Wikia


Sjabloon:Ministeries

Het Ministerie van Justitie is een nieuw ministerie dat met ingang van 15 juni gecreëerd werd en een eigen minister kreeg, minister Alexandru Latin Adlibita.png Campania!. Het ministerie moet ervoor zorgen dat er een nieuw en goed rechtsysteem komt in Libertas en dat het Hooggerechtshof in werking gaat.

Rechtsysteem Edit

Artikel uit de Grondwet:

 1. Een rechtszaak kan alleen beginnen als er een beklaagde (1.5) en een aanklager (1.3.) is. In geval van een rechtszaak vanuit de staat zal er een openbare aanklager (1.2.) aangeduid worden. In geval van een rechtszaak tegen de staat zal er een openbare beklaagde (1.4.) aangeduid worden. Een rechter (1.1.) moet het uiteindelijke vonnis uitspreken. Een beklaagde of een aanklager heeft het recht om zichzelf een advocaat (1.6) toe te wijzen.
  1. Rechter: Deze persoon fungeert als tussenpersoon voor de (openbare) beklaagde en de (openbare) aanklager en zal voor de orde in de rechtszaal instaan. Hij/Zij zal het uiteindelijke vonnis uitspreken op het einde van een rechtszaak. Deze persoon moet de grondwet kennen. Hij/Zij moet aangesproken worden met "edelachtbare".
  2. Openbare aanklager: Een persoon in functie van de Staat. Hij/Zij is de aanklager als de Staat iemand aanklaagt voor een rechtszaak van Nationaal belang. Deze persoon heeft als aanklager geen recht op een advocaat aangezien hij een advocaat is. Deze persoon moet de grondwet kennen.
  3. Aanklager: De persoon die de klacht indiende tegen de beklaagde. Hij/Zij moet zijn gelijk bewijzen door de schuld van de beklaagde aan te tonen, hij/zij mag hierbij de hulp van een advocaat inroepen. Indien deze persoon geen advocaat gebruikt, dient hij/zij de grondwet te kennen.
  4. Openbare beklaagde: Een persoon in functie van de Staat. Hij/Zij is de beklaagde als de Staat wordt aangeklaagd in een rechtszaak van nationaal belang. Deze persoon heeft als beklaagde geen recht op een advocaat aangezien hij een advocaat is. Deze persoon moet de grondwet kennen.
  5. Beklaagde: De persoon die de klacht ontving van de (openbare) aanklager. Hij/Zij moet zijn gelijk bewezen door zijn onschuld aan te tonen, hij/zij mag hierbij de hulp van een advocaat inroepen. Indien deze persoon geen advocaat gebruikt, dient hij/zij de grondwet te kennen. Men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
  6. Advocaat: Deze persoon mag ingeroepen worden door een aanklager of een beklaagde. Hij/Zij moet, als hij/zij de advocaat van de aanklager is, de schuld van de beklaagde aantonen met bewijsmateriaal en het correct gebruiken van de grondwet. Hij/Zij moet, als hij/zij de advocaat van de beklaagde is, de onschuld van de beklaagde aantonen met bewijsmateriaal en het correct gebruiken van de grondwet. Hij/Zij moet aangesproken worden met "meester". Hij/Zij mag zijn cliënt niet bij naam noemen, maar als "mijn cliënt".
 2. De stappen bij een rechtszaak.
  1. De rechter stelt de (openbare) aanklager en de (openbare) beklaagde voor. Hierna vertelt hij/zij waarvan de (openbare) beklaagde wordt beschuldigd. Daarna vraagt hij/zij aan de (openbare) aanklager of dit waar is. Indien hij/zij "Nee, edelachtbare." zegt stopt de rechtszaak hier en gaat de (openbare) beklaagde vrijuit. De (openbare) aanklager wordt meegenomen en ondervraagd. Indien hij/zij "Ja, edelachtbare." zegt gaat de rechtzaak door. Hierop vraagt de rechter aan de openbare beklaagde of dit waar is. Indien hij/zij "Ja, edelachtbare." zegt stopt de rechtszaak hier en wordt meegenomen en ondervraagt. Daarna beslist de rechter over zijn straf. Indien hij/zij "Nee, edelachtbare." zegt gaat de rechtzaak door.
  2. Vervolgens wordt aan de aanklager of aan zijn/haar advocaat of aan de openbare aanklager gevraagd waarom hij/zij overtuigt is van de schuld van de (openbare) beklaagde. Dan mag de (openbare) aanklager of de advocaat van de aanklager de bewijzen tonen en de wet gebruiken om hem bij te staan bij het bewijzen van de schuld van de (openbare) beklaagde.
  3. Vervolgens wordt aan de beklaagde of aan zijn/haar advocaat of aan de openbare beklaagde gevraagd waarom hij/zij overtuigt is van zijn/haar onschuld. Dan mag de (openbare) beklaagde of de advocaat van de beklaagde de bewijzen tonen en de wet gebruiken om hem bij te staan bij het bewijzen van zijn/haar onschuld.
  4. Het is dan aan de rechter om te beslissen wat verder te doen. Hij/Zij kan:
   1. De (openbare) beklaagde vrijspreken.
   2. De straf van de (openbare) beklaagde uitspreken.
   3. De rechtszaak opnieuw laten doorgaan, waarbij hij/zij mag vragen om meerdere bewijzen te gebruiken.
 3. Gratie. Het verlenen van gratie kan alleen gebruikt worden bij een blokkadestraf van langer dan één maand en één dag (31 dagen bij wettelijke bepaling). De drie staatsleiders moeten alledrie akkoord gaan met het voorstel om gratie te verlenen aan een veroordeelde. Dit voorstel moet ingediend worden voor de eerste week van zijn blokkadestraf door iemand anders dan de veroordeelde zelf.

Hooggerechtshof Edit

Crystal package settings.png Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal er druk gewerkt worden.

This page is currently under construction.

Info.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki