Wikia


Natuurhistorisch Museum

Het Natuurhistorisch Museum van de Vrije Universiteit van Wikistad ligt in de oranje zone van de Dimitri Nobilis-Archieven, waar de tentoongestelde voorwerpen vandaan komen. Het museum is gratis toegankelijk. Momenteel lopen er twee tentoonstellingen, beide onder leiding van Joeri Van der Sype. Eén tentoonstelling over de Libertaanse natuur en de andere over de evolutie van de mens.

Evolutie van een soortEdit

Deze tentoonstelling gaat over de evolutie van de mens en wordt georganiseerd naar aanleiding van de vondst van Prof Van der Sype.

Op 7 augustus 2007 ontdekten twee wandelaars nabij Spitzetal per toeval een site met massa's prehistorische werktuigen. Toen hun fototoestel de helling afrolde en op een hoop vreemd uitziende stenen terechtkwam, bleek het hier om een Acheuléen-vindplaats te gaan. Het betrof een soort handbijlen die in het het Acheuléen tijdperk waren vervaardigd.

Acheuléenredstone

Het stenen raadselEdit

Het merkwaardige aan de stenen was dat ze er met duizenden tegelijk te vinden waren. Een enorme oppervlakte waar gedurende zo'n miljoen jaar [1] niets anders werd gedaan dan het maken van stenen handbijlen. Daar bleef het echter niet bij. Een grondige analyse van het gesteente waaruit de werktuigen waren vervaardigd bleek afkomstig te zijn van een berg op 10 kilometer van de Acheuléen vindplaats verwijderd. Dit betekent dat het Acheuléenvolk een miljoen jaar lang tien kilometer heen en weer liep, tonnen werktuigen maakte die ze daarna gewoon op een hoop gooide. Het blijft een raadsel waarom ze het deden of waarom ze na al die tijd (1 miljoen jaar) hier gewoon mee ophielden en weggingen. De grote verrassing moest echter nog komen...

Een nieuwe soortEdit

HomoSapLib1
HomoSapLib2
HomoSapLib3

De vondst van de Acheuléenwerktuigen bewees ook nog iets anders, iets veel fundamentelers: Libertas was in die tijd al bewoond! Veel eerder dan algemeen aangenomen was onze archipel reeds bewoond. Vermoedelijk waren de bewoners gedurende de laatste ijstijd - iets meer dan 1,2 miljoen jaar geleden - vanuit Amerika overgestoken. Alhoewel het niveau van de zeespiegel toen wel lager stond, zou dit via een soort vlot of iets gelijkaardigs gebeurd zijn. Het staat onomstotelijk vast dat de bewoners uit Amerika kwamen aangezien er sporen van bataten gevonden zijn op Libertas. [2]

Om zijn theorie te staven voerde Prof Van der Sype verder onderzoek uit [3] naar resten van deze beschaving. Helaas is de grond op de eilandengroep niet bijzonder geschikt om fossielen te bewaren. Toch vond Prof Van der Sype één verassend goed bewaard exemplaar. [4] van wat op een Homo Sapiens leek. Niettegenstaande de grote gelijkenissen met de Homo Sapiens, was het gevonden exemplaar kleiner en meer gedrongen van gestalte maar met een groter hoofd en een inkeping achterin de schedel die suprainiac fossa wordt genoemd.

Waarschijnlijk was dit een evolutie van de gewone Homo Sapiens. Toen deze aankwamen op het eiland beschikten ze over minder plaats dan ze gewoon waren. Ook was de voedselvooraad beperkt. Daardoor werden ze gedwongen zich aan te passen aan hun omgeving. Ze werden kleiner zodat ze minder ruimte innamen en minder voedsel nodig hadden. Ze ontwikkelden ook meer verstand door creatief om te springen met hetgeen waarover ze beschikten. Deze nieuwe soort werd de Homo Sapiens Libertanenzis genoemd en ligt aan de basis van de verschillen tussen de Libertanen en de rest van de wereldbevolking. Een gelijkaardig proces vond volgens de professor waarschijnlijk ook plaats in Australië en Nieuw Zeeland, hoewel in mindere mate omdat de beschikbare ruimte daar groter was dan in het kleine Libertas.

Referenties en notenEdit

  1. Ongeveer van 1,2 miljoen tot 200.000 jaar geleden.
  2. Deze plantensoort komt enkel voor in Noord-Amerika. Omdat Libertas nooit via een landengte met Amerika verbonden was, blijft het een raadsel hoe deze bataten hier terechtkwamen. Het is daarom goed mogelijk dat de eerste 'Libertanen' de bataten tijdens hun overtocht meebrachten.
  3. De theorieën van professor Van der Sype i.v.m. de antropologie zijn terug te vinden in zijn boek Men from Libertas.
  4. Later werd op één van de kleinere eilanden nog een schedel gevonden


VUW
Stichting VUW: Vrije Universiteit van Wikistad
Campussen: Eerste Campus (Infokiosk, Ratorienstraat, Winterkoninghal) - Tweede Campus - Derde Campus
Instellingen: Augustuscollege - Dimitri Nobilis-Archieven - UZ Wikistad - Van der Sype-Bibliotheek
Society's: National Society for the Advancement of Culture - National Society for the Advancement of Science
Univaes-musea: Archeologisch Museum - Museum van de Klassieke Kunst - Museum van de Moderne Architectuur - Museum van de Moderne Kunst - Natuurhistorisch Museum

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.