Wikia


Het Ministerie van Transport en Communicatie, oftewel M(v)TC, is één van de Libertaanse ministeries. De huidige minister is Annelies Keizer van de Groene Partij. Ze werd benoemd in 2016. Het ministerie is gelegen in het centrum van Wikistad aan de Ministerielaan tegenover het Ministerie van Defensie. Het MvTC staat in voor transport, mobiliteit en vervoer. Het controleert luchthavens en regionale verbindingen en ook de nationale havens, autowegen, spoorwegen, busverbindingen en andere openbare vervoerdiensten. Daarnaast is het ministerie ook bevoegd voor communicatie.

GeschiedenisEdit

Het ministerie werd opgericht als een hulpministerie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1948 als het Ministerie van Verkeer en Openbare Werken. Niet veel later, in 1956, werd dit het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. In 1996 werd de bevoegdheid energie overgedragen en de naam veranderde in Ministerie van Transport en Energie. In 2012 verloor het ministerie de bevoegdheid energie aan het Ministerie van Milieu en Energie, maar verkreeg het de bevoegdheid communicatie en werd de huidige naam, het Ministerie van Transport en Communicatie, aangenomen.

ActiviteitenEdit

Dit ministerie is de hoofdaandeelhouder van Airport Company, dat belangen heeft in alle luchthavens en vliegvelden van Libertas, waaronder de internationale luchthaven van Wikistad en de regionale luchthavens van Muntegu, Nordvik en Ysselaerden. Het ministerie is ook de enige aandeelhouder van Nationale Spoorwegen, dat op haar beurt aandeelhouder is van Libertas Infra. Het ministerie beheert en onderhoudt het spoorwegennet, maar eveneens het autosnelwegennet. Het is hoofdeigenaar van Mobilib, een agentschap dat instaat voor het wegenonderhoud. Daarnaast is het MvTC de enige aandeelhouder van openbare vervoerdienst Stadbus dat busverbindingen in heel Libertas regelt. Ten slotte beschikt het ministerie over 2,5 % aandelen van vervoermaatschappij SDV, bekend van de Wikistadse metro.

Ook de Libertaanse Postdienst valt sinds 2012 onder het beheer van het Ministerie van Transport en Communicatie. Bijgevolg is het verantwoordelijk voor postcodes, postzegels en de telefoongidsen.

Een voormalige organisatie beheerd door dit ministerie is Watertransport Libertas.

Het ministerie is eigenaar van diverse overheidsgebouwen waaronder het TransPort-gebouw in Lievertas, Wikistad.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info