Wikia


Het Parlement van het Koninkrijk Libertas is sinds 1845 de volksvertegenwoordiging van het land. De eerste ietwat gerechtvaardigde verkiezingen vonden plaats in 1860 na de Libertaanse Revolutie. Sindsdien worden de parlementsleden, ook wel volksvertegenwoordigers genoemd, om de vier jaar op democratische wijze verkozen.

Het Parlement van Libertas bestaat slechts uit een kamer, gevestigd in het Marmeren Huis in het centrum van Wikistad. Tussen 1884 en 1892 was het Parlement een bicameraal systeem, bestaande uit de Kleine Kamer en de Grote Kamer. In die laatste zetelden niet-verkozen edelmannen.

Het Parlement telt 100 leden, waaronder een Voorzitter van het Parlement. De kieskringen voor de parlementsverkiezingen zijn gelijk aan de provincies. Elke burger boven de 18 jaar heeft in principe stemrecht en om verkiesbaar te zijn, moet ook diezelfde leeftijd bereikt zijn.

SamenstellingEdit

Het Parlement bestaat uit één kamer en is dus een unicameraal parlement. De samenstelling wordt geregeld door titel III van de Grondwet. De parlementariërs worden rechtstreeks verkozen voor een termijn van 4 jaar. Voor alle Libertanen van 18 jaar of ouder die nog beschikken over hun burgerlijke en politieke rechten geldt het actief kiesrecht (stemrecht), d.i. het recht om op de verkiezingsdag zijn of haar stem uit te brengen in de daarvoor officieel geregistreerde stembureaus. Anderzijds beschikt iedere burger, die 18 jaar of ouder is, over een passief kiesrecht, het recht om op een kieslijst te verschijnen van een officieel geregistreerde partij en om te zetelen als parlementariër indien men verkozen wordt.

Het Parlement telt sinds 1984 exact 100 leden (inclusief Voorzitter), maar daarvoor telde het Parlement 150 leden of meer. Voor de Libertaanse Revolutie telde het Parlement na iedere parlementsverkiezingen een ander aantal parlementsleden. Dit aantal kwam evenredig overeen met de kiesgerechtigde bevolking.

Cumul van mandatenEdit

Het is sinds 1984 niet mogelijk voor een parlementslid om te zetelen in een provincieraad. Tot dan konden parlementsleden zowel in de provincieraad als het Parlement zetelen. Het blijft echter wel mogelijk voor een lid van de gemeenteraad om te zetelen als parlementslid. Dit principe wordt de onverenigbaarheid tussen het parlementair mandaat en het provinciaal mandaat genoemd. Er is ook een onmogelijkheid om te zetelen in het Parlement en een ministerpost te bekleden in de regering. Dit is de onverenigbaarheid tussen het parlementair mandaat en het ministerieel ambt, iets wat gelijkaardig is in België.

ZetelverdelingenEdit

1936-1983 (150 zetels)Edit

Partij 1936 1940 1946 1948 1952 1956 1956 1960 1964 1968 1971 1975 1979 1983
Socialistische Partij 32 31 40 66 63 52 45 37 28 40 47 44 35 28
Liberale Partij 40 46 33 21 19 16 20 30 49 50 39 34 25 26
Christelijke Partij/ChristenUnie 38 45 54 39 42 52 60 62 45 40 43 57 76 40
Nationale Partij/Volkspartij 26 14 7 0 3 5 4 2 2 6 8 9 6 9
Communistische Partij 18 14 16 17 12 8 3 0 1 3 2 1 1 3
Kartel '48/Sociaal-Liberale Unie - - - 4 6 11 14 17 25 9 7 4 5 8
Esdoorns Legioen - - - 3 5 3 2 1 0 0 0 0 2 4
Nationalistische Partij van Nyttfronsey - - - - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2
Democratisch Front - - - - - - - - - 2 4 1 0 -
Unie '82 - - - - - - - - - - - - - 27
50+ - - - - - - - - - - - - - 3

1984-2016 (100 zetels)Edit

Partij 1983 1987 1991 1993 1995 1996 2000 2004 2008 2012 2016
Socialistische Partij/Sociaal Libertas 23 31 19 19 26 15 13 26 24 33 32
Liberale Partij/Democratische Partij 14 17 22 19 21 28 27 24 30 20 27
ChristenUnie/ChristenPartij 26 24 28 25 11 15 22 23 22 25 21
Groene Partij - - - - - 3 4 11 5 7 9
Lijst VDP/Libertaanse Progressieve Democraten - - - - - - - 4 14 7 6
Alternatief Libertas - - - - - - - - 3 5 3
Alliantie voor het Oosten - - - - - - - - 2 2 2
Piratenpartij - - - - - - - - - 1 0
Lijst O - - - - - 8 17 6 - - -
Sociaal-Liberale Unie/Libertas Praktisch 9 4 6 14 22 19 10 3 - - -
Volkspartij/Belang voor Libertas 5 7 9 8 12 6 3 2 - - -
Vrijheidspartij - - - - - 1 2 1 - - -
Centrumpartij - - - - 6 5 1 - - - -
Communistische Partij 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0
Unie '82 10 13 10 8 - - - - - - -
Groep Wikistad - 2 3 0 0 0 - - - -
50+ 1 0 1 1 0 0 - - - - -
Onafhankelijk - 1 - 1 - - - - - - -
Esdoorns Legioen 2 1 0 0 0 - - - - - -
Nationalistische Partij van Nyttfronsey 1 1 - - - - - - - - -

ParlementsgebouwEdit

Het parlement is, zoals eerder gezegd, gevestigd in het Marmeren Huis. Er zijn twee parlementszalen: de vergaderzaal, voor het vergaderen over Libertas, en het stemlokaal, om te stemmen over onderwerpen die Libertas aangaan.

Huidige samenstelling (2016-2020)Edit

Parlement (samenstelling 2016-2020)