Wikia


Dit is het overzicht van het onderwijssysteem in Libertas. Het is verdeeld in vier groepen:

 • Kleuteronderwijs (1 tot 6 jaar)[1]
 • Lager onderwijs (7 tot 12 jaar)
 • Middelbaar onderwijs (13 tot 18 jaar)
 • Hoger onderwijs (19 jaar en meer)

Kleuteronderwijs Edit

Het kleuteronderwijs is niet verplicht in Libertas. Het is voor een leeftijd van 1 tot 6 jaar, maar is onderverdeeld in 2 delen:

 • Peuterklas (1 tot 3 jaar)
Dit is een soort chrèche waar de peuters de meest elementaire basis leren door veel te spelen en met andere peuters om te gaan.
 • Kleuterklas (4 tot 6 jaar)
Hier leert men enkele kleinigheden, al spelenderwijs. Knutselen en handvaardigheid komt ook voor het eerst te pas. Ook aan de taal wordt gewerkt.

Lager onderwijs Edit

Het lager onderwijs is voor leerlingen van (plusminus) zeven tot twaalf jaar. Het leert de leerlingen schrijven, lezen, vlot en in publiek spreken, tekenen, sporten en rekenen.

Libertaans lagere scholen zijn: de Nationale Academie, de Flierefluiter en Newport Prep.

Middelbaar onderwijs Edit

Dit is het onderwijs voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

 • Theoretisch Middelbaar Onderwijs
Vergelijkbaar met ASO in België en VWO in Nederland. Algemene, theoretische vakken worden benadrukt en het TMO geldt dus als voorbereiding op Hoger onderwijs.
 • Praktisch Middelbaar Onderwijs
In het PMO worden de leerlingen praktischer gedoceerd. Er zijn wel veel gradaties, van het erg praktische automechanica tot het halfpraktische voeding en verzorging of handel.

Libertaanse middelbare scholen zijn: het Athenaeum Vicistad, het Avantys College, het Augustuscollege, de Latijnse School, de Nationale Academie, Newport Prep en het St. Stanislas Gymnasium.

Hoger onderwijs Edit

Het hoger onderwijs is voor de leeftijdscategorie van 19 (of 18) en ouder. Meestal komen de studenten uit het AMO, maar ook KMO- of TMO-studenten komen geregeld voor.

Er zijn twee vormen van hoger onderwijs:

 • Hogeschool
Hogescholen zijn hoger onderwijsinstellingen die iets minder theorethisch zijn dan universiteiten. De opleiding duren doorgaans minder lang en na afloop van de opleiding wordt verwacht dat de student in staat is een beroep uit te oefenen.
 • Universiteit
Universiteiten zijn de hoogste onderwijsinstellingen en zijn doorgaans erg theoretisch en wetenschappelijk qua leerstof. Universitaire opleidingen duren langer en leiden vaak naar beroepen in het onderwijs, de wetenschap of de rechtsgeleerdheid.

Er is één hogeschool in Libertas: de Hogeschool Libertas, en er zijn twee universiteiten: de Vrije Universiteit van Wikistad en de Universiteit van Victoria.

Referenties en noten Edit

 1. De vermelde leeftijden zijn alleen maar streefdoelen. Zo kan je ook op je 11 al op de middelbare school terecht als je hoogbegaafd bent, of kan je op je 19 nog in de middelbare school zitten.


Crystal package settings.png Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal er druk gewerkt worden.

This page is currently under construction.

Info.png
The Eagle Stars.png Onderwijs in Libertas
Lager onderwijs in Libertas: Nationale Academie - De Flierfluiter (SG Liberté) - Newport Prep
Middelbaar onderwijs in Libertas: Athenaeum Vicistad - Avantys College (SG Liberté) - Augustuscollege (VUW) - Latijnse School - Nationale Academie - Newport Prep - St. Stanislas Gymnasium - Topsportschool
Hoger onderwijs in Libertas: Hogeschool Libertas - Kunstwijkcollege - Universiteit van Victoria - Vrije Universiteit van Wikistad (VUW)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki