Wikia


Het Ministerie van Onderwijs is een Libertaans ministerie dat sinds 1907 instaat voor het onderwijs. Aanvankelijk was het takenpakket cultuur ook bij dit ministerie, maar hiervoor werd een nieuw ministerie opgericht in 1996. Ook het wetenschapsbeleid wordt beheerd door het Ministerie van Onderwijs. Vanaf 1911 heette dit ministerie dan ook het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en nog later werd deze naam veranderd naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunst. De term 'kunst' werd later vervangen door 'cultuur'. Het ministeriegebouw is gelegen in het centrum van Wikistad.

Dit ministerie is bevoegd voor een verbetering van het onderwijssysteem en staat in voor alle overheidsscholen in Libertas. Het ministerie regelt ook de subsidies voor deze zogenaamde gesubsidieerde scholen. De meeste hogeronderwijsinstellingen zijn bovendien ook gedeeltelijk overheidsscholen. Verder staat het ministerie in voor de Dienst voor Studentenhuisvesting, een samenwerking met de hogescholen en universiteiten van Libertas voor een betere huisvesting voor studenten en dat voor een schappelijke prijs.

SchooltypesEdit

Libertas kent vier graden van onderwijs: het peuter- en kleuteronderwijs (2-6 jaar), de primaire scholen (7-12 jaar), de secundaire scholen (12-18 jaar) en de hogescholen/universiteiten (18+ jaar).

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.