Wikia


Nationaal Park

De Nationale Bossen- en Parkendienst, afgekort tot NBPD, is een Libertaanse overheidsdienst die zich bezig houdt met het beschermen en uitbaten van natuurgebieden op de Libertaanse eilanden. De organisatie werd op 5 juli 1955 met de oprichting van het Eilandenpark in het leven geroepen, maar valt pas sinds 1968 onder het Ministerie van Landbouw en Natuur. Heden ten dage is het Ministerie van Natuur, Milieu en Energie bevoegd voor de nationale bossen en parken.

Nationale parkenEdit

Nationale parken zijn natuurgebieden die bijzonder belangrijk zijn voor de Libertaanse ecologie of vanwege hun uitzonderlijke fauna en flora beschermd moeten worden. Nationale parken worden voor toeristen (beperkt) opengesteld.

Naam park Provincie Ingesteld Afbeelding
Darwin Nationaal Park Esdoornheuvels 1989 Daerwyn Nationaal Park bunker
Eilandenpark Insula Prima 1955 Tanithia
Muntijnenpark Mountégue 1968 Muntijnenpark
Newport Nationaal Park Esdoornheuvels 1999 Newport Nationaal Park 1
Nyttfronsey Nationaal Park Nyttfronsey 1959

Nationale bossenEdit

Nationale bossen worden, net zoals nationale parken, beschermd omwille van hun ecologische waarde. In tegenstelling tot nationale parken worden de nationale bossen van Libertas op toeristisch vlak niet gepromoot.

Naam park Provincie Ingesteld Afbeelding
California Pine Forest Esdoornheuvels 2007 California Pine Forest 1
Landsbos Esdoornheuvels 2009 Landsbos 2
Silva Sub Insula Prima 1999 Silva Sub 2
Van der Puttenbos Wikistad 1976
(als nationaal park)
Van der Puttenbos 1