Wikia


Oude Stadswallen 1

De Mariatoren maakt deel uit van de Oude Stadswallen.

De Oude Stadswallen is de benaming voor de stadsmuren die deel uitmaken van de verdedigingswerken van de stad Nyttfron in Libertas. De bouw begon in de vroege middeleeuwen, maar de huidige overblijfselen dateren uit de 13e en 14e eeuw wanneer Nyttfron een belangrijke Europese havenstad werd. Het stadhuis van Nyttfron en de Sint-Andreaskathedraal zijn enkele belangrijke gebouwen die zich bevinden in het centrum van Nyttfron dat volledig door de Oude Stadswallen ommuurd is.

GeschiedenisEdit

Oude Stadswallen 2

De zuidelijke verdedigingstoren en een kleine aanlegplaats voor vissers.

Nyttfron werd opgericht door de Espeekuuaanse Vikingen omstreeks de 10e eeuw. De vesting Nýttfrón werd versterkt met behulp van palissades en grachten. In de loop der eeuwen groeide de plaats echter tot een kleine stad. Het werd een vrije handelsplaats in de 14e eeuw en de stad werd niet langer bestuurd door een Vikingheer, maar een systeem van jaarlijks afwisselende stadsburgemeesters zorgde voor de orde in de stad.

De oude verdedigingswerken werden vervangen door nieuwe en sterkere muren. In de 13e en 14e eeuw werd de volledige stad ommuurd en het Nyttfron uit die tijd zou meer zuidelijk en richting de oceaan gelegen hebben. Op de vier hoekpunten van het murencomplex werden torens gebouwd waar vandaag de dag echter geen meer van overgebleven is. In de loop der tijd werden de Oude Stadswallen, zo worden de muren in de volksmond genoemd, uitgebreid met meer torens en bruggen.

Het geheel van de verdedigingswerken van Nyttfron werd in 2016 tot Nationaal Monument verheven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki