Wikia


NG-Energy

Het logo van NG-Energy

NG-Energy is een Libertaans energiebedrijf dat dienst doet als nutsbedrijf en energieleverancier voor zakelijke klanten en particulieren. Het bedrijf is voor 85% onderdeel van de NG-Company en maakt de belangrijkste dochteronderneming van deze beursgenoteerd holding uit. NG-Energy werd opgericht als Aqua-Electro en is de uitbater van diverse waterzuiveringsstations en elektriciteitscentrales die samen voor 67% van de elektriciteit en 34% van het water leveren aan Libertaanse huishoudens. Het hoofdbedrijf is in Civitas Libertas gevestigd. Op de consumentenmarkt verkoopt NG-Energy elektriciteit, stookolie, aardgas en andere energiediensten

GeschiedenisEdit

De wortels van NG-Energy liggen in 1898 toen de trammaatschappij van Muntegu samenging met de lokale waterbeheerder om een consortium te vormen inzake generale activiteiten. Op deze manier werd de SGM opgericht enkele jaren nadien. De Société générale de Mountégue was een holding en investeringsmaatschappij die na de Eerste Wereldoorlog haar activiteiten uitbreidde naar Wikistad. Zo ontstond in 1925 de Generale Maatschappij. Het bedrijf startte ook een elektriciteitscentrale in Willemstad. De dochteronderneming Aqua-Electro ontstond op deze manier.

Al snel leverde dit bedrijf niet alleen elektriciteit aan een groot deel van de Wikistadse huishoudens, maar ook bouwde het diverse waterzuiveringsstations rondom de hoofdstad. In 1967 hield de Generale Maatschappij op te bestaan door de nationalisering van de diverse onderdelen ervan. Aqua-Electro werd een onafhankelijke onderneming die bovendien op de beurs van Wikistad genoteerd stond. In 1985 ging Aqua-Electro op in NG-Mining (het vroegere Verenigde Mijnen) om een nieuwe holding, de NG-Company, in het leven te roepen.

NG-Energy is momenteel voor 85% van de aandelen in handen van de NG-Company. Het moederbedrijf is actief op de beurs van Wikistad. De Libertaanse overheid beschikt over 2% van de aandelen van NG-Energy en over 11% van de aandelen van de NG-Company. De activiteiten van Aqua-Electro breidden in de loop der jaren uit naar geheel Libertas waardoor NG-Energy zo'n marktaandeel van 67% wat betreft de levering van elektriciteit, voornamelijk duurzame energie. Op vlak van waterbeheer is NG-Energy één van de drie grote waterbeheerders actief op de Libertaanse markt. Het energiebedrijf is ook een aandeelhouder van Libertas Infra.

Sinds 2013 is NG-Energy de uitbater van het windpark Geppel in de Atlantische Oceaan nabij Apud Maro en Nederwijk. Het overgrote deel van de productie van het bedrijf is duurzame energie, afkomstig van windmolenparken op land en dus ook op zee. Daarnaast maakte NG-Energy diverse plannen om een kerncentrale te openen. Na de mislukte poging van Kernland om een kerncentrale nabij Newport te openen, gooide NG-Energy opnieuw de plannen op tafel om een kerncentrale te openen bij Newport. Dit voorstel werd afgewezen door de lokale bevolking, de Libertaanse overheid en onderzoeksorganisatie FusieSearch.

ElektriciteitEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

De grootste concurrenten van NG-Energy op gebied van elektriciteitsproductie zijn Eli en ESTA.

Aardgas en stookolieEdit

Sinds 2008 is de Gasunie, een Libertaans overheidsbedrijf en de enige leverancier van aardgas en stookolie aan huishoudens, echter niet meer exclusief bevoegd om stookolie op de consumentenmarkt te brengen. Tot 2008 was de Gasunie de enige onderneming die stookolie (ook wel gekend als mazout) op de consumentenmarkt bracht met gelijke tarieven voor iedereen. Sinds enkele jaren wil de overheid een liberalisering van de energiemarkt, met name die van aardgas en stookolie, doorvoeren. Sinds 2011 is NG-Energy ook actief op de markt van stookolie, maar niet in grote getale. Leveranciers zoals ESTA en Calor Standard zijn grotere stookolieleveranciers dan NG-Energy. Sinds 2017 levert NG-Energy ook aardgas aan particulieren. De stookolie- en aardgasafdeling van NG-Energy heet Enoli en ontstond na een overname van het kleinere bedrijf Donner.

WaterbeheerEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info