Wikia


Het Ministerie van Milieu en Leefbaarheid is het ministerie dat zich houdt met het milieu en de leefbaarheid in Libertas. Ook moet dit ministerie zorgen voor een bemiddelaar bij bepaalde conflicten. Daarom is het ministerie de baas van de Libertaanse brandweer.

Het ministerie werd in 1996 opgericht door Carolina Hofstra als het Ministerie van Natuur en Milieu. De bevoegdheid milieu kwam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de bevoegdheid natuur kwam van het Ministerie van Landbouw en Natuur. In 2012 werd dit het Ministerie van Milieu en Energie toen de bevoegdheid energie werd overgenomen van het Ministerie van Transport en Energie. Onder de regering-Vantichelt werd de naam veranderd naar Ministerie van Natuur, Milieu en Energie.

Het ministerie supportert voor het Wikinational Conservation Organization, een in Lovia-gebaseerde conservatieorganisatie.

Geschiedenis Edit

Het ministerie is ontstaan uit twee ministeries, namelijk het Ministerie van Natuur en Milieu en het Ministerie van Leefbaarheid. Voormalige ministers zijn Arthur Jefferson en Ooswesthoesbes. In mei 2008 viel de regering. De minister dezer dagen is Ben Opať. Op 30 juni werd beslist een samenwerking met het Ministerie van Sport en Ontspanning aan te gaan.

Planning Edit

  • Overbodige pagina's selecteren en aanduiden voor verwijdering.
  • Meer natuurparken stichtten.
  • Ism het Ministerie van Transport & Mobiliteit onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van alternatieve energie om het transport te regelen.

Organisaties Edit

  1. Nationale Bossen- en Parkendienst
  2. Organisatie voor Waterzuivering in Libertas (OWL)
  3. Brandweer
  4. Libertas.net

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki