Wikia


Het Ministerie van Justitie is een Libertaans ministerie dat zich bezig houdt met wetshandhaving en strafuitvoering. Het ministerie is gelegen in het centrum van Wikistad en wordt momenteel geleid door Adriaan Schipper van de Democratische Partij.

Dit ministerie is onder andere bevoegd voor wetgeving en grondrechten, de rechterlijke organisatie, het strafrechtelijk beleid en de strafuitvoering, het gevangenissensysteem, de publicatie van Het Staatsblad, terrorismebestrijding staatsveiligheid, preventie, criminalistiek, de politie en slachtofferzorg.

GeschiedenisEdit

Het Ministerie van Justitie werd ingesteld bij de oprichting van de nationale ministeries in 1860 na de Libertaanse Revolutie. De eerste Minister van Justitie was Jacob Veltman. Hij werd benoemd door eerste minister Willem Lange. Het Ministerie van Justitie is één van de weinige ministeries die qua werking en organisatie bijna niet is veranderd sinds haar oprichting. Traditioneel gezien is dit ministerie ook één van de belangrijkste ministeries. Een groot deel van het nationale budget wordt opzijgezet voor Justitie.

Rechtbanken en rechtscollegesEdit

Het Ministerie van Justitie heeft een dienst Strafrechtelijk Beleid. Deze dienst is niet alleen verantwoordelijk voor de strafuitvoering, maar ook voor de samenstelling van rechtbanken en andere rechtscolleges.

KantonrechtbankenEdit

Vooreerst is Libertas gerechtelijk gezien ingedeeld in kantons. Momenteel zijn er 14 kantons die een puur gerechtelijke functie hebben. Elk kanton heeft één kantonrechtbank:

Kantonrechtbanken nemen kennis van burgerlijke zaken en kleine strafzaken waarvan het bedrag 2 000 moneta niet overschrijdt. De kantons dienden tot 1984 ook als kieskringen voor het Parlement en komen vandaag de dag grotendeels overeen met de kieskringen voor de provincieraden.

ProvincierechtbankenEdit

De tweede stap zijn de provincierechtbanken. Er is één provincierechtbank per provincie. Hier kan beroep worden gedaan tegen de zaken die in eerste aanleg bij vonnis werden uitgesproken door de kantonrechtbanken. Verder kunnen hier zowel burgerlijke zaken en strafzaken worden gestart waarvan het bedrag 2 000 moneta overschrijdt. Ook zaken die volgens de Grondwet niet aan een andere rechtbank worden toegekend, dienen bij de provincierechtbank te worden verhandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld sociale geschillen en economische- en handelszaken. De provincierechtbanken kunnen ook dienst doen als correctionele rechtbank, net zoals de kantonrechtbanken.

Provincierechtbanken worden opgedeeld in kamers naargelang hun materiële functie. Zo is er bijvoorbeeld een arbeidskamer voor sociale- en arbeidsgerelateerde zaken en een correctionele kamer voor zwaardere misdrijven.

De provincierechtbanken van Nyttfronsey en Ysselaerden zijn gelegen in hetzelfde gebouw als waar de kantonrechtbank van de provincies in kwestie is gevestigd.

HooggerechtshofEdit

Het Hooggerechtshof is het hoogste rechtscollege van Libertas. Het doet dienst als rechtbank van laatste aanleg voor geschillen die in eerste aanleg door de provincierechtbanken worden behandeld, maar doet tezelfdertijd ook dienst als hof van cassatie. Ook vonnissen die door het Hooggerechtshof in tweede aanleg worden uitgesproken, kunnen worden doorverwezen naar het Hooggerechtshof als vonnissen van laatste aanleg. Een zaak kan dus tweemaal voor het Hooggerechtshof voorkomen, maar niet indien de zaak reeds aanhangig werd gemaakt bij de kantonrechtbanken.

Bekende ministersEdit

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info