Wikia


LogoNBS
LogoNBS2

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek, afgekort als NBS, is een Libertaanse overheidsorganisatie die bijhoudt hoeveel inwoners Libertas telt. Om de 5 jaar houdt het Nationaal Bureau voor de Statistiek een volkstelling en wordt de populatie van alle provincies, gemeenten en dorpen die door de Nationale Orde van Gemeenschappen worden erkend, geanalyseerd. Het NBS valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Jaarlijks houden provincies zelf een regionale volkstelling.

Het NBS hanteert een aantal administratieve regio's, die op één na, Oost-Libertas (dat Nyttfronsey en Ysselaerden omvat), gelijk zijn aan de Libertaanse provincies. De organisatie wordt geleid door een directeur, benoemd door de bevoegde Minister van Binnenlandse Zaken.

Het NBS is gevestigd in het voormalige Mavers-hoofdkantoor in het dorp Companies Place in de gemeente Victoria in de provincie Esdoornheuvels.

VolkstellingEdit

De vijfjaarlijkse volkstelling van het Nationaal Bureau voor de Statistiek vindt plaats in de maand december. De gegevens worden op 1 januari van het jaar daarop gepubliceerd en door de overheid bekendgemaakt. De laatste volkstelling had plaats op 1 januari 2015. De volgende is gepland voor 2020. Sinds 2010 wordt de volkstelling ook grotendeels online aan de burgers gebracht.

In Libertas worden structurele kenmerken van de populatie onderzocht zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, maar ook economische gegevens. Op deze manier probeert de staat een beter overzicht over haar burgers te verkrijgen.

2015Edit

De volkstelling van 2015 kostte aanzienlijk meer dan die van 2010. Doordat in 2012 de Nationale Orde van Gemeenschappen werd ingesteld en bepaalde dorpen een officiële doch administratieve betekenis kregen, moest per dorp nagegaan worden hoeveel inwoners er waren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken moest nog voor 2015 de definitieve grenzen van de dorpen vastleggen opdat de volkstelling vlot zou verlopen. Er was immers nog geen duidelijkheid over de postcodes van dorpen.

Op 1 januari 2015 telde Libertas welgeteld 1 362 107 inwoners. Libertas heeft bijgevolg een bevolkingsdichtheid van 102,445 inwoners per km². De meest bevolkte gemeente en tevens provincie is Wikistad. Civitas Libertas' bevolking blijft groeien en in Oost-Libertas is de populatie voor de vierde volkstelling op een rij gedaald. Nyttfronsey blijft de minst bevolkte provincie en Skeend-Haven de gemeente met het laagste aantal inwoners.