Wikia


De Nationale Orde van Gemeenschappen, oftewel de NOG, is een Libertaanse overheidsdienst die in december 2011 officieel door het Parlement ingesteld werd en vanaf 1 januari 2012 in werking werd gesteld. Op dezelfde dag trad de Wet betreffende de Nationale Orde van Gemeenschappen in werking. Deze dienst valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een deel van de bestuurlijke indeling van Libertas wordt volgens de Wet betreffende de NOG bepaald. De bestuurlijke indeling kent drie bestuurslagen: de nationale overheid, de provincies en de gemeenten. Hier is sinds 2012 een vierde, zuiver administratieve laag, aan toegevoegd. Dit zijn de dorpen. Enkel dorpen die door de NOG worden erkend als 'dorp' vormen een eigen administratieve figuur. Dorpen hebben ook een eigen postcode.

KaartEdit

Plaatsen in Libertas

Lijst van dorpenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.