog(in) van Doveburcht wordt traditioneel toegereikt aan de kroonprins(es). Prins Johan van Libertas is de huidige Hertog van Doveburcht. Zijn vrouw, prinses Caroline, is bijgevolg ook de Hertogin van Doveburcht.

RegaliaEdit

Regalia

De rijksappel, koningskroon, koninginnenkroon en de scepter.

Regalia van de Koning van Libertas houden de uiterlijke machtsvertoningen van de vorst in. Naast de beugelkroon voor de vorst(in) en zijn of haar partner, houdt dit ook de rijksappel in. Robert I was de eerste gekroonde koning, maar elke koning nadien had een eigen kroon voor zichzelf. Als een koning trouwde tijdens zijn koningschap werd zijn partner op zijn huwelijk gekroond met een kleinere koninginnenkroon. De rijksappel werd ingevoerd door Alexander I die zijn macht wilde vergroten.

Martin I werd niet gekroond evenmin hield hij de rijksappel in zijn hand. Zijn kleinzoon Rubeus I voerde deze weer in. Na de Libertaanse Revolutie werden de attributen allemaal onderdeel van de Koninklijke Collectie in het Kunstmuseum in Wikistad.

In 2012 werd Hendrik I gekroond met een nieuwe kroon, gemaakt van edelstenen afkomstig uit de kronen van zijn voorgangers. De edelstenen zijn diamanten, robijnen, smaragden, robijnen, saffieren en ook parels. Ook Marie Persay, de nieuwe koningin, werd gekroond. De koninginnenkroon bevat grotere parels. Speciaal voor de gelegenheid werd een scepter ontworpen. De oorspronkelijke gouden rijksappel van Alexander I vervolledigde de regalia van Hendrik I. Ze zijn momenteel te bewonderen in het Koninklijk Paleis.

PretendentenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.