Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Nordvik
Naam Nordvik
Type Gemeente
Locatie The Eagle Stars Libertas
Bevolking 10,100
Burgemeester Bart Koenen
Patroonheilige Sint-Joris van Cappadocië

Nordvik (Nederlands: Noordwijk) is een Libertaanse gemeente in de provincie Nyttfronsey. De voornaamste plaatsen binnen de gemeentegrenzen zijn Nordvik-Borg en Nordvik-Höfn. Het huidige stadscentrum werd rond 1100 gesticht door de Espeekuuaanse vikingen, maar werd enkele jaren later opgenomen in het Graafschap Libertas, dat deel uit maakte van het Koninkrijk Frankrijk.

Geschiedenis Edit

Op het terrein van Norðvík op ligt, lagen al een lange tijd kleine herdersdorpjes zoals Ástvík, Bergur, Lovstur en Tömst. Zoals alle herdersdorpjes waren de plaatsen niet permanent bewoond en waren ze vaak verlaten. In het midden van de negentiende eeuw vond er een revolutie van modernisering in Nýttfrónsey plaats en trokken veel mensen naar Nýttfrón en Friðborg. In het noorden waren geen plaatsen waar de herders naartoe konden en zo begon de plaats Norðvík tot leven te komen.

Het begin Edit

In het begin was Norðvík een verzameling van huisjes met in het midden een gemeentehuis, een kerkje en een klein marktplein met een put in het midden. Het plaatsje was net zoals de herdersdorpjes rondom niet officieel geregistreerd. In 1889 besloten enkele geleerden van de Háskóli om van Norðvík een planstad te maken. Ze werkten aan een plattegrond die in 1892 werd goedgekeurd. In 1894 begonnen de werkzaamheden en in 1897 werd Norðvík officieel gesticht toen de werken waren voltooid. De eerste burgemeester werd Jón Hauksson Norðvíks.

In het begin van de twintigste eeuw liepen de herdersdorpjes in de omgeving helemaal leeg en begon de nijverheid op te komen. Norðvík werd het textielcentrum van Oost-Libertas. Overal in en rondom het dorp verrezen textielfabrieken en andere fabrieken. In 1912 werd een gasfabriek in werking gesteld. Norðvík bleef mensen uit de omgeving trekken en zelfs herdersplaatsen als Líbrarvík, Hællur en Skáll liepen leeg. Norðvík werd een zeer vervuilde plek en de huizen stonden dicht op elkaar gebouwd.

Gasramp Edit

In 1916 voltrok zich een ramp in het dorp. In de gasfabriek vond een ontploffing plaats toen een gasleiding sprong. Het halve dorp werd in één klap weggevaagd en de andere helft brandde af. De meeste gebouwen waren grotendeels van hout en stonden dicht op elkaar gebouwd waardoor het vuur zich gemakkelijk wist te verspreiden. De brandweer kreeg de vuurzee niet onder controle en besloot het dorp uit te laten branden. Het vuur woedde nog enkele dagen en daarna kon men weer helemaal opnieuw beginnen. De straten, ruïnes en ashoopjes lagen vol met verkoolde lichamen en veel mensen hadden erge brandwonden opgelopen, maar de bevolking liet zich niet dieper wegzakken. Het dorp werd opnieuw opgebouwd en in 1919 was het meeste werk alweer voltooid.

1920 - 1960 Edit

In de jaren twintig groeide de welvaart in Norðvík zeer en werd het dorp aantrekkelijk voor ondernemers. Veel mensen wilden dus een fabriek oprichten in het plaatsje. De bevolking was nog zeer aangestoten van de gebeurtenis in 1916 en verzette zich hevig. In 1921 opende Café Nordvik. In 1923 werd besloten een haven- en fabrieksterrein ten noorden van het dorp op te richten. De werkzaamheden begonnen in 1924 en waren voltooid in 1927. Vanaf toen werd Norðvík opgedeeld in Norðvík-Borg, het dorp, en Norðvík-Höfn, de haven.

In de jaren dertig kwam de welvaartsgroei tot stoppen. De werkloosheid steeg en veel mensen geraakten in armoede. Eén voor één sloten de fabrieken in Norðvík-Höfn en ook veel winkeltjes in Norðvík-Borg gingen failliet. Het dorp raakte in verval, omdat de meesten geen geld hadden om hun huis te onderhouden. Pas einde jaren dertig was er weer genoeg geld om langzamerhand het dorp op te knappen.

In de jaren vijftig verdubbelde de bevolking van Norðvík en werd de eerste bibliotheek opgericht. Verder werd de oude Sint-Annaschool uit 1918 afgebroken en kwam er een nieuwe voor in de plaats. Er vond een grote mate van suburbanisatie plaats en veel mensen uit Nýttfrón vertrokken naar Friðborg en Norðvík.

Wervelwind Edit

In 1963 kwam er weer een grote ramp. Een grote wervelwind trok over Norðvík-Borg en tientallen huizen en gebouwen werden verwoest. De school en de kerk liepen veel schade op; de bibliotheek, de sporthal en het gemeentehuis waren volledig ingestort. Er vielen zestig doden en ruim honderd gewonden.

Na 1963 Edit

Schadenordvik

Schade bombardement.

In 1978 werd het sportcomplex De Heuvelberg tegelijkertijd met het zwembad geopend. De school uit 1956 werd in 1986 afgebroken en de Jón Þírssonschool werd gesticht. In 1993 werd het Sint-Catherinaklooster afgebroken en in 2004 werd het gemeentehuis gerenoveerd.

Er zijn op dit moment plannen voor de aanleg van een bejaardenhuis, omdat Norðvík van alle Libertaanse gemeenten de grootste last van de vergrijzing en ontgroening heeft. Ook zijn er plannen om de Deepegaescher Molen te restaureren.

Brug in Nordvik

Een brug over de Stinkzwambeek in Nordvik.

Op 24 augustus 2009 werd Norðvík-Borg gebombardeerd door de Republikeinen. Dit resulteerde in een gigantisch hoog aantal burgerdoden. In totaal vielen er 316 doden, waarvan 239 kinderen, en 455 gewonden, waarvan 166 kinderen. Het hoge aantal dode kinderen is te wijten aan het feit dat in Norðvík in de enige school in de provincie lag en dat die school is gebombardeerd. De buitenlandse pers prak van oorlogsmisdaad.

KaartEdit

Atlantische Oceaan *1 TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
*2 TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
*3 Park
TBD
*4
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
Noordersingel
Molenvaart Molenvaart
Molenstraat
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
Hotel Nordvik
TBD
ALVL
TBD
TE KOOP
TBD
TE KOOP
TBD
Sint-Jan-de-Doperkerk
TBD
TE KOOP
TBD
Henkzooi
TBD
Gemeentehuis
TBD
Markt
Dwarssingel
Scheepsvaart Scheepsvaart
Weversstraat Wolstraat 10
Oosterpark
Bos / Skógur
Katoenstraat 9
De Heuvelberg
Sportcomplex
Katoenstraat 10
Jón Þírsson
School/Skóli
Wolstraat 9
Te KOOP
Kantoorgebouw
Wolstraat 11
TE KOOP
Woning/Hús
Wolstraat 12
Norðvík
Zwembad
  1. Linnenstraat
  2. Katoenstraat
  3. Wolstraat
  4. Rode Beek

Demografie Edit

Bij de volkstelling van september 2009 bleek dat er 1 inwoners waren en:

  • 100% het Limburgs als moedertaal had.

Bekende (ex-)inwoners Edit


Sjabloon:Navigatie Bestuurlijke Indeling